Copyright 2018

Henryk Maciołek, Dorota Łukomska, Ewelina Rucińska
SITR – Piotrków Trybunalski

 

Antybiotyki to związki chemiczne będące produktami metabolizmu drobnoustrojów, które zabijają (działanie bójcze) lub hamują (działanie statyczne) wzrost wrażliwych organizmów. Większość z nich jest specyficzna dla bakterii, niektóre działają na grzyby i pierwotniaki, ale nie działają na inne mikroorganizmy. Antybiotyki wywierają swoje działanie przez wiązanie się z ważnymi dla życia składnikami komórki, przez co zaburzają funkcjonowanie wrażliwego na antybiotyk mikroorganizmu. Producentami antybiotyków są głównie bakterie glebowe, niekiedy grzyby (np. Streptomyces).

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.