Strefa Trzoda

Możliwości pełnego wykorzystania krajowych pasz białkowych w żywieniu świń

Anita Zaworska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Zuzanna Wiśniewska; Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy Poznaniu
 
 

Warunkiem wykorzystania ogromnego potencjału genetycznego nowoczesnych mieszańców towarowych świń jest prawidłowe żywienie, polegające na dostarczeniu zwierzętom optymalnej ilości dobrze przyswajalnych składników pokarmowych. Biorąc pod uwagę budowę przewodu pokarmowego i wysokie zapotrzebowanie intensywnie użytkowanych zwierząt na składniki pokarmowe, mieszanki paszowe dla zwierząt monogastrycznych powinny składać się z materiałów o bardzo dobrej jakości, charakteryzujących się wysoką dostępnością i strawnością poszczególnych składników pokarmowych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy