Strefa Trzoda

Stres u świń — rodzaje, przyczyny, skutki, zapobieganie

Marek Babicz, Magdalena Moczulska; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Stres u świń jest zjawiskiem niepożądanym na każdym etapie hodowli i chowu. Negatywnie oddziałuje zarówno na zdrowie zwierząt, jak też na ich produkcyjność, szczególnie w odniesieniu do rozrodu, przyrostów oraz jakości tuszy i mięsa. Mianem stresu określa się nieswoistą reakcję obronną lub przystosowawczą organizmu na czynniki powodujące zachwianie równowagi w określonym środowisku. Czynniki te, tzw. stresory, mogą działać w krótkim lub długim okresie czasu, wywołując tym samym określoną odpowiedź organizmu. Gdy dany czynnik działa krótko, np. krótkotrwały hałas, organizm jest w stanie zaadaptować się do sytuacji uruchamiając naturalne mechanizmy obronne, by po pewnym czasie wrócić do równowagi, jaka występowała przed stresem. W przypadku długotrwałego działania stresora, np. wysokiej temperatury, działania obronne organizmu na skutek jego wyczerpania zostają przełamane, a to oznacza negatywne skutki dla produkcyjności i zdrowia, a niekiedy prowadzi nawet do śmierci zwierzęcia. Badania wykonywane w obrębie gatunku świni domowej (Sus scrofa f. domestica) wykazały, że zwierzęta te są szczególnie narażone na stres, co wynika m.in. z:ich budowy anatomicznej – stosunkowo małe serce w odniesieniu do masy ciała tuczników, loszek, knurków, loch i knurów;uwarunkowań fizjologicznych, w tym ograniczonych do minimum możliwości schłodzenia organizmu poprzez pocenie się, genetycznej podatności na stres. O tym jak organizm poradzi sobie ze stresem decydują czynniki środowiskowe, w tym głównie poziom dobrostanu, oraz genetyczne, takie jak rasa i genotyp. Ważne jest też na jaki rodzaj stresu są narażone świnie.

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Trzody Chlewnej 7-8/2021. Kup to e-wydanie (13,00 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

Subskrybuj nasz newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy