Strefa Trzoda

Ocena wysokobiałkowych pasz ekstrudowanych w mieszankach dla świń na podstawie wyników krajowych badań

Anita Zaworska-Zakrzewska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka; Katedra Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Osiągnięcie wysokiej produkcyjności zwierząt, możliwe jest dzięki wykorzystaniu odpowiednio zbilansowanej i bardzo dobrej jakości paszy. Racjonalne żywienie ma na celu zapewnienie wysokiej jakości białka, komponentów mineralnych wraz z witaminami oraz odpowiednej energetyczności. Świadomość hodowców i producentów zwierząt, intensyfikacja produkcji, istotny rozwój technologii przyczynił się do wzrostu nacisku ze strony hodowcy na odpowiednie bilansowanie dawki pokarmowej zwierząt i wyszukiwanie najbardziej korzystnych rozwiązań, pod względem jakościowym i ekonomicznym. Pełniejsze wykorzystanie w żywieniu zwierząt monogastrycznych krajowych pasz białkowych w tym nasion grochu, bobiku oraz soi jest możliwe dzięki nowoczesnym metodom uszlachetniania surowców paszowych. Jedną z nich jest metoda obróbki baro-termicznej do której należy ekstruzja. Zabieg ekstruzjiZasadniczym celem procesu ekstruzji jest uszlachetnienie, przekształcenie surowca wykorzystując wysoką temperaturę i wysokie ciśnienie. W efekcie materiał poddany obróbce termicznej zmienia swoje właściwości fizyko-chemiczne. Mościski (2007) podaje, że ekstruzja jest to proces wytłaczania surowców sypkich pod dużym ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Natomiast Zhang i Rehmann (2014), definiują ekstruzję jako proces przetwarzania surowców prowadzony w cylindrze zamkniętym, podgrzewanym strefowo grzejnikami. Obecność naturalnych polimerów w materiale poddanym ekstruzji, umożliwia obróbkę do szerokich zastosowań. W zależności od jakości i struktury komponentów konieczne jest ich wcześniejsze odpowiednie rozdrobnienie, ważenie i mieszanie przed wprowadzeniem do ekstrudera. Wg Mościckiego i in. (2007) i Riaza (2000) wyróżnić można trzy rodzaje ekstruzji, które różnią się warunkami temperatury i czasem:Ekstruzja w niskiej temperaturze – zakres temperatur mieści się w przedziale 50-65°C, (low temperature, long time), najczęściej stosuje się tę metodę do wytwarzania produktów spożywczych, w tym makaronów;Ekstruzja w średniej temperaturze – zakres temperatur mieści się w przedziale 65-120°C, najczęściej stosuje się tę metodę do wytwarzania ekstrudowanych przekąsek np. chrupki i chipsy;Ekstruzja w wysokiej temperaturze – zwana HTST (high temperature, short time) zakres temperatur mieści się w przedziale 120-200°C, najczęściej stosuje się tę metodę do wytwarzania produktów spożywczych i paszowych.

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Trzody Chlewnej 7-8/2021. Kup to e-wydanie (13,00 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

Subskrybuj nasz newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy