Strefa Bydło

Hodowca Bydła 12/2013

Racjonalny odchów cieląt

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Błędy popełniane w trakcie odchowu cieląt wpływają negatywnie na ogólną kondycję, wzrost i rozwój cieląt oraz na stan zdrowia uzyskiwanych z nich dorosłych krów. Ma to również duży wpływ na ich wydajność i tym samym na opłacalność produkcji mleka. Błędów popełnianych w okresie odchowu nie można zlikwidować w późniejszym etapie życia zwierząt. Będą one miały negatywny wpływ na efekty produkcyjne krów, szczególnie w przypadku wysokiej produkcji mleka. Z tych względów odchów cieląt należy prowadzić ze szczególną starannością od pierwszych dni ich życia.

 

Paweł Stefański, Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka
Barbara Stefańska, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Gospodarstwo w Dłoni stanowi niezwykłe miejsce łączące naukę oraz praktykę. Miejscowość, o której pierwsze wzmianki pochodzą z XIV wieku, to nie tylko samo gospodarstwo, ale również neobarokowy pałac przebudowany w 1912 roku.

 

Marek Gaworski, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie
Michał Boćkowski

 

Usuwanie odchodów z obór jest wpisane w specyfikę produkcji bydła mlecznego i opasowego w każdym z systemów utrzymania. Zarówno system utrzymania zwierząt jak i rodzaj zastosowanego podłoża w wybranych strefach obory stanowią o doborze koncepcji usuwania odchodów poza pomieszczenie inwentarskie.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy