przejdź
Reklama

giełda online

Zboża paszowe
cena netto zł/t
pszenica625
kukurydza660
owies450
jęczmień530-570
Śruty
rzepakowabrak ofert
sojowabrak ofert
żródło:www.rolpetrol.com.pl
Pojenie bydła zimą, poidła niezamarzające PDF Drukuj Email

Bez wody nie ma życia
Wszystkie procesy życiowe u zwierząt odbywają się w środowisku uwodnionym. Woda pełni szereg funkcji w organizmie, między innymi funkcję termoregulatora, jest rozpuszczalnikiem i transporterem wielu substancji odżywczych, przy jej udziale usuwane są z organizmu substancje szkodliwe. W codziennej praktyce pojenie zwierząt gospodarskich, w tym również bydła, bywa jednak często niedoceniane. Niedobory wody powodują stres, pogorszenie apetytu, zmniejszenie wykorzystania paszy, obniżenie mleczności (87% składu mleka to woda, a tylko 13% sucha masa) i przyrostów masy ciała. W przypadku krów mlecznych ich produkcyjność przy niedoborach wody może ulec obniżeniu nawet o kilkadziesiąt procent. Bydło, zarówno dorosłe jak i młodzież, cielęta, musi mieć zatem zapewniony stały, nieograniczony dostęp do czystej wody.
 
Ile wody potrzebuje krowa?

Krowy pobierają wodę średnio 10 razy w ciągu doby, przy czym najwięcej (30-50% całodobowego pobrania) wypijają w ciągu pierwszej godziny po doju. Tempo picia bywa różne – od 5 litrów na minutę do kilkunastu, a nawet 20. Ilość wody potrzebnprzeciątne zapotrzebowanie na wodę cieląt w wieku 1 miesiąca wynosi od 5 do 8 l/dobęej krowie zależy od wielu czynników, między innymi od jej masy ciała, stanu fizjologicznego, poziomu produkcji mleka, ilości pobieranej suchej masy, temperatury i wilgotności środowiska, temperatury wody, jakości i dostępności do wody. Na 1 kg suchej masy paszy krowa mleczna potrzebuje około 4-6 litrów wody, mniejsze zapotrzebowanie ma bydło opasowe 3-4 litry wody.
    Przeciętne zapotrzebowanie bydła na wodę:
• cielęta w wieku 1 miesiąca 5-8 l/dobę,
• krowy w laktacji - 50-120 i więcej l/dobę,
• krowy zasuszone- 50 l/dobę.
 
Gdzie montować poidła?
Istotne są również miejsca, w których montuje się poidła. Krowy lubią pić podczas jedzenia i bezpośrednio po doju, dlatego w przypadku obór alkierzowych poidła powinny być zainstalowane tuż nad żłobem, a w oborach wolostanowiskowych w niedalekiej odległości od stołu paszowego (nie dalej niż 15-20 metrów). Poza budynkami inwentarskimi poidła powinny znajdować się również w poczekalni przed halą udojową (ważne w czasie upałów) oraz blisko wyjścia z hali udojowej. W oborach wolnostanowiskowych jedno poidło miskowe powinno przypadać na 15-20 krów, natomiast w oborach uwięziowych na 2 krowy.
 
Temperatura wody
Krowy nie przepadają za zbyt zimną i zbyt ciepłą wodą. Temperatura wody nie powinna być niższa niż 10°C, optimum to 15-17°C, ale spotyka się również zalecenia, aby miała temperaturę około 20°C. Wypijana woda powinna działać pobudzająco i orzeźwiająco. Jakość wody do pojenia zwierząt musi odpowiadać tym samym wymaganiom, co woda do picia dla ludzi. Powinna być przezroczysta, bez zapachu, o odpowiednim smaku oraz wolna od zanieczyszczeń organicznych, ponieważ ich obecność świadczy o gniciu lub fermentacji związków organicznych znajdujących się w wodzie.
 
