Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 11-12/2018

Na czym polega zrównoważona produkcja trzody chlewnej?

Marek Babicz, Magdalena Łukasik; Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieW raporcie pt. „Nasza wspólna przyszłość” opublikowanym w 1987 r. przez Światową Komisję ONZ do Spraw Środowiska i Rozwoju po raz pierwszy przedstawiono definicję rozwoju zrównoważonego. Określono go jako „rozwój zapewniający zaspokojenie obecnych potrzeb społeczeństwa bez uszczerbku dla możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń”. Pomimo zachodzących w skali globalnej zmian społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych, definicja ta jest aktualna również obecnie. Jakkolwiek w przypadku rolnictwa jest to system, który polega na racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody, w taki sposób, aby ograniczyć negatywny wpływ rolnictwa na środowisko oraz zapobiec ubytkowi substancji organicznej w glebie.

Błędy w utrzymaniu i żywieniu prosiąt

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii ZwierzątZdrowe prosięta, zdolne do intensywnego, szybkiego tuczu lub jako remont do reprodukcji, to bez wątpienia najważniejszy efekt odchowu. Upadki do 10% uznaje się za dopuszczalne. Wyższy odsetek powinien być sygnałem dla hodowcy do zastanowienia się, co może być przyczyną zwiększonej śmiertelności i jak temu zapobiegać. Zwiększona liczba upadków z reguły wynika z nieodpowiedniej higieny, złych warunków mikroklimatycznych i niedostarczania zwierzęciu właściwego poziomu składników pokarmowych.

Nowa fabryka Tasomix

Piotr Lisiecki

 

Rosną możliwości produkcyjne wytwórni pasz w Polsce. Dobra wiadomość dla hodowców i producentów zbóż – wyzwanie konkurencyjne dla paszowców.

Nutriad Polska 2018: Badanie mykotoksyn w pszenicy

Radka Borutova; Manager do spraw Rozwoju Rynku w NutriAd InternationalMykotoksyny to metabolity wtórne grzybów, które bardzo często są powodem poważnych chorób, jak również śmierci ludzi oraz zwierząt. Ze względu na ich aktywność farmakologiczną, niektóre mykotoksyny lub pochodne mykotoksyn znalazły zastosowanie jako antybiotyki, stymulatory wzrostu oraz różne rodzaje leków; jeszcze inne znalazły zastosowanie jako chemiczne środki bojowe (Bennett and Klich 2003).

Digestarom® DC – jedna z premier tegorocznych targów EuroTier Hanower 2018

Biomin


Podczas targów EuroTier 2018 w Hanowerze, na specjalnej uroczystości, na którą zaproszono wyselekcjonowaną grupę gości z całego świata, BIOMIN zaprezentował swój najnowszy produkt – fitogeniczny dodatek paszowy (PFA) Digestarom® DC.

Prawidłowo funkcjonujący przewód pokarmowy

Katarzyna Jankowska; PAN OlsztynPrawidłowo funkcjonujący przewód pokarmowy stanowi podstawę zdrowia, efektywności odchowu oraz parametrów produkcyjnych u wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych. Wzbogacanie wiedzy na temat żywienia różnych gatunków zwierząt, w tym również trzody chlewnej oparte na pracy hodowlanej, pozwala wprowadzać coraz to nowe modyfikacje w recepturach pasz. To z kolei umożliwia regulowanie ilości i jakości mikroflory bakteryjnej zasiedlającej przewód pokarmowy, a dzięki temu również pozwala na prawidłowe funkcjonowanie jelit.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy