Copyright 2018

Znaczenie światła dla regulacji podstawowych procesów fizjologicznych, zarówno roślin jak i zwierząt, jest ogromne. Każdy producent drobiu zdaje sobie sprawę jak dalece ten czynnik środowiska wpływa na dobre samopoczucie ptaków i ich wydajność. Stąd też w wielu nowocześnie prowadzonych kurnikach na ścianie umieszcza się wykres obrazujący program świetlny, odpowiedni dla utrzymywanego stada, a obok niego codziennie uzupełniany wykres krzywej tempa nieśności.

 

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.