Strefa Trzoda

Wybrane choroby prosiąt

Artur Mazurowski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

W produkcji trzody chlewnej fundamentalne znaczenie stanowi ochrona zdrowia prosiąt. W tym sektorze choroby świń najbardziej wpływają na ekonomię późniejszej fazy produkcji trzody chlewnej. Młode zwierzęta po rekonwalescencji często charakteryzują się mniejszymi przyrostami dobowymi, wydłuża się czas uzyskania ubojowej masy ciała a koszt całkowitej produkcji znacznie wzrasta. W utrzymaniu zdrowego stada niezwykle ważne jest wprowadzenie bioasekuracji, którą zdefiniowano jako rezultat działań podjętych w celu uniemożliwienia wprowadzenia na obszar fermy czynników wywołujących różnego rodzaju choroby. Prawidłowy program bioasekuracyjny ogranicza ryzyko związane z wprowadzeniem choroby na teren gospodarstwa. W niniejszym opracowaniu zostaną opisane ważniejsze choroby występujące w chlewniach oraz sposoby ich zapobiegania.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.