Strefa Trzoda

Ograniczanie emisji amoniaku w przemysłowym chowie trzody chlewnej w nawiązaniu do zaleceń BAT

Przemysław Marek

 

Amoniak jest jednym z najbardziej zasadowych zanieczyszczeń gazowych w atmosferze, a jego największym źródłem emisji, z ponad 90% jest produkcja rolnicza. Gaz ten powstaje głównie w trakcie rozpadu i utleniania mocznika, ale również podczas stosowania nawozów sztucznych. Globalna emisja amoniaku zauważalnie rośnie rok do roku i problem ten został zauważony także w aspekcie ustawodawczym. W 2019 roku wprowadzono zmiany do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2019, poz. 1501). Ustawa ta wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych. Przepisy zawarte w ustawie stanowią obowiązek redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz właśnie amoniaku. Polska ma obowiązek redukowania emisji amoniaku o 1% w latach 2020-2029 oraz o 17% po roku 2030 w stosunku do stanu z roku 2005. Nie jest to proste zadanie. O ile 1% roczna redukcja nie powinna stwarzać problemów, to już 17% stanowi duże wyzwanie i to głównie dla hodowców zwierząt gospodarskich. Zalecenia dotyczące możliwości redukcji amoniaku oraz sposoby monitoringu emisji zawarte są w Decyzji Wykonawczej Komisji UE 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r., która ustanawia konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Trzody Chlewnej 3-4/2021. Kup to e-wydanie (13,00 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

Subskrybuj nasz newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy