Strefa Indyk

Nowe wnioski wynikające z najobszerniejszego na świecie raportu dotyczącego zanieczyszczenia pasz i materiałów paszowych mikotoksynami

Royal DSM opublikował najnowszy DSM Mycotoxin Survey, coroczny, szczegółowy raport dotyczący potencjalnego skażenia płodów rolnych metabolitami pochodzenia71 grzybowego oraz zawierający analizę wiążącego się z tym zagrożenia dla zwierząt hodowlanych na całym świecie.

     DSM, ekspert w zakresie zdrowia, żywienia i nauk biologicznych, przedstawił wyniki opracowane na podstawie 112 000 analiz przeprowadzonych na ponad 24 000 prób materiałów paszowych zebranych w 75 krajach na całym świecie. 

     Anneliese Mueller, Produkt Manager w Dziale Zarządzania Ryzykiem Mikotoksykoz DSM Animal Nutrition and Health, zwróciła uwagę, że „mikotoksyny zagrażają zdrowiu zwierząt i intergralności jelit, mogą rówież wpływać na pogorszenie ogólnego stanu zdrowia, przyczyniać się do osiągania gorszych wyników produkcyjnych i nieefektywnego wykorzystania składników pokarmowych. Dysponując jasnym i dokładnym obrazem poziomu skażenia pasz, możemy jako branża w odpowiedni sposób zapobiegać negatywnym jego skutkom, oraz wydatnie poprawić status zdrowotny zwierząt, ich dobrostan oraz opłacalność zrównoważonej produkcji.

     W porównaniu z ubiegłym rokiem, zagrożenie dla produkcji zwierzęcej związane z występowaniem mikotoksyn pozostaje nadal wysokie. Globalnie, średni poziom zanieczyszczenia wyniósł 62% co oznacza, że prawie dwie trzecie prób skażonych było co najmniej jedną mikotoksyną w ilości przekraczającej próg ryzyka. W ujęciu regionalnym oszacowany poziom ryzyka wahał się od umiarkowanego (44%) w całej Europie do wysokiego (79%) w Azji. 

 

Główne trendy regionalne: 

  • Kukurydza pochodzenia północno-amerykańskiego wykazuje nieznaczny wzrost poziomu zanieczyszczenia deoksyniwalenolem i fumonizynami przy podobnie, jak w roku 2020, wysokiej częstotliwości jego występowania.
  • Zanieczyszczenie deoksyniwalenolem jest potencjalnie głównym zagrożeniem w przypadku zbóż uprawianych w Europie. Najbardziej dotkniętymi obszarami są Europa Zachodnia i Południowa. Powszechność występowania toksyny T-2 w Europie Północnej jest coraz większa, podobnie jak aflatoksyn w Europie Południowej. 
  • Kraje Azji I Pacyfiku to obszar podwyższonego ryzyka występowania mikotoksyn, gdzie alfatoksyny pozostają w dalszym ciągu dużym zagrożeniem. Zaobserwowano również wzrost zanieczyszczenia prób ochratoksyną A i toksyną T-2.
  • W krajach Ameryki Łacińskiej, najczęściej występującymi w zbiorach kukurydzy mikotoksynami są niezmiennie fumonizyny. Aczkolwiek w minionym roku zaobserwowano nieznaczny spadek ich poziomów, odnotowano jednak wzrost poziomu zanieczyszczenia deoksyniwalenolem.
  • Bliski Wschód i Afryka Północna to obszary, gdzie najbardziej rozpowszechnione są mikotoksyny wytwarzane przez grzyby z rodzaju Fusarium. W Afryce Subsaharyjskiej głównym problemem pozostaje deoksyniwalenol.

Poziomy ryzyka przedstawione w raporcie sugerująhodowcom wysokie prawdopodobieństwo napotkania problemów związanych ze znaczącym zanieczyszczeniem pasz mikotoksynami. Biorąc pod uwagę najnowsze wyniki wydaje się być rozsądnym zalecenie aby producenci na całym świecie uważnie monitorowali surowce i pasze pod kątem skażenia mikotksynami i przyjęli solidny program zarządzania ryzykiem związanym z ich obecnością” – stwierdza Anneliese Mueller. 

 

DSM Mycotoxin Survey

Coroczny raport na temat zanieczyszczenia pasz mikotoksynami przygotowany przez DSM (dawniej BIOMIN Mycotoxin Survey) jest najdłużej prowadzonym i najbardziej wszechstronnym opracowaniem dotyczącym danych na temat występowania metabolitów grzybów w składnikach pasz przeznaczonych dla zwierząt. Jego wyniki dostarczają informacji na temat występowania sześciu głównych mikotoksyn w produktach rolnych w tym kukurydzy, pszenicy, soi, jęczmieniu, życie, owsie, ryżu, sorgo i prosie oraz w ich produktach pochodnych również wykorzystywanych w żywieniu zwierząt hodowlanych w szczególności drobiu, trzody chlewnej, przeżuwaczy i akwakulturze 

 

DSM – Bright Science. Brigther Living. ™ 

Royal DSM to światowa firma działająca w dziedzinie zdrowia, żywienia i biologii wykorzystująca naukę dla poprawy zdrowia ludzi i zwierząt jak również stanu naszej planety. Celem DSM jest zagwarantowanie lepszego życia dla wszystkich. Produkty i rozwiązania DSM odpowiadają na jedno z największych wyzwań dotyczących całego świata, jednocześnie tworząc wartość ekonomiczną, środowiskową i społeczną dla wszystkich uczestników – klientów, pracowników, udziałowców i całego społeczeństwa. Firma DSM i powiązane z nią spółki zatrudniają na całym świecie blisko 23 tysiące osób i osiągają wyniki sprzedaży netto na poziomie 10 miliardów euro rocznie. Firma została założona 1902 r. i jest notowana na giełdzie Euronext Amesterdam.

W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź:

www.dsm.com/anh

lub skontaktuj się: 

DSM Animal Nutrition and Health Anna Nowak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.