Strefa Trzoda

Ekologiczne metody chowu trzody chlewnej

Damian Knecht, Marcin Sibiński, Kamil Duziński
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Hodowli Zwierząt,
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej

 

Dyskusja w Europie nad produkcją zwierzęcą oraz zmiany zasad dobrostanu zwierząt przyczyniają się do kwestionowania niektórych aspektów produkcji mięsa w zakresie etycznym, ekologicznym i ekonomicznym. Rosnąca świadomość konsumentów i producentów trzody chlewnej skutkuje modyfikacjami w systemach chowu. Jednym z rozwiązań jest rolnictwo ekologiczne.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.