Strefa Trzoda

Rasy rodzime świń w Polsce i ich produkcyjność

Marek Babicz, Kinga Kropiwiec-Domańska; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Magdalena Szyndler-Nędza; Instytut Zootechniki PIB w Krakowie

 

Według definicji słowo „rodzime” oznacza element właściwy danemu narodowi, krajowi lub miejscu. Analogiczną zasadę można przyjąć w odniesieniu do rodzimych typów, ras, odmian i linii zwierząt gospodarskich. Przyjmuje się, że rodzime rasy świń często określane jako regionalne, to populacje wytworzone na danym obszarze lub w regionie, więc w przypadku gdy obejmuje on swoim zasięgiem więcej niż jedno państwo nie muszą one dotyczyć tylko jednego kraju. Jednakże aktualnie, dla zwiększenia rozpoznawalności i konkurencyjności rasę wiąże się raczej z danym państwem a to oznacza, że stosuje się nazwę „lokalna”. W Polsce do rodzimych ras świń zalicza się: puławską, złotnicką białą i złotnicką pstrą. Zgodnie z uchwałą z dnia 29 sierpnia 1996 r. Rady Hodowlanej ds. Hodowli Trzody Chlewnej przy Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie rasy te objęto ochroną jako rezerwę genetyczną. Zdaniem wielu naukowców i praktyków o przynależności do rasy rodzimej powinien decydować czynnik jakim było wykorzystanie w początkowym okresie ich hodowli lokalnych, prymitywnych typów lub ras świń występujących na danym obszarze. Przykładem był utrzymywany w XIX w. i na początku XX w. na terenach obecnej Polski typ świni długouchej, o stosunkowo wysokiej wartości użytkowej i typ świni krótkouchej, o niższej płodności i wartości rzeźnej, ale bardzo odpornej na różnego typu czynniki stresogenne wynikające z klimatu, żywienia czy chorób. Odmianą tego ostatniego typu była populacja świni poleskiej utrzymywana jeszcze w latach 30. XX w. między innymi na terenie Lubelszczyzny. W jednym z wydawnictw rolniczych z 1918 r. autor tak przedstawia ówczesne świnie: „Trzoda chlewna, pochodzenia miejscowego jest materiałem prymitywnym, o małej kulturze hodowlanej, wykazującym jednak liczne zalety, jako to: znaczną masę, niewybredność co do paszy, zdrowie, płodność, odporność na klimat…

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Trzody Chlewnej 9-10/2021. Kup to e-wydanie (13,00 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.