Strefa Trzoda

Surowce paszowe obniżające koszty produkcji mieszanek dla trzody chlewnej

Dorota Bugnacka; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM Olsztyn

 

Żywienie i jego koszty są najważniejszą pozycją wśród czynników środowiskowych kształtujących wyniki produkcyjne trzody chlewnej. Przyjmuje się, że stanowią one 70-75% kosztów produkcji jednostkowej. Z tego też względu żywienie może w znaczący sposób przyczynić się do uzyskania oszczędności w produkcji lub też generować straty, zwłaszcza w okresie dekoniunktury na rynku żywca wieprzowego. Wysokie ceny surowców paszowych, przy niskiej cenie żywca wieprzowego, generują straty w przypadku większości producentów. Prawidłowo zbilansowane żywienie, a więc dostosowane do ściśle określonych, normatywnych wartości zapotrzebowania pokarmowego zwierzęcia, w zależności od jego wieku i masy ciała (u świń rosnących) lub fazy użytkowania (lochy), może jednak poprawić efektywność produkcji. Przykładowo, tylko zbilansowane żywienie może przynieść bardzo dobre wyniki w tuczu: wysokie przyrosty dzienne i niskie wykorzystanie paszy, jak też wysoką mięsność, co przekłada się w efekcie końcowym na poprawę ekonomiki tuczu. W świetle powyższego można zatem stwierdzić, że bardzo istotna jest umiejętność łączenia dwóch rozbieżnych, jak mogłoby się wydawać, potrzeb. Z jednej strony należy bowiem zapewnić pokrycie zapotrzebowania pokarmowego zwierzęcia, z drugiej zaś ograniczyć koszty żywienia. Z punktu widzenia ekonomiki, nadal najtańszym sposobem żywienia świń jest stosowanie pasz pochodzenia gospodarskiego (z dużym udziałem pasz objętościowych). Jednakże, samo ich przygotowanie i zadawanie jest kłopotliwe i pracochłonne, zwłaszcza przy dużej skali produkcji. Ze względu na uwarunkowania produkcyjne, sposobem żywienia świń obecnie zdecydowanie dominującym jest żywienie mieszankami pełnoporcjowymi, które umożliwiają łatwe ich normowanie, zadawanie i przechowywanie. Ponadto, gwarantują powtarzalność i zbilansowanie składu, dostarczając zwierzęciu określonej, znanej ilość składników pokarmowych. Należy też podkreślić, że z punktu widzenia ekonomiki żywienia istotne jest też, że mieszanki przygotowane we własnym gospodarstwie są tańsze, niż te pochodzące z zakupu. Pod warunkiem, że będziemy mieć zboża z własnej uprawy, a przynajmniej większość potrzebnej nam ich ilości, bo już w wariancie stosowania zbóż w pełni z zakupu, produkcja mieszanek we własnym gospodarstwie przestaje mieć znaczącą przewagę nad żywieniem świń z wykorzystaniem pasz wyłącznie z zakupu.

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Trzody Chlewnej 3-4/2021. Kup to e-wydanie (13,00 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

Subskrybuj nasz newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy