Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 5-6/2017

Znaczenie postępu naukowego w zakresie ochrony zdrowia świń

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


Zdrowie zwierząt jest podstawowym warunkiem prowadzenia opłacalnej hodowli. Zachowanie stanu zdrowia polega dzisiaj nie tyle na leczeniu, co na zapobieganiu rozwojowi chorób, a więc na profilaktyce. Zwłaszcza gdy są coraz większe obostrzenia odnośnie stosowania produktów leczniczych u zwierząt, w tym najbardziej popularnych – antybiotyków. Profilaktyka w dużej mierze oparta jest o szczepienia zwierząt. Aktualnie dużą uwagę przywiązuje się nie tyle do ochrony pojedynczych sztuk, ale do ochrony całego stada. Z kolei postęp w dziedzinie genetyki zwierząt skłania naukowców i hodowców do uzyskiwania nowych ras i odmian cechujących się nie tylko wysoką produktywnością, ale przede wszystkim odpornością na najbardziej dotkliwe obecnie choroby trzody chlewnej.

Stres cieplny w okresie laktacji

Rodian Pawłowski; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej UWM Olsztyn


Patrząc na temat tego artykułu można od razu krótko powiedzieć, że stres cieplny w okresie laktacji jest czymś niepożądanym. Jak każdy rodzaj stresu, zarówno w laktacji, jak i w innych okresach chowu trzody chlewnej, przyczynia się do obniżenia parametrów użytkowości i opłacalności produkcji. Wracając, więc do tematu można zadać sobie pytanie – co czyni stres cieplny tak „wyjątkowym” i dlaczego szczególnie w okresach letnich tak wiele poświęca się jemu uwagi? A może zadać należy sobie pytanie odwrotne – czy rzeczywiście zwracalibyśmy uwagę na ten aspekt w chowie i hodowli zwierząt, gdyby się o nim tyle nie pisało?

Drożdże w żywieniu trzody chlewnej

Bartosz Korytkowski; Bydgoszcz


Drożdże (Sacharomyces cerevisiae) są grzybami jednokomórkowymi występującymi w warunkach naturalnych we wszystkich środowiskach zawierających węglowodany. Rozmnażają się przez pączkowanie. Procesy te w warunkach sprzyjających przebiegają w dość szybkim tempie. Duże znaczenie gospodarcze drożdży znane jest już od dawna. 

Kwas mlekowy i maślan sodu w żywieniu trzody chlewnej

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn


Postęp w hodowli wielkotowarowej różnych gatunków zwierząt pociąga za sobą również zmiany w przemyśle paszowym. Wszelkie dodatki wprowadzane do pasz wpływają głównie na poprawę zdolności wchłaniania i wykorzystania substancji odżywczych przez zwierzęta. Jednocześnie stymulują ich układ pokarmowy, co również wywiera wpływ na szybszy wzrost i rozwój zwierzęcia, poprzez utrzymanie właściwej ilości drobnoustrojów w jelitach, a tym samym zachowanie odpowiedniego pH.

Naturalne pobudzanie oporności świń za pomocą fitogenicznych dodatków paszowych

Katarzyna Pietrzkiewicz; Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt, UPH Siedlce


Dla uzyskania wysokiej produkcyjności świń niezbędne jest osiągnięcie przez nie odpowiedniego statusu zdrowotnego. Zdrowie zwierząt uwarunkowane jest zarówno czynnikami genetycznymi, jak i środowiskowymi, w tym żywieniowymi. Wprowadzony w 2006 r. w Unii Europejskiej zakaz stosowania antybiotyków w paszach spowodował wzrost zainteresowania producentów preparatami naturalnymi, tzw. fitobiotykami (takimi jak: susze zielarskie, wyciągi, ekstrakty).

Nowe odmiany żyta w żywieniu świń

Anita Zaworska; Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuJak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez GUS w ostatnim sezonie, tj. w 2016 roku, zbiory podstawowych zbóż wraz z mieszankami zbożowymi wyniosły 26,1 mln ton i były o 5% wyższe w relacji do roku 2015, tj. o 1,3 mln ton. W krajowej produkcji dominują zboża ozime –przede wszystkim – pszenica i pszenżyto. Wśród wszystkich wyprodukowanych zbóż w 2016 roku, ziarno żyta stanowiło 11%, w stosunku do poprzednich zestawień wzrosło ono aż o 40%. Największy udział w zasiewach zbóż gatunek ten ma w woj. łódzkim, lubuskim, wielkopolskim i mazowieckim. Pomimo swojej pozycji w strukturze upraw zbożowych, niewiele uwagi przywiązywało się dotychczas do prawidłowego wykorzystania żyta w żywieniu zwierząt monogastrycznych. Obecnie żyto jako pasza dla świń z roku na rok cieszy się wśród hodowców coraz większym powodzeniem.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.