Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 9-10/2014

 

Paweł Gajewczyk

Instytut Hodowli Zwierząt, UP we Wrocławiu

W Unii Europejskiej obowiązuje zasada monitorowania produkcji związana z zachowaniem bezpiecznej żywności. Wprowadzenie jej ma na celu szybkie wyłonienie źródeł nieprawidłowości w zakresie pojawienia się złej jakości surowca. Mięso (tkanka mięśniowa), jako surowiec do dalszego obrotu nie może wykazywać żadnych odchyleń od normy naturalnej struktury budowy i właściwości fizykochemicznych (Pospiech i wsp. 2006). Jednak w życiu codziennym zdarzają się przypadki występowania syndromów mięsa PSE, RSD, DFD powstałych na skutek błędów popełnianych przez człowieka.

Właściwy dobór loszek remontowych część 1

 

Dorota Bugnacka

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM Olsztyn

Świadoma decyzja dotycząca zakupu loszek remontowych lub też ich odchowu we własnym obiekcie leży u podstaw późniejszych sukcesów lub porażki w produkcji trzody chlewnej. Płodne, plenne i mleczne lochy to element niezbędny do uzyskania wysokiej wartości cech rozpłodowych w stadzie, jednakże warunkujący także efektywność produkcji w chlewni.

     

Grypa świń efektywne szczepienia

Grypa świń lub też influenza świń (SI) to ostra, zakaźna i zaraźliwa choroba wywoływana przez czynnik wirusowy. Świnie zakażone wirusem grypy są apatyczne, niechętnie jedzą i poruszają się. Choroba przebiega z wysoką gorączką (41-42⁰C) i objawami ze strony układu oddechowego (kaszel, duszność, wyciek z nosa i oczu). W ciągu zaledwie 1-2 dni choroba może objąć całe stado.

 

Andrzej Bochniak
i współpracownicy

Grypa świń efektywne szczepienia (2)

 

Andrzej Bochniak i współpracownicy

Grypa świń lub też influenza świń (SI) to ostra, zakaźna i zaraźliwa choroba wywoływana przez czynnik wirusowy. Świnie zakażone wirusem grypy są apatyczne, niechętnie jedzą i poruszają się. Choroba przebiega z wysoką gorączką (41-42⁰C) i objawami ze strony układu oddechowego (kaszel, duszność, wyciek z nosa i oczu). W ciągu zaledwie 1-2 dni choroba może objąć całe stado.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy