Strefa Trzoda

Gdy prosiętom brakuje wody

 

Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka

Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

Ilość wody jaką świnie pobierają związana jest z jej zawartością w ciele i jest uzależniona m. in. od takich czynników jak: masy ciała, temperatury otoczenia, stanu fizjologicznego, składu i rodzaju skarmianej paszy (m. in. od zawartości soli mineralnych w mieszance), pory dnia, rasy, a w przypadku prosiąt nawet rodzaju poidła z jakiego pobierają wodę. Istotnym czynnikiem kształtującym na pobranie wody u świń jest również ich stan zdrowia.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy