Copyright 2017

Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos L.) jest najchętniej pozyskiwanym ptakiem łownym w Polsce, dzięki licznemu występowaniu na terenie całego kraju. Na siedlisko wybiera wody stojące lub wolnopłynące – zarówno w przestrzeni rolniczej, leśnej czy obszarze silnie zurbanizowanym. Natomiast wystrzega się akwenów o bystrym nurcie. Krzyżówka jest gatunkiem występującym bardzo licznie w mieście, natomiast w naturze trudnym do spotkania.

 

Katarzyna Łagowska, Marcin Różewicz
UPH Siedlce, Instytut Bioinżynierii Zwierząt