okl KFD20 prev

KATALOG FIRM
DROBIARSKICH

Edycja: V

Pełna informacja o rynku drobiarskim w Polsce

Oznaczenia ikonek opisujących asortyment firm:

Pisklak Przekonwertowany

produkcja/dystrybucja jaj wylęgowych, piskląt i drobiu odchowanego

Tuszka Przekonwertowany

ubój i przetwórstwo drobiu

Wentylator Przekonwertowany

wyposażenie ferm

Paczka Przekonwertowany

opakowania do transportu i przechowywania surowców drobiarskich i pasz

Inkubator

inkubatory do wylęgu jaj

Samochod

transport pasz i surowców drobiarskich

Domek Przekonwertowany

agrobudownictwo

Utylizacja

odbiór, utylizacja i zagospodarowanie padliny, produktów zwierzęcych i poubojowych, pomiotu

Zboze Przekonwertowany

pasze

Gas

źródła energii

Silos Przekonwertowany

urządzenia do rozładunku, przygotowywania i przechowywania pasz

Bazant Przekonwertowany

nisze drobiarskie

Sciolka

ściółka

Inne

inne

Sprey Przekonwertowany

higiena ferm

Wagi

wagi

Waz Przekonwertowany

weterynaria

Uboj urzadzenia

urządzenia dla przemysłu drobiarskiego

Laboratorium

ocena jakości i mikrobiologia paszy, wody, produktów pochodzenia zwierzęcego

Maszyny rolnicze

maszyny i urządzenia rolnicze

Kura Przekonwertowany

produkcja surowców drobiarskich

Etykiety

systemy etykietowania i znakowania surowców drobiarskich

Indeks alfabetyczny pełnych i skróconych nazw firm

Zrzeszenia Drobiarskie i Placówki Badawcze

Giełdy rolno-towarowe

Indeks firm według asortymentu:

 • jaja wylęgowe kurze brojlerowskie
 • jaja wylęgowe kurze nieśne
 • jaja wylęgowe kurze ogólnoużytkowe
 • jaja wylęgowe kurze indycze
 • jaja wylęgowe kurze gęsie
 • jaja wylęgowe kurze kacze
 • pisklęta kurze brojlerowskie
 • pisklęta kurze nieśne
 • pisklęta kurze ogólnoużytkowe
 • pisklęta indycze
 • pisklęta gęsie
 • pisklęta kacze
 • jaja, pisklęta i odchowane: perliczki, przepiórki, bażanty, ozdobne
 • zestawy rodzicielskie
 • odchów drobiu
 • wyposażenie ferm
 • inkubacja jaj
 • agrobudownictwo
 • środki żywienia zwierząt
 • urządzenia do rozładunku, przygotowywania i przechowywania pasz
 • ściółka
 • higiena ferm
 • weterynaria - leki i preparaty weterynaryjne
 • weterynaria - lecznice
 • weterynaria - laboratoria
 • weterynaria - wyposażenie laboratorium i odczynniki
 • ocena jakości paszy
 • ocena jakości wody, produktów pochodzenia zwierzęcego
 • produkcja surowców drobiarskich - jaja konsumpcyjne
 • produkcja surowców drobiarskich - produkcja kurcząt brojlerów
 • produkcja surowców drobiarskich - produkcja indyków
 • produkcja surowców drobiarskich - gęsi
 • produkcja surowców drobiarskich - kaczki
 • produkcja surowców drobiarskich - inne
 • ubój - kurczęta brojlery
 • ubój - indyki
 • ubój - gęsi
 • ubój - kaczki
 • ubój - kury nioski poprodukcyjne i kury reprodukcyjne
 • ubój - inne
 • przetwórstwo drobiu
 • opakowania do transportu i przechowywania surowców drobiarskich i pasz
 • systemy znakowania surowców drobiarskich i etykietowania opakowań
 • transport pasz i surowców drobiarskich
 • odbiór i utylizacja produktów zwierzęcych poubojowych, pomiotu
 • źródła energii
 • nisze drobiarskie
 • wagi
 • maszyny i urządzenia do uboju, rozbioru i przetwórstwa mięsa
 • maszyny i urządzenia rolnicze
 • inne

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.