Strefa Trzoda

Behawior świń i możliwości jego wykorzystania w chowie przemysłowym

Jacek Nowicki; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

W produkcji trzody chlewnej zagadnienia związane z zachowaniem świń często nie są doceniane, przesuwane na dalszy plan ustępując żywieniu czy trosce o dobór optymalnej genetyki. Tymczasem problematyka dotycząca odchowu prosiąt, systemów utrzymania świń jest tylko z pozoru niezwiązana z ich zachowaniem.  Często zagadnienia dotyczące systemów utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń, oświetlenia rozpatrywane są w oderwaniu od rozważań o behawiorze świń. Okazuje się, że solidna znajomość podstaw dotyczących wymagań gatunku w zakresie behawioru, relacji z obsługą w istotny sposób może przyczynić się do zapewnienia wysokiego poziomu dobrostanu, a tym samym uzyskiwania możliwie wysokich wyników produkcyjnych, praktycznie we wszystkich grupach technologicznych świń i na każdym etapie produkcji. Zachowanie jest to złożony system reakcji organizmu na sygnały docierające ze środowiska. W odpowiedzi na nie zwierzęta manifestują specyficzne wzorce zachowania. Warto zwrócić uwagę na warunki w jakich żyły, rozmnażały się i odżywiały się przodkowie świń domowych. Wiele zachowań świń w porównaniu do dzików nie uległo zmianie lub te zmiany są tylko nieznaczne. Obecnie wiele dziedzin nauki zajmuje się zagadnieniami związanymi z zachowaniem świń. Są to etologia (nauka o zachowaniu zwierząt, czynnikach środowiskowych i genetycznych wpływających na zachowanie zwierząt), zoopsychologia szukająca związków pomiędzy bodźcami środowiskowymi a zachowaniem zwierząt, a także neurobiologia czy bardziej szczegółowo – neurofizjologia (wyjaśniające procesy i biologiczne mechanizmy kształtujące zachowania zwierząt). Świnie to ciekawskie zwierzęta, obdarzone ogromną plastycznością umysłów. Z jednej strony łatwo się uczą i zapamiętują nabyte doświadczenia, szybko się oswajają i przywiązują się obdarzając zaufaniem łagodnie postępującego z nim człowieka, z drugiej strony wymagają wielu bodźców płynących z ich środowiska bytowania.

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Trzody Chlewnej 3-4/2021. Kup to e-wydanie (13,00 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

Subskrybuj nasz newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy