Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 11-12/2019

Optymalizacja poziomu argininy w paszach dla świń jest ważnym krokiem w kierunku polepszenia wyników zootechnicznych produkcji

Dr Behnam Saremi; Dyrektor działu technicznego - CJ Europe GmbH

 

Arginina jest niezbędnym aminokwasem w żywieniu prosiąt, potrzebna jest do zapewnienia maksymalnej wydajności w różnych fazach produkcji świń. W przeszłości poziom dawki argininy w paszach uznawany był za wystarczający (Easter i inni 1974; Easter i Baker 1976).

Zaspokój zapotrzebowanie żywieniowe świń na aminokwasy siarkowe używając nowoczesnego, bardziej zrównoważonego i zdrowszego jej źródła: L-metioniny

Dr Behnam Saremi; Head of Technical Center - CJ Europe GmbH

 

Metionina (Met) to niezbędny aminokwas w żywieniu świń, jest drugim po lizynie aminokwasem limitującym w typowych dawkach żywieniowych. Dlatego też dodawanie Met do paszy w celu zbilansowania aminokwasów siarkowych (SAA) ma długą historię w żywieniu trzody.

Białka zwierzęce w żywieniu trzody chlewnej

Wioletta Biel; Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych, Pracownia Żywienia Zwierząt i Żywności, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Zapotrzebowanie na surowce wysokobiałkowe w Polsce systematycznie rośnie. W żywieniu zwierząt gospodarskich trzeba stosować pasze z wysoką zawartością białka, o odpowiednim składzie aminokwasowym, o wysokiej przyswajalności i smakowitości oraz wolne od substancji antyżywieniowych. Dawniej różnego rodzaju mączki, np.: mięsno-kostne, mięsne, kostne, z krwi, ze skór stanowiły ważne źródło wartościowego białka w żywieniu zwierząt gospodarskich. Wystąpienie epidemii gąbczastej encefalopatii bydła (ang. Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE) spowodowało wprowadzenie szeregu aktów prawnych mających na celu ograniczenie stosowania przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Żywienie prosiąt po odsadzeniu

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Wysokie koszty produkcji połączone z niskimi cenami żywca wymuszają na hodowcach podniesienie efektywności produkcji. W tym celu należy zmienić sposób zarządzania związany z poprawą warunków środowiskowych. Wzrost opłacalności produkcji jest sprzężony ze wzrostem ilości odchowanych prosiąt.

Stymulowanie pobrania paszy przez prosięta

Dorota Bugnacka; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM Olsztyn

 

Prosięta są grupą produkcyjną świń najbardziej wymagającą pod względem rodzaju, jakości oraz wartości pokarmowej podawanej im paszy. Ich prawidłowe dokarmianie w okresie laktacji, a potem żywienie po odsadzeniu jest trudne, i obarczone ryzykiem. Błędy żywieniowe popełnione we wczesnym okresie wzrostu i rozwoju prosiąt mają bowiem konsekwencje w dalszych etapach produkcji, prowadząc często do obniżenia tempa wzrostu i pogorszenia wykorzystania paszy w grupach warchlaków i tuczników. Są to przyczyny wymiernych strat ekonomicznych ponoszonych w trakcie produkcji.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.