giełda online

Zboża paszowe
cena netto zł/t
pszenica590-680
kukurydza670
owies510
jęczmień560-600
Śruty
rzepakowabrak ofert
sojowabrak ofert
żródło:www.rolpetrol.com.pl
Właściwe żywienie krów mlecznych droga do zwiększenia efektywności produkcji mleka i wpływu na jego skład PDF Drukuj Email

Specjaliści od żywienia spółki MIKROP Ćebín nieustannie pozyskują, weryfikują i wprowadzają w praktykę najnowszą wiedzę dotyczącą żywienia  hodowli zwierząt gospodarczych. Od roku 2001, na zaproszenie firmy MIKROP Ćebín, przyjeżdża do Czech czołowy specjalista w dziedzinie żywienia przeżuwaczy i koni prof. dr Robert J. van Saun z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii w USA. Podczas swoich odwiedzin popularyzuje
wiedzę nt. najnowocześniejszych systemów żywienia i hodowli bydła.

     Rok 2002, kiedy w Robert Saun wystąpił z odczytem na temat Cornellski system żywienia przeżuwaczy, był przełomowy ze względu na zmianę punktu widzenia naszych specjalistów na problematykę odżywiania bydła. Pierwsze próby określenia dawek pokarmowych w tym systemie nie przyniosły jednak, w porównaniu z metodą klasyczną, zakładanych wyników. Wykorzystanie przejętych średnich wartości tabelarycznych pasz do obliczenia dawek pokarmowych okazało się niezbyt skuteczne. Dopiero po zawiązaniu współpracy z laboratorium w Lichtenwalde w Saksonii pod koniec lata 2003 r. i dopracowaniu metodyk służących dla określania niezbędnych parametrów pasz, doszło do wyraźnego sprecyzowania żywienia krów mlecznych. Opanowanie potrzebnych analiz frakcyjnych pasz przez pracowników laboratorium spółki MIKROP Ćebín okazało się bardzo pomocne w dalszym poszerzaniu tego systemu.
 
Zalety stosowanego przez nas  systemu żywienia bydła
    Cornellski system podchodzi do żywienia i trawienia przeżuwaczy, nie tylko jak do realizacji równania dotyczącego wymagań normy składników odżywczych. Wykorzystywanie wyników analiz frakcyjnych pasz, podczas których stwierdzane jest występowanie siedmiu węglowodanowych i pięciu proteinowych frakcji (od najprostszych, najlepiej i najszybciej strawnych do związanych i niestrawnych frakcji), daje o wiele wierniejszy obraz jakości poszczególnych pasz i zachowania w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy i pozwala na znacznie dokładniejsze zbilansowanie zapotrzebowania na składniki odżywcze. Inaczej mówiąc, daje możliwość kompozycji dawki pokarmowej w taki sposób, aby żwacz produkował maksymalną ilość taniego białka mikrobiologicznego bez zbędnych strat i określenia niezbędnego dodatku zazwyczaj droższych by-pass składników odżywczych. 
Konieczność potrzebnych analiz pasz 
    Jako przykład podajemy w tabelce nr 1 porównanie wyników analiz 3 próbek kiszonek z lucerny. W górnej części tabelki zostały podane wartości pasz, zwykle określone po wykonaniu klasycznych analiz. Możemy zauważyć, że parametry wszystkich pasz niewiele się różnią. Moglibyśmy więc wyciągnąć wniosek, że w razie ich zamiany w dawce pokarmowej nie dojdzie do wyraźniejszych zmian. Jeżeli jednak porównamy wyniki analiz frakcyjnych próbek 1 i 3 zauważymy, że strawność w żwaczu (rozkładalność) białek tych pasz wyraźnie się różni. Białka 1 paszy wykazują wysoki stopień rozkładalności w żwaczu. W razie zwiększenia udziału kiszonki z lucerny w dawce pokarmowej, po jej przyjęciu będzie dochodziło do szybkiego wydzielania dużej ilości amoniaku w żwaczu zwierząt, co może powodować problemy z jego wykorzystaniem. Kiszonka z lucerny nr 3, w wypadku której podczas konserwacji widocznie doszło do lekkiego podgrzania (nie zostało stwierdzone podczas oceny sensorycznej), wykazuje bardzo niski stopień rozkładalności białek. Duży udział białka nie ulegającego rozkładowi w paszach objętościowych skutkuje zazwyczaj bardzo niską strawnością. Po wprowadzeniu tej kiszonki do dawki pokarmowej krów w okresie zasuszenia w przeciągu 2-3 tygodni wystąpił cały szereg problemów po ich wycieleniu. Wykonany test metaboliczny wskazał jako główną przyczynę, syndromu polegującej krowy, zatrzymania łożyska i ketoz, deficytowe żywienie w białkach. Po wykonaniu analizy frakcyjnej pasz i dostosowaniu dawki pokarmowej do Cornellskiego systemu problemy poporodowe krów mlecznych szybko zniknęły. 
    W tabelce numer 2 zostało podane podobne porównanie kiszonek z kukurydzy. W wypadku paszy nr 1 zauważyć można niską zawartość skrobii oraz niestrukturalnych węglowodanów (NFC) w wyniku małego udziału kolb w kiszonce. W porównaniu z kiszonką z kukurydzy nr 2 zauważamy znaczne różnice. W razie dodania 15 kg kiszonki nr 1 lub nr 2 do dawki pokarmowej krów mlecznych, należałoby paszę nr 1 uzupełnić prawie o 3 kg śruty zbożowej, aby wyrównać zawartość skrobii, która jest zawarta w 15 kg kiszonki nr 2. Na podstawie przytoczonych przykładów można zauważyć, że w razie wykorzystania wyłącznie klasycznych analiz pozornie takie same pasze mogą wykazywać zasadnicze różnice w rozkładalności w żwaczu i w wyniku mieć odmienne zastosowanie w żywieniu zwierząt. 
 
Doświadczenia na koniec 
    Opanowanie i wprowadzenie Cornellskiego systemu żywienia skutkowało całym szeregiem nowych spojrzeń na jakość objętościowych i treściwych pasz, jak również i na żywienie i karmienie przeżuwaczy, przede wszystkim krów mlecznych. Całkowite opanowanie i wykorzystanie analiz frakcyjnych w istotny sposób poszerzyło naszą wiedzę na temat zachowania objętościowych i treściwych pasz w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy. 
    Wiele dawek pokarmowych, które według klasycznej koncepcji żywienia w pełni odpowiadały standardom odpowiednich norm dotyczących składników odżywczych dla danych zwierząt, po przeprowadzeniu kontroli w systemie Cornellskim wykazało słabe punkty i przyczyny zaburzeń metabolicznych krów mlecznych. Przez zastosowanie Cornellskiego systemu żywienia jesteśmy w stanie znacząco poprawić wykorzystanie i skuteczność produkcyjną całej dawki pokarmowej i tym samym wpłynąć na użytkowość i skład mleka, jak również znacząco poprawić stan zdrowia zwierząt. Z doświadczenia wiemy, które frakcje żywieniowe najbardziej pobudzają produkcję mleka, zawartość tłuszczu mlecznego lub białka.
    Każdy hodowca musi sam rozważyć, jaki system określenia dawek pokarmowych zastosuje w celu maksymalnego wykorzystania wyprodukowanch pasz, w celu osiągnięcia optymalnej użytkowości i najlepszych parametrów dla osiągnięcia zysku z wyprodukowanego mleka. 
    Zespół żywieniowców firmy MIKROP dzięki swojej wiedzy i doświadczeniom chętnie pomoże w rozwiązywaniu problemów z Twoją hodowlą. 
 
„FARMER“ Sp. z o.o.
95-060 Brzeziny
ul. Słowackiego 8
Dyrektor: Lestaw Proga
tel.:    +48 46 875 2702, +48 46 875 2700
fax:        +48 46 874 2600
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tags: dodatki paszowe , pasze , żywienie bydła