Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 7-8/2019

Zagrożenia zdrowotne ze strony pasz porażonych mikotoksynami

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Obecnie rozwój toksyczności grzybów pleśniowych w paszach jest przyczyną ogromnych strat ekonomicznych w hodowli zwierząt. Według Komisji Kodeksu Żywnościowego (FAO/WHO) ds. substancji dodatkowych i zanieczyszczeń z Połączonym Komitetem Ekspertów FAO/WHO ds. substancji dodatkowych i zanieczyszczeń w żywności podaje, iż 25% ziarna wykazuje skażenie jedną mikotoksyną. Pomimo braku badań na ten temat można przypuszczać, że dane te mogą odnosić się również do polskich realiów. Mikotoksyny stanowią poważny problem, gdyż są związane z utrudnieniami wpływającymi na rozród trzody chlewnej. Ponadto produkty wtórnego metabolizmu grzybów zwiększają zachorowalność prowadząc nawet do upadku świń.

Biodostępność fosforu rola fitazy

Wioletta Biel; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Ilość wielu niezbędnych minerałów w paszach dla zwierząt jest zbyt mała lub też występują czynniki ograniczające ich dostępność. Bardzo ważnym czynnikiem jest nie tylko uzupełnienie poszczególnych makro- i mikroelementów w dawkach pokarmowych, lecz również ich przyswajalność. Efektywniejsze wykorzystanie składników mineralnych ze skarmianych pasz przez zwierzęta ma także duże znaczenie ekologiczne, gdyż ogranicza emisję zbędnych składników do środowiska. Ma to miejsce w przypadku fosforu.

Strefy oraz obszary związane z występowaniem ASF w Polsce

Strefa NIEBIESKA – obszar zagrożenia ASF

Przemieszczanie świń w obrębie strefy „niebieskiej” możliwe jest między gospodarstwami i do zakładów uboju bez przeprowadzania badań laboratoryjnych, wymagane są natomiast świadectwa zdrowia oraz badanie kliniczne świń przeprowadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym przemieszczaniem świń. Należy zaznaczyć, że przemieszczanie świń pomiędzy dwoma powiatami w obrębie strefy „niebieskiej” odbywa się za zgodą obu terenowo właściwych Powiatowych Lekarzy Weterynarii (PLW). Świnie mogą zostać ubite w rzeźni znajdującej się w strefie „niebieskiej”, a mięso po uboju znakowane jest pięciokątnym znakiem, jego dystrybucja musi być ograniczona do obszaru strefy „niebieskiej”.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.