CENTRUM GENETYCZNE EBP SHIUZ BYDGOSZCZ

11 października 2016 r. uroczyście rozpoczyna swoją działalności Centrum Genetyczne EBP w Sztumie. To kluczowy element, rozpoczętego w maju 2015 roku  Europejskiego Programu Hodowlanego dotyczącego rozwoju genetyki buhajów i krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej i strategiczna inwestycja SHiUZ Bydgoszcz i  jej francuskiego partnera - spółdzielni hodowców Genes Diffusion.

Centrum powstaje na bazie istniejącego gospodarstwa w Sztumie-Czerninie, które wcześniej pełniło rolę przechowalni buhajów. Inwestycja jest w fazie modernizacji i rozbudowy istniejących budynków pod potrzeby odchowu cieląt, jałówek oraz buhajków pochodzących z wiodących ośrodków hodowli bydła i posiadających najwyższe indeksy w wycenie genomowej. Najlepsze z nich staną się matkami i ojcami przyszłych pokoleń krów i buhajów. Odchowane w Centrum EBP jałówki będą miały szanse trafić do obór polskich hodowców, natomiast najlepiej wycenione buhaje znajdą się w ofercie inseminacyjnej SHiUZ Bydgoszcz.

Centrum Genetyczne EBP w połączeniu z rewolucyjną, genomową  oceną buhajków i jałóweczek w oparciu o analizę ich DNA, ma stworzyć warunki do przyspieszenia postępu hodowlanego. Jeżeli dodamy do tego możliwość łatwego i wiarygodnego przeliczania osiąganych indeksów w oparciu o bazy zagraniczne oraz pozyskanie (poprzez embriotransfer) najlepszych linii męskich i żeńskich z hodowli światowych, należy spodziewać się znaczącego wzrostu efektywności prac hodowlanych.  Międzynarodowa współpraca w rozwoju hodowli bydła jest nieodzownym warunkiem szybkiego i efektywnego podnoszenia poziomu genetycznego polskich stad, ponieważ zapewnia ona dostęp do najszerszej, bo światowej puli genetycznej bydła.

Jednym z założeń projektu EBP jest zapewnienie polskim hodowcom przyszłych pokoleń krów, które podniosą możliwości produkcyjne i zyskowność gospodarstw przy relatywnie niskich nakładach inwestycyjnych w remont stada. Może to przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskich producentów mleka w bardzo trudnej sytuacji, jaka panuje na rynku mleczarskim. Efekty będzie można ocenić w niedługim, jak na realia hodowlane - czasie. Jak wiadomo – dzięki wycenie genomowej buhajów – krowy i jałówki mogą być inseminowane nasieniem nawet bardzo młodego rozpłodnika. Również wartość hodowlaną jałówki można ocenić już w pierwszych tygodniach życia i zadecydować o dalszym wykorzystaniu w hodowli.  Przed upowszechnieniem oceny genomowej, dopiero wyniki produkcyjne potomstwa umożliwiały określenie wartości hodowlanej rodziców.

Programu EBP oraz tworzone w Sztumie Centrum Genetyczne,  daje szansę na rozwój  i zwiększenie potencjału eksportowego spółki produkującej nasienie buhajów. SHiUZ Bydgoszcz już teraz, jest jedynym wśród polskich spółek inseminacyjnych - eksporterem nasienia buhajów na rynki zachodniej Europy.

 

 

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.