Strefa Bydło

Hodowca Bydła 10/2018

I Forum Genetyczne. Dlaczego warto korzystać z nowoczesnych narzędzi w hodowli?

Katarzyna Markowska

 

 

1 października na stadionie Lecha Poznań odbyło się I Forum Genetyczne. Przedsięwzięcie współfinansowane było z Funduszu Promocji Mleka. Celem inicjatywy było zapoznanie hodowców z osiągnięciami hodowlanymi ostatnich lat oraz korzyściami wynikającymi z selekcji genomowej. Organizatorem spotkania było Centrum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Do wygłoszenia referatów, oprócz specjalistów z CGen, zaproszono prelegentów zza zachodniej naszej granicy, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z wdrożenia do praktyki hodowlanej selekcji genomowej. Moderatorami forum byli dr Tomasz Krychowski oraz dr hab. Tomasz Strabel, dyrektor Centrum Genetycznego. Centrum Genetyczne świadczy usługi z zakresu analiz genetycznych prowadzących do optymalizacji doskonalenia populacji bydła mlecznego w Polsce.

Określić cel hodowlany dla własnego stada

Kamil Siatka; Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu

 

 

Hodowla to skomplikowany, długotrwały proces składający się z etapów takich jak określenie kierunku prowadzonej pracy, selekcji odpowiadających tym kierunkom zwierząt oraz ich kojarzeniu. To właśnie pierwszy z wymienionych elementów decyduje o tym jakie zwierzęta będą wykorzystywane w procesie hodowli i jakie zwierzęta finalnie otrzymamy.

Żywienie intensywnie odchowywanych jałówek ras mlecznych

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB, Kraków-Balice

 

 

Racjonalny wychów jałówek powinien umożliwić pozyskanie zdrowych, prawidłowo rozwiniętych i przygotowanych do użytkowania mlecznego zwierząt. Popełnionych błędów w odchowie jałówek w późniejszym okresie użytkowania nie można naprawić. Intensywny wychów jałówek powinien sprzyjać ujawnieniu potencjału genetycznego zwierząt w produkcji mleka z równoczesnym ograniczeniem kosztów.Jednym ze sposobów obniżenia kosztów wychowu jałówek ras mlecznych jest wczesne krycie (inseminacja) i przez to skrócenie okresu ich wychowu do pierwszego wycielenia. Wymaga to jednak zapewnienia w okresie wzrostu jałówek takiego poziomu żywienia, który umożliwia osiągnięcie optymalnego dla danej rasy tempa wzrostu i wymaganej masy ciała oraz kondycji zwierząt. 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.