Pojenie zimą
Wiele obór, szczególnie wolnostanowiskowych, z założeń jest nieocieplanych, nieogrzewanych, ma dużą kubaturę, ściany boczne ma częściowo chronione tylko ruchomymi kurtynami i dlatego zimą mogą utrzymywać się w nich temperatury poniżej zera. Konsekwencje takiego stanu rzeczy to niska temperatura wody pitnej, a nawet jej zamarzanie w poidłach. Na rynku dostępna jest bardzo bogata oferta poideł. Niezależnie od ich konstrukcji i cech użytkowych powinny one spełniać ściśle określone wymagania. Przede wszystkim powinny być odporne na uszkodzenia mechaniczne, poidła metalowe muszą być odporne na korozję, materiał, z którego wykonane są poidła z tworzyw sztucznych powinien być bezpieczny i nieszkodliwy dla bydła, wewnętrzne powierzchnie poideł powinny być gładkie i zaokrąglone.
    Wśród szerokiej gamy poideł dostępnych na naszym rynku można wyróżnić trzy podstawowe grupy: miskowe, zbiornikowe i korytowe.
 
Poidła niezamarzające
Jak już wcześniej wspomniano szczególnym okresem dla użytkowania poideł jest pora zimowa. Niskie temperatury mogą być czynnikiem zagrażającym ciągłości zaopatrzenia w wodę zwierząt w budynkach inwentarskich, jak i poza nimi. Żeby uniknąć takich przypadków należy dobrać poidła chroniące wodę przed zamarzaniem. Poidłami spełniającymi ten warunek są poidła izolowane lub poidła podgrzewane.
    Poidła izolowane (mrozoodporne do –30°C), zbudowane z tworzywa sztucznego, posiadają podwójne ścianki - zewnętrzną i wewnętrzną oraz znajdującą się między nimi warstwę pianki poliuretanowej. Poidła takie działają na zasadzie termosu. Dzięki warstwie izolacyjnej woda pitna utrzymuje stałą temperaturę 3-5°C zimą i 10-12°C latem. O ilości dostarczanej do poidła wody z sieci wodociągowej decyduje zawór pływakowy. Istotnym wyposażeniem tego typu poidła jest kula zamykająca otwór z wodą w zbiorniku od góry. Pobieranie przez zwierzęta wody z takiego poidła wiąże się z koniecznością pokonania oporu kuli zamykającej, charakteryzującej się na ogół średnicą około 25 cm. Spożyta woda jest natychmiast uzupełniana. Poidło tego typu może być jedno- lub dwukulowe. Jednokulowe o pojemności 25-40 litrów wody przeznaczone jest dla 10-20 krów, a dwukulowe o pojemności 80-100 litrów stosuje się dla grup technologicznych liczących 20-40 krów.
    Innym rodzajem poidła niezamarzającego jest poidło z zaworem przelewowym, pozwalającym na powrót nie wypitej wody do rurociągu doprowadzającego, znajdującego się pod powierzchnią ziemi w strefie niezamarzającej, która dodatkowo może być ocieplona. W misce takiego poidła nigdy nie ma wody, a pojawia się ona jedynie w momencie korzystania z niego przez zwierzę (po naciśnięciu języczka).
    Przy bardzo niskich temperaturach otoczenia doskonale zdają egzamin poidła podgrzewane. Warunkiem ich użytkowania jest dostęp do źródła energii elektrycznej, która jest niezbędna do zasilania elementu grzejnego umieszczonego najczęściej pod miską lub bezpośrednio w zbiorniku z wodą. Poidła takie wyposażone są również w termostat, który reguluje temperaturę, włączając lub wyłączając grzałkę.
    Oprócz prawidłowego doboru poideł, pamiętać musimy również o właściwym zabezpieczeniu instalacji wodociągowej. W przypadku rur doprowadzających wodę biegnących na wierzchu konieczne jest ich docieplenie specjalną otuliną. Jeśli jednak to nie pomoże, koniecznym staje się zastosowanie pomp obiegowych, wymuszających stały ruch wody w instalacji wodociągowej. Korzystniejszym rozwiązaniem jest poprowadzenie rur pod posadzką, gdzie temperatura nie powinna spaść poniżej zera.
 
 
Piśmiennictwo u autorów

Tags: bydło , poidła , pojenie , woda , żywienie , żywienie bydła