Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 11-12/2017

Sprawdzone rozwiązania - nowe możliwości

Katarzyna Markowska


Pod takim hasłem w dniu 5 października 2017 r. w Hotelu Afrodyta Business & SPA w Radziejowicach odbyła się konferencja naukowa firmy Nutriad, światowego producenta dodatków paszowych, lidera w zakresie produktów do inaktywacji mykotoksyn, stymulacji trawienia i poprawy smakowitości pasz. 

Żelbetowe zbiorniki firmy Wolf System niezawodne w składowaniu materiałów płynnych i sypkich

Wolf System


Żelbetowe zbiorniki i silosy z oferty firmy Wolf System idealnie nadają się do przechowywania materiałów sypkich, takich jak biomasa, czy trociny, jak i do materiałów w formie płynnej, do których należą m.in. woda, gnojowica bądź ścieki. Firma Wolf System oferuje wykonanie inwestycji, od projektu aż do etapu oddania obiektu do użytkowania. W ciągu roku Wolf System buduje w całej Europie około 6000 monolitycznych zbiorników i silosów żelbetowych różnego przeznaczenia.

Możliwości pełnego wykorzystania krajowych pasz białkowych w żywieniu świń

Anita Zaworska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Zuzanna Wiśniewska; Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy Poznaniu
 
 

Warunkiem wykorzystania ogromnego potencjału genetycznego nowoczesnych mieszańców towarowych świń jest prawidłowe żywienie, polegające na dostarczeniu zwierzętom optymalnej ilości dobrze przyswajalnych składników pokarmowych. Biorąc pod uwagę budowę przewodu pokarmowego i wysokie zapotrzebowanie intensywnie użytkowanych zwierząt na składniki pokarmowe, mieszanki paszowe dla zwierząt monogastrycznych powinny składać się z materiałów o bardzo dobrej jakości, charakteryzujących się wysoką dostępnością i strawnością poszczególnych składników pokarmowych.

Żywienie fazowe tuczników

Dorota Bugnacka; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM Olsztyn

Żywienie jest jednym z najistotniejszych czynników środowiskowych wpływających na wyniki w odchowie rosnących świń. Tempo wzrostu i wykorzystanie paszy przez tuczniki są cechami decydującymi o efektywności produkcji trzody chlewnej, czyli o generowanych zyskach lub ponoszonych przez producenta stratach. Żywienie stanowi bowiem największą składową kosztów produkcji tucznika (około 75%) i jest uważane za najważniejszy czynnik środowiskowy.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy