1

Monika Kopaczel-Radziulewicz

Bogata oferta nasion kukurydzy


W wyniku nieprawidłowego żywienia krów, które może być wynikiem zarówno niedoborów żywieniowych, jak i nadmiaru pewnych składników pokarmowych w dawce, dochodzi do różnego typu chorób i zaburzeń przemiany materii, które określa się jako choroby metaboliczne. Mogą przyczyniać się do nich również błędy w zarządzaniu stadem. Ryzyko chorób metabolicznych rośnie wykładniczo wraz z wydajnością krów.

W Polsce uprawiamy już blisko 2 mln hektarów kukurydzy. Najwięcej plantacji zlokalizowanych jest w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i dolnośląskim. Jest w czym wybierać jeżeli chodzi o odmiany kukurydzy. W 2022 roku w Krajowym Rejestrze odmian znajdowały się 182 odmiany zagraniczne i 69 odmian krajowych. W 2023 roku do rejestru wpisane zostaną kolejne odmiany. Poza tym rolnicy korzystają z odmian ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), ponieważ odmiany znajdujące się w CCA są dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. Dzięki temu w ubiegłym sezonie łącznie mieli do wyboru ponad 400 odmian.

f1 Fot. 1. Wybierając odmianę należy pamiętać, że odmiana jest tylko obietnicą potencjału i po stronie rolnika leży uwolnienie tego potencjału z nasion kukurydzy

Wybierając odmianę należy pamiętać, że odmiana jest tylko obietnicą potencjału i po stronie rolnika jest uwolnienie tego potencjału z nasion kukurydzy, dzięki odpowiedniemu przygotowaniu gleby, nawożeniu, pielęgnacji i ochronie. To, że odmiana jest droga nie jest gwarancją sukcesu i wysokiego plonowania. Poniżej prezentujemy kilka propozycji i nowości od wybranych producentów na nadchodzący sezon.

Bayer

DKC3204

Odmiana przeznaczona do uprawy na kiszonkę o bardzo dobrych parametrach jakościowych. To średnio-wczesna odmiana o bardzo wysokim plonie ogólnym suchej masy. Charakteryzuje się dobrym wigorem początkowym oraz wysoką tolerancją na wyleganie. Kiszonka uzyskana z tej odmiany wyróżnia się wysoką zawartością skrobi oraz bardzo dobrą strawnością włókna. DKC3204 należy do nowego Programu SILOEXTRA skupiającego odmiany wyróżniające się pod względem cech jakościowych kiszonki.

DKC3418

Średnio-wczesna odmiana kukurydzy przeznaczona do uprawy na kiszonkę i biogaz. Wyróżnia się o wysoką stabilnością plonowania. Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem ogólnym suchej masy oraz wysokim plonem ziarna. Cechą wyróżniającą tę odmianę są znakomite parametry jakościowe kiszonki: zawartość skrobi, strawność włókna oraz wydajność produkcji mleka i biogazu. Ponadto posiada ona bardzo dobry wigor początkowy i wysoką tolerancję na niskie temperatury. Wytwarza wysokie i zdrowe rośliny o dobrej tolerancji na wyleganie i bardzo dobrym efekcie stay-green. DKC3418 to wyjątkowo plenna odmiana, szczególnie polecana do sporządzania wysokoenergetycznej, jakościowej kiszonki.

f2 Fot. 2. Wybierając odmianę kukurydzy warto zwrócić uwagę na typ ziarna. Typ ziarna to także określony wygląd roślin i specyficzne wymagania agrotechniczne

CORTEVA (Pioneer)

P7404 (Z)

(FAO 180) bardzo wczesny mieszaniec, o dobrym wzroście początkowym i wysokim potencjale plonowania. Wcześnie kwitnie i dobrze plonuje w uprawie na ziarno swojej klasie wczesności. Rośliny o dobrej zdrowotności są niskie, mocne, z nisko osadzoną kolbą. Ziarno bardzo szybko dojrzewa, powyższa odmiana może być alternatywną odmianą na późne siewy lub bardzo wczesne zbiory. Rekomendowana do uprawy na glebach średnich.

P8754 (Z)

(FAO 230-240) wczesna odmiana wyhodowana w technologii Optimum® AQUAmax®, którą charakteryzuje podwyższona tolerancja na okresowe niedobory wody. Wyróżnia się bardzo wysokim plonowaniem ziarna, zwłaszcza przy stresach związanych z suszą. Rośliny średnio wysokie o zdrowych mocnych łodygach i liściach. Wyróżnia się bardzo wysoką tolerancją na wyleganie i żółtą plamistość liści kukurydzy. Rekomendowana do uprawy na średnich i dobrych glebach. Doskonale sprawdza się także przy uprawie na kiszonkę dając wysokie plony, bardzo dobrej jakości o wysokiej zawartości skrobi.

P8255 (K)

(FAO 230-240) średnio wczesny dent o bardzo wysokiej zdrowotności i wysokim potencjale plonowania do uprawy na wszystkich stanowiskach glebowych. Odmiana polecana do uprawy na ziarno, ale także na wysokiej jakości kiszonkę, ze względu na wysoką zawartość doskonale strawnej skrobi i wysoki stopień strawności włókna. Rośliny średniowysokie, mocne, zdrowe łodygi o wysokiej tolerancji na Fusarium. Liście zdrowe i wysoce tolerancyjne na żółtą plamistość kukurydzy.

P9042 (Z)

(FAO 250) średnio wczesny, nowy, pewny mieszaniec typu dent na ziarno. Bardzo dobrze i pewnie plonuje. Rośliny niewysokie, z niżej zawieszoną kolbą, o mocnych łodygach, odpornych na wyleganie. Doskonały balans między wczesnością i plennością. Ziarno szybko oddaje wodę w końcowej fazie wegetacji i doskonale się suszy. Odmiana polecana do uprawy w rejonach cieplejszych na dobrych i ciepłych glebach. Obsada powinna być odpowiednio dobrana do kompleksu glebowego.

P8782 (K)

(FAO 260-270) mieszaniec pojedynczy SC o ziarnie typu dent, rekomendowany do uprawy na kiszonkę. Przeznaczony do uprawy w ciepłych rejonach Polski na dobrych i średnich glebach. Im lepsze gleby tym plon zielonej masy jest wyższy. Dobrze znosi chłody i okresowe niedobory wody. Rośliny wysokie, z wyżej zawieszoną kolbą. Łodygi mocne, liście bardzo zdrowe, ponadprzeciętna tolerancja na głownię pylącą. Prezentowana odmiana zapewnia wysoki poziom energii strawnej z hektara. Odmiana została włączona do programu Strefa Kiszonki.

P9978 (K/Z)

(FAO 280-300) kolejna nowa odmiana przeznaczona na ziarno i na kiszonkę. Mieszaniec ponadprzeciętnie tolerancyjny na niedobory wody, który daje wysokie plony zielonej masy. Rośliny są średnio wysokie, mało podatne na wyleganie, kolby niżej zawieszone, bardzo zdrowe. Odmiana polecana do uprawy w rejonie południowym na dobrych glebach. Dość późna, ale dobrze oddająca wodę w końcowej fazie wegetacji. Włączona do programu Strefa Kiszonki ze względu na świetne parametry kiszonkowe.

P0710 (K/Z)

(FAO 320) bardzo późny mieszaniec pojedynczy SC o ziarnie typu dent. Przeznaczony do uprawy w najcieplejszych regionach, na dobrych glebach, dedykowany dla profesjonalistów w uprawie kukurydzy na ziarno. Rośliny niewysokie z niżej osadzoną kolbą. Odmiana tolerancyjna na fuzariozę, wyhodowana w technologii Optimum AQUAmax, którą charakteryzuje podwyższona tolerancja na okresowe niedobory wody. Rośliny mają wydajny system korzeniowy, który czerpie wodę głęboko z ziemi. Zaawansowana kontrola aparatów szparkowych przekłada się na wydajniejsze wykorzystanie wody, a ziarno typu dent wyróżnia bierne oddawanie wody w końcowej fazie wegetacji.

HR SMOLICE

SM Niemen (Z)

(FAO 210-220) – wczesna odmiana ziarnowa, o typie ziarna semi – flint. Idealna do późnych siewów i na słabsze stanowiska. Rośliny średniej wysokości o bardzo dobrej odporności na wyleganie.

SM Doktor (Z/K)

(FAO 220-230) odmiana pojedyncza S. C. o typie ziarna semi flint i wysokim potencjale plonowania potwierdzonym doświadczeniami rejestrowymi w kraju w roku 2020 – 13,9 t/ha (102% wzorca). Rośliny średniej wysokości i dość nisko zawieszonej kolbie, cechujące się bardzo wysoką odpornością na wyleganie przed zbiorem. Wyróżnia je mocny profil zdrowotnościowy między innymi: dobra odporność na fuzariozę kolb i łodyg oraz mniejsze od średniej porażenie przez omacnicę prosowiankę. Dużą zaletą jest bardzo dobre dosychanie ziarna przed zbiorem, omawiana odmiana osiągnęła jedną z najniższych wilgotności zbioru w grupie wczesnej pośród wszystkich badanych odmian. Toleruje słabsze gleby, doskonale sprawdzi się w całym kraju.

f3 Fot. 3. Jednym z celów programów hodowlanych jest uzyskanie odmian o bardzo wysokiej zawartości skrobi i bardzo dobrej strawność włókna oraz całych roślin

SM Wawel (Z/K)

(FAO 230-240) – odmiana pojedyncza SC o typie ziarna semi dent. Rewelacyjna odporność na wyleganie łodygowe i korzeniowe, bardzo dobry wigor początkowy, mocny efekt stay – green, zdrowe liście i łodygi to tylko niektóre jej zalety. Dobra odporność na fuzariozę kolb, bardzo mała odporność kolb i łodyg na porażenie głownią. Rekomendowana do uprawy w całym kraju, toleruje słabsze gleby. Ziarno wyróżnia się szybkim oddawaniem wody.

SM Chopin (K)

(FAO 250) odmiana rekomendowana do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę przeznaczoną dla wysokowydajnych krów mlecznych. Wyróżnia się bardzo dobrą strawnością całych roślin oraz wysokim udziałem skrobi w zakiszonej masie. Zapewnia wysoki udział ziarna w zbieranej masie. Może być uprawiana na słabszych glebach utrzymanych w dobrej kulturze, toleruje okresowe niedobory wody. Od ubiegłego roku widnieje w Krajowym Rejestrze odmian roślin uprawnych.

SM Giewont (K/Z)

(FAO 260) najlepiej plonująca odmiana pod względem suchej i świeżej masy w badaniach w grupie średnio późnej w dwuleciu badań rejestrowych COBORU w latach 2020 i 2021. Odmiana wpisana do KR w 2022 roku. Rośliny są bardzo wysokie i bogato ulistnione, jest to jedna z najwyższych badanych odmian w swojej grupie. Zalecana do uprawy na energetyczną kiszonkę na terenie całego kraju, nawet na słabszych glebach. Wyróżnia się bardzo dużym udziałem kolb w zbieranej masie, typ ziarna semi flint.

KWS

KWS Emporio (Z)

(FAO 210) – wczesna odmiana ziarnowa o rekordowo wysokim plonie ziarna w stosunku do wzorca w doświadczeniach COBORU. Odmiana o szybkim rozwoju początkowym, równomiernym dojrzewaniu roślin i równomiernym dojrzewaniu ziarna w kolbach. Bardzo dobra zdrowotność roślin oraz ziarna pod kątem porażenia Fusarium oraz głownią kukurydzy. Toleruje słabe i zimne gleby.

KWS Camillo (Z)

(FAO 250) odmiana o wysokim i stabilnym potencjale plonowania w różnych warunkach pogodowych. Wpisana do Krajowego Rejestru roślin uprawnych w 2022 roku. Rośliny średnio wysokie o sztywnym łodygach wg. doświadczeń COBORU 96% roślin stoi do zbioru. Odmiana odporna na porażenia przez Fusarium, ziarno bardzo dobrze oddaje wodę.

f4 Fot. 4. Potencjał i plonowanie wybranych odmian przed wpisaniem do KR sprawdza się i potwierdza w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU na terenie całej Polski

Tondo (K)

(FAO 250) mieszaniec trójliniowy z grupy średnio późnej o ziarnie flint – dent. Odmiana Tondo jest kandydatem do rejestracji w 2023 roku. W doświadczeniach rejestrowych odmiana charakteryzowała się wysokim potencjałem plonowania, który przekroczył 20 t suchej masy z hektara. Rośliny bardzo wysokie, łodygi sztywne, bardzo duży udział kolb w biomasie i w suchej masie przekraczający 50%, dzięki temu możemy wyprodukować wysokoenergetyczną kiszonkę. Dzięki powyższym właściwościom kiszonka będzie miała optymalne parametry ilościowe i jakościowe. Odmianę wyróżnia dobra zdrowotność i niski stopień porażenia przez głownię kukurydzy i odporność na fuzariozę. Dobrze radzi sobie na glebach wolno nagrzewających się wiosną o dużych wahaniach temperatur między dniem, a nocą.

KWS Aldo (Z)

(FAO 260) – średnio późny dent dla wymagających, przeznaczony do uprawy na stanowiskach dobrych i średnich. Ziarno w typie dent charakteryzuję się bardzo dobrym dosychaniem zarówno na polu podczas wegetacji, jak i w końcowym etapie na suszarni po żniwach. Dobry wigor początkowy i silny stay – green, dość dobrze, jak na odmianę dent toleruje wiosenne chłody. Wysoki potencjał plonowania zapewnia duże zdrowe ziarno o wysokim MTZ. Rośliny średnio wysokie równomiernie dojrzewające razem z ziarnem.

LIDEA

LID 2210C (Z)

(FAO 240) mieszaniec pojedynczy SC, o ziarnie typu dent, czyli takim, w którym przeważa frakcja skrobi mączystej. Zarejestrowany w Polsce w 2022 roku. Odmiana dobrze sprawdza się na stanowiskach słabych, średnich i dobrych. Jest odporna na suszę, daje wysoki i stabilny plon. Dużą zaletą jest szybkie dosychanie ziarna. Średnio kolby liczą po 15,4 rzędów i 26,4 ziaren w każdym rzędzie.

LID 3620C (K)

(FAO 260) mieszaniec trójliniowy (TC) o typie ziarna flint – dent. Odmiana spodziewana do rejestracji w Polsce w 2023 roku, po drugim roku badań rejestrowych COBORU uzyskała najwyższy plon suchej masy spośród wszystkich odmian. Odmiana uniwersalna jeżeli chodzi o dobór stanowiska, bardzo dobrze sprawdzi się na stanowiskach średnich i dobrych, ale poradzi sobie także na stanowisku słabszym. Jej zaletą jest niska podatność na głownię i ogólna wysoka zdrowotność.

ES Midway (Z)

(FAO 280) pojedynczy mieszaniec SC o ziarnie typu dent. Zarejestrowany w Polsce w ubiegłym roku. Rekomendowany na stanowiska średnie i dobre. Średnio po 17,2 rzędów w kolbie i po 28 ziaren w rzędzie.

LIMAGRAIN

LG 31.240 (Z)

(FAO 230) czyli doskonałość w genach, mieszaniec pojedynczy o typie ziarna dent. Zarejestrowany w Polsce w 2022 roku. Wyróżnia się bardzo dobrym wigorem początkowym, znakomitą zdrowotnością i wysokim potencjałem plonowania. Odmiana o dobrej tolerancji na suszę, dzięki temu, że uprawiana jest w technologii Hydraneo. Rośliny wysokie, średnia wysokość osadzenia kolb, 14 – 16 rzędów ziarna w kolbie, po 30 – 32 ziarna w rzędzie, MTZ 290 – 310 g. Rekomendowana do siewu na terenie całego kraju.

Wesley (K/Z)

(FAO 230) – mieszaniec pojedynczy o typie ziarna flint – dent, zarejestrowany w UE w ubiegłym roku. Wyróżniający się bardzo wysokim potencjałem plonowania w grupie odmian wczesnych. Mieszaniec o wybitnej zdrowotności roślin o bardzo dobrym wigorze początkowym, tolerancyjny na wyleganie i suszę oraz odporny na choroby.

LG 32.257 (K/Z)

(FAO 250) – mieszaniec pojedynczy, o ziarnie typu flint – dent. Odmiana zarejestrowana w UE w 2022 r. w Polsce jest w procesie rejestracji COBORU. Może być użytkowana z przeznaczeniem na kiszonkę lub ziarno. LG 32.257 to wysoki plon energii z hektara, wysoka zawartość skrobi oraz wysoki plon ziarna. Dużym atutem jest dobre oddawanie wody oraz bardzo dobra wymłacalność. Sprawdza się na każdych glebach, polecana także na słabsze stanowiska.

LG 31.270 (K)

(FAO 250) mieszaniec trójliniowy o typie ziarna flint – dent. Spodziewana rejestracja w UE w 2023 r. Powyższa odmiana pozwala osiągnąć wysoki plon suchej masy z hektara, rośliny wyróżniają się wysoką zdrowotnością idealnie sprawdzają się w warunkach wczesnego siewu. Hodowcy uzyskują wysoki plon kiszonki o wzorcowej zawartości energii.

RAGT

RGT Lacteaxx (K)

(FAO 250) odmiana o typie ziarna flint – dent. Rośliny wysokie, dobrze ulistnione, dzięki temu hodowcy mogą liczyć na wysoki plon suchej masy. Dodatkowo kolby stanowią znaczny udział w plonie ogólnym, co daje pozwala uzyskać kiszonkę o wysokiej wartości odżywczej. Średnio 14 rzędów ziaren w kolbie i od 24 do 26 ziaren w rzędzie, MTZ 280-290 g. Odmiana nadająca się także na słabsze stanowiska, gdzie dobrze sobie radzi dzięki bardzo dobremu wigorