Strefa Trzoda

Korzyści wynikające ze specjalizacji w produkcji trzody

Wanda Milewska; UWM w Olsztynie


Czasy, kiedy w gospodarstwie utrzymywano krowy, świnie i drób dawno minęły. Obecnie chcąc uzyskiwać dochód z produkcji rolniczej należy się specjalizować. Specjalizacja oznacza ograniczenie różnorodności asortymentu lub zwiększenie udziału produkcji wybranego towaru w celu maksymalizacji produkcji i wydajności pracy.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy