Strefa Trzoda

Tech PORC Maj-Czerwiec 2017

Philippe Caldier


Francja - Rozwój sektora hodowli trzodychlewnej we Francji od 2008 roku

W latach 2010-2015 liczba ubojów trzody chlewnej we Francji spadła o 6%. Obniżka ta nastąpiła po dziesięciu latach względnej stabilności, po wysokim wzroście w latach 90. (tab. 1). W istocie, od 1990 do 2000 roku liczba utrzymywanych loch we Francji wzrosła o 17%, a ubojów o 27%, jednakże wprowadzone środki ochrony środowiska (dyrektywa azotanowa), powstrzymały ten wzrost. Christine Roguet z IFIP przeanalizowała dane z różnych źródeł (statystyki Ministerstwa Rolnictwa oraz 20 ankiet pozyskanych od dyrektorów grup producentów świń), by ocenić w jakim stopniu ograniczenia prawne i ekonomiczne wpłynęły na produkcję trzody chlewnej od 2008 roku. W latach 1988-2013 liczba oraz średnia wielkość gospodarstw utrzymujących ponad 100 świń wzrastała liniowo.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy