Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 11-12/2016

Mikroklimat w chlewni a zdrowotność stada

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn


W wyniku procesów fermentacyjnych zachodzących z udziałem odchodów zwierząt oraz ściółki w chlewniach, a także procesu oddychania, cyrkulujące w budynku powietrze zawiera więcej dwutlenku węgla (CO₂) i jest w większym stopniu zanieczyszczone amoniakiem (NH₃), siarkowodorem (H₂S) oraz innymi związkami zaliczanymi do odorów (np. aminy, związki karbonylowe). Zwiększona koncentracja tych gazów jest miernikiem stanu higienicznego pomieszczeń inwentarskich, a przekroczenie zalecanych stężeń powoduje pogorszenie panujących w budynku warunków mikroklimatycznych, co wpływa w znacznej mierze na stan zdrowotny przebywających w pomieszczeniach zwierząt. Podwyższona koncentracja gazów jest bardzo niepożądanym czynnikiem wpływającym na obniżenie stopnia odporności zwierząt, a tym samym powodującym zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu.

Szkodniki magazynowe zbóż

Izabela Nieciecka, Dorota Witkowska; Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieSpośród wielu magazynowanych płodów rolnych, jako podstawowe źródło pożywienia, szkodniki szczególnie upodobały sobie ziarno zbóż. Co roku powodują one znaczące straty zarówno ilościowe, jak i jakościowe zebranych plonów.

Klasyczny oraz afrykański pomór świń

Henryk Maciołek; SITR – Piotrków Tryb.Afrykański pomór świń (ASF) został po raz pierwszy stwierdzony w Polsce w lutym 2014 roku u dzików wolnożyjących. Do 30 listopada 2016 roku zanotowano już 145 potwierdzonych przypadków ASF u dzików oraz 23 ogniska u świń. Obszar występowania tego wirusa to województwo podlaskie, lubelskie oraz mazowieckie, w szczególności teren wzdłuż granicy z Białorusią. Niestety, doszło także do zarażenia świń w gospodarstwach wysokotowarowych. Śledztwo weterynaryjne wykazało, że przyczyną przeniesienia ognisk choroby na fermy świń były zaniedbania i nieprzestrzeganie przepisów. W sierpniu 2016 roku afrykański pomór świń wystąpił w 14 gospodarstwach, w tym w trzech liczących ponad 100 świń. Ostatnie ognisko miało miejsce 30 września w woj. podlaskim w gm. Nurzec.

Stężenie hemoglobiny we krwi prosiąt to dobry wskaźnik anemii

Dorota Bugnacka; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM OlsztynHemoglobina to białko zbudowane z czterech łańcuchów, będące podstawowym składnikiem czerwonych ciałek krwi (erytrocytów). Każdy taki łańcuch białka zawiera z kolei cząsteczkę hemu – barwnika krwi, który w procesie oddychania wiąże cząsteczkę tlenu (Ryc. 1). Składnikiem niezbędnym do syntezy hemu jest żelazo. Żelazo (Fe), pełniąc w organizmie wiele istotnych życiowo funkcji, jest pierwiastkiem warunkującym prawidłowy wzrost i rozwój prosiąt. To hemoglobina bierze aktywny udział w wiązaniu i transporcie tlenu cząsteczkowego (O₂) do komórek, warunkując w ten sposób prawidłowy przebieg metabolizmu komórkowego (oddychania komórkowego).

Fitobiotyki – naturalne bioaktywne związki poprawiające wyniki produkcyjne zwierząt

Anita Zaworska; Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuFitobiotyki to naturalne preparaty pochodzenia roślinnego o szerokim spektrum działania. Zawierają w swym składzie bioaktywne związki chemiczne, które mogą działać na organizm zwierząt leczniczo i zapobiegać rozwojowi chorób, a także stymulować wzrost i regulować pobranie paszy oraz jej wykorzystanie przez zwierzęta. Obecnie są jednym z najpopularniejszych zagadnień, którymi środowisko badaczy się zajmuje. Związane jest to przede wszystkim z ich bardzo szerokim korzystnym oddziaływaniem na organizmy zwierzęce i ludzi, a także ze względu na ich naturalne pochodzenie.

Ekstruzja – zabieg poprawiający strawność surowców paszowych

Rodian Pawłowski; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej UWM


Coraz częstsze problemy z zapewnieniem opłacalności produkcji trzody chlewnej oraz wciąż utrzymujące się wysokie ceny mieszanek paszowych zmuszają naukowców, producentów i rolników do poszukiwania i stosowania coraz nowszych metod produkcji i skarmiania pasz. Działania mające na celu, chociaż w niewielkim stopniu odwrócić ten niekorzystny bilans opierają się zarówno na rozwiązaniach technologicznych, jak również na zagadnieniach z zakresu polityki gospodarczej, które w realny sposób mają ułatwić wdrożenie nowych technologii oraz udoskonalić i rozszerzyć już wykorzystywane.

Źródła białka zwierzęcego w paszach dla świń

Krzysztof Karpiesiuk, Anna Woźniakowska; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, UWM w OlsztynieWystąpienie epidemii gąbczastej encefalopatii bydła (bovine spongiform encephalopathy – BSE) spowodowało wprowadzenie szeregu aktów prawnych mających na celu ograniczenie stosowania przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu zwierząt gospodarskich. Wprowadzony w naszym kraju (1 listopada 2003 roku) całkowity zakaz stosowania niektórych komponentów pochodzenia zwierzęcego (mączka mięsno-kostna i mięsna) spowodował, iż obecnie podstawowym źródłem białka wykorzystywanym w żywieniu trzody chlewnej jest poekstrakcyjna śruta sojowa (pśs).

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.