okl KFT e2 prev

KATALOG BRANŻOWY
TRZODA CHLEWNA

Edycja: II

Pełna informacja o rynku trzody chlewnej w Polsce

Oznaczenia ikonek opisujących asortyment firm:

Plemniki

rozród i inseminacja

Golonka

skup żywca, ubój i przetwórstwo świń

Rozrod

materiał hodowlany

Samochod

transport pasz i zwierząt

Swinka1

warchlaki

Laboratorium

ocena jakości paszy, wody, produktów pochodzenia zwierzęcego

Wentylator Przekonwertowany

wyposażenie ferm

Mikroskop

wyposażenie laboratoriów i lekarzy weterynarii

Zarzadzanie

zarządzanie fermą

Utylizacja

odbiór i utylizacja produktów zwierzęcych i poubojowych

Domek Przekonwertowany

agrobudownictwo

Gas

źródła energii

Gazownia

systemy przechowywania i zagospodarowania obornika i gnojowicy

Maszyny rolnicze

maszyny i urządzenia rolnicze

Zboze Przekonwertowany

pasze i materiały paszowe

Uboj urzadzenia

wyposażenie rzeźni i zakładów przetwórstwa mięsnego

Silos Przekonwertowany

urządzenia do rozładunku, przygotowywania i przechowywania pasz

Wagi

wagi

Sciolka

ściółka

Energia odnawialna

energia odnawialna

Sprey Przekonwertowany

higiena ferm

Ekologia

bioróżnorodność, ekologia, produkty tradycyjne

Waz Przekonwertowany

weterynaria i zootechnika

Inne

inne

Swinka3

produkcja żywca wieprzowego

Zrzeszenia Drobiarskie i Placówki Badawcze

Indeks alfabetyczny pełnych i skróconych nazw firm

 

 

 

 

Indeks firm według asortymentu:

 • rozród i inseminacja
  (prowadzenie rozrodu, usługi inseminacji, sprzęt inseminacyjny, badanie rui i ciąży, rozcieńczalniki do nasienia)
 • materiał hodowlany
  (loszki, knurki, stada zarodowe, nasienie knurów)
 • warchlaki
 • wyposażenie ferm
  (np. kotły opalane biomasą, koryta, ruszta, kojce, systemy zadawania paszy, poidła, wentylacja, systemy ogrzewania i chłodzenia, ruszta plastikowe i betonowe, oczyszczanie powietrza, sterowanie mikroklimatem, maty grzewcze, zgarniacze obornika, systemy alarmowe, systemy oświetlenia, dozowniki leków, kontenery na padlinę, zbiorniki do magazynowania cieczy, itp.)
 • zarządzanie fermą
  (programy do zarządzania, systemy monitorowania, programy komputerowe, itp.)
 • agrobudownictwo
  (np. elementy konstrukcyjne, izolacja budynków inwentarskich, hale tunelowe, obiekty pod klucz, itp.)
 • systemy przechowywania i zagospodarowywania obornika i gnojowicy
  (płyty obornikowe, laguny, mieszadła, pompy, zabezpieczenie zbiorników, systemy odprowadzania
  gnojowicy, aktywatory do gnojowicy, ściany betonowe do zbiorników na nawozy naturalne)
 • pasze i materiały paszowe
  (pasze treściwe, koncentraty, dodatki paszowe, premiksy, pasze mineralno-witaminowe, zioła, materiały paszowe, materiał siewny, itp.)
 • urządzenia do rozładunku, przygotowywania i przechowywania pasz
  (silosy, mieszalniki, dozowniki, suszarnie do ziarna, itp.)
 • ściółka
  (np. słoma, trociny, pellet, itp.)
 • higiena ferm
  (sprzęt do mycia i dezynfekcji, preparaty dezynfekcyjne, maty dezynfekcyjne, dezynsekcja, deratyzacja, preparaty do higieny ściółki, instalacje oczyszczania powietrza, lampy owadobójcze, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, itp.)
 • weterynaria i zootechnika
  (leki i preparaty weterynaryjne, lecznice, laboratoria weterynaryjne, sprzęt weterynaryjny, drobny sprzęt zootechniczny, mierniki gazów, itp.)
 • produkcja żywca wieprzowego
  (tuczniki, wybrakowane maciory)
 • skup żywca, ubój i przetwórstwo świń
  (skup/sprzedaż świń, handel/pośrednictwo, ubój żywca, rozbiór tusz, produkcja wyrobów masarskich, przemysł mięsny)
 • transport pasz i zwierząt
  (samochody, naczepy, usługi transportowe, obsługa branży transportowej, itp.)
 • ocena jakości paszy, wody, produktów pochodzenia zwierzęcego
  (analiza składu i jakości paszy, wody, surowców zwierzęcych, laboratoria mikrobiologiczne, itp.)
 • wyposażenie laboratoriów i lekarzy weterynarii
  (analizatory, testy diagnostyczne, testy Elisa, PCR, podłoża, itp.)
 • odbiór i utylizacja produktów zwierzęcych i poubojowych
  (odbiór padliny, produktów poubojowych, utylizacja, produkcja tłuszczy utylizacyjnych oraz składników wykorzystywanych przy produkcji karmy dla zwierząt domowych i futerkowych)
 • źródła energii
  (np. dostawcy gazu, agregaty prądotwórcze, węgiel, ekogroszek, pellet opałowy, zbiorniki gazowe, itp.)
 • maszyny i urządzenia rolnicze
  (ładowacze, wózki widłowe, podnośniki, wózki podwieszane, paleciarki, ścielarki do ściółki, paszowozy, brykieciarki, rozdrabniacze słomy, rozrzutniki obornika, wozy asenizacyjne, itp.)
 • wyposażenie rzeźni i zakładów przetwórstwa mięsnego
  (instalacje do uboju i przetwórstwa, wyposażenie rzeźni i zakładów przetwórstwa mięsnego)
 • wagi
  (wagi elektroniczne, hakowe, platformowe, samochodowe, inwentarzowe, systemy ważenia na fermie)
 • energia odnawialna
  (biogazownie i jej wyposażenie, projektowanie biogazowni, realizacje i zarządzanie biogazowniami, pompy ciepła, fotowoltaika, energia wiatrowa, kolektory słoneczne, itp.)
 • bioróżnorodność, ekologia, produkty tradycyjne
 • inne
  (doradztwo, biznes plany, ochrona środowiska, prasa, projekty techniczne, identyfikacja urzędowa zwierząt, kursy inseminacyjne)

Część katalogowa - alfabetyczna według nazw firm

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.