Strefa Trzoda

Włókno - wpływ na zdrowie i produkcyjność

Wioletta Biel; Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych, Pracownia Żywienia Zwierząt i Żywności, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

W żywieniu zwierząt monogastrycznych, w tym trzody chlewnej funkcjonuje głęboko zakorzeniony pogląd o konieczności ograniczania udziału włókna pokarmowego (głównie frakcji włókna surowego) w mieszankach paszowych, ze względu na obniżone możliwości jego trawienia, a także negatywny wpływ na strawność pozostałych substancji odżywczych. Włókno pokarmowe jest źle trawione przez trzodę chlewną, niewielki jego udział w mieszankach dla świń jest niezbędny, ze względu na jego właściwości prozdrowotne, korzystny wpływ na rozwój przewodu pokarmowego i perystaltykę jelit. Dużej ostrożności wymaga jednak stosowanie pasz bogatych we włókno pokarmowe w żywieniu prosiąt i warchlaków, gdyż przez kilka pierwszych miesięcy życia przewód pokarmowy młodych świń nie funkcjonuje w pełni efektywnie.Czym jest włókno pokarmowe? Włókno pokarmowe jest składnikiem należącym do węglowodanów (ryc. 1) charakterystycznym dla pasz pochodzenia roślinnego. Węglowodany są jedną z kategorii makroskładników (wraz z białkami i tłuszczami) w żywieniu zwierząt. Stanowią główne źródło energii i dostarczają włókna pokarmowego, co może być korzystne dla zdrowia i funkcjonowania przewodu pokarmowego. Najmniejsze i najprostsze formy węglowodanów to cukry (monosacharydy i disacharydy). Większe cząsteczki węglowodanów obejmują oligosacharydy (3-9 monosacharydów) i polisacharydy (10 i więcej jednostek monometrycznych). Niestrawne węglowodany są często określane jako „włókno pokarmowe” (błonnik). Jest to zróżnicowana grupa substancji zaliczanych do polisacharydów, które nie są hydrolizowane przez enzymy w jelicie cienkim zwierząt monogastrycznych. Oligosacharydy oporne na trawienie są również uważane za włókno pokarmowe. Pod określeniem włókno pokarmowe kryje się więc bardzo rozbudowany kompleks substancji, które z punktu widzenia budowy chemicznej należą do węglowodanów. Występowanie licznych frakcji DF i związany z tym ich różnoraki charakter oddziaływania na organizm (tab. 1) powoduje znaczące utrudnienie w interpretacji jego pozytywnego czy też negatywnego wpływu. Włókno definiowane jest jako pozostałość ścian komórkowych roślin (w tym ligniny) opornych na działanie enzymów trawiennych przewodu pokarmowego ssaków (jednożołądkowców), w praktyce w niezmienionej postaci trafiają jego różne frakcje do jelita grubego, w jelicie grubym ulegają częściowemu lub całkowitemu rozkładowi przez bytującą tam florę bakteryjną.

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Trzody Chlewnej 5-6/2021. Kup to e-wydanie (13,00 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.