Strefa Drób

Hodowca Drobiu 3/2012

Produkcyjność kur nieśnych w chowie ekologicznym

Anna Wilkanowska  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Rolnictwo ekologiczne
Obecnie produkcja ekologiczna staje się znaczącą alternatywą dla małych i średnich gospodarstw rolniczych. Jest to typ produkcji oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju, i ma zagwarantować konsumentom wysoką jakość towarów oraz bezpieczeństwo. Tym bardziej, że obecnie konsumenci coraz większą uwagę przywiązują do walorów smakowych i cech prozdrowotnych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz warunków ich produkcji. Oczekiwania konsumentów spełnia zdecydowanie rolnictwo ekologiczne określające ściśle metody prowadzenia produkcji zarówno zwierzęcej jak i roślinnej.
Definicja rolnictwa ekologicznego, jeszcze do niedawna brzmiała – „system produkcji rolnej oparty na wykorzystaniu naturalnych procesów zachodzących w obrębie gospodarstwa”. Ta definicja w pełni oddawała sens rozporządzenia 2092/91, jednakże w preambule rozporządzenia 834/2007 rozszerzono zakres rolnictwa ekologicznego o ochronę środowiska. Dlatego też rolnictwo ekologiczne obejmuje towarowe gospodarstwa rolne i gospodarstwa bez produkcji towarowej, ale przyczyniające się do pozytywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

 

Katarzyna Markowska

 

Wipasz S.A., wszystkim z branży drobiarskiej, znany jest przede wszystkim z produkcji pasz. Firmę założył w 1994 roku Józef Wiśniewski – hodowca drobiu, który postawił sobie za cel stworzenie wysokiej jakości naturalnej paszy. Stopniowo rozwijał działalność, aby po 18 latach móc szczycić się mianem największego polskiego producenta pasz. Wipasz S.A. obecnie posiada 5 wytwórni pasz – w Wadągu, Pasłęku, Morągu, Kole oraz Międzyrzecu Podlaskim. Wykorzystując swoje doświadczenie Wipasz rozpoczął produkcję najwyższej jakości żywności pod marką Nasz Kurczak.

 

Ryszard Gilewski  AVICONS

 

W dniach 28-29 stycznia 2012 odbyła się VI Wystawa Kur Ozdobnych w Warszawie. Organizatorem tej barwnej, żywej i malowniczej drobiarskiej imprezy, był Związek Hodowców Drobiu Rasowego w Polsce „GALLUS”, korzystając z gościnności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, najstarszej szkoły rolniczej w Polsce. Głównym animatorem Wystawy była jak zawsze pani dr inż. Monika Łukasiewicz, Prezes ZHDR „GALLUS”, a równocześnie pracownik naukowy Wydziału Nauk o Zwierzętach, wielki miłośnik i specjalista różnych ras kur ozdobnych i nie tylko.

 

Zanieczyszczenie mikroflorą środowiska kurnika w zależności od systemu chowu kur

Henryka Korytkowska  UTP Bydgoszcz

 

Fermy drobiu obok ferm trzody chlewnej można zaliczyć do największych obiektów emitujących zanieczyszczenia zarówno typu chemicznego (gazy), mechanicznego (pyły), jak i biologicznego (mikroorganizmy). W powietrzu pomieszczeń drobiarskich oprócz zanieczyszczeń gazowych, mechanicznych, występują także różne mikroorganizmy. Źródłem drobnoustrojów znajdujących się w powietrzu kurnika są najczęściej: same ptaki, rozkładająca się ściółka, resztki paszy, pomiot, człowiek, gryzonie lub inne zwierzęta. Drobnoustroje mogą być też wprowadzane do pomieszczeń w procesach wymiany powietrza poprzez kanały wentylacyjne.

 

Katarzyna Śliżewska,  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

 

Naturalne miejsce występowania bakterii Salmonella to przewód pokarmowy człowieka, zwierząt gospodarskich, domowych i dzikich. Ze względu na małe wymagania pokarmowe pałeczki Salmonella mogą również występować w wielu artykułach spożywczych. Głównie są to artykuły pochodzenia zwierzęcego, takie jak: mięso, drób, jaja i zawierające je produkty, mleko i produkty mleczne, ryby i skorupiaki.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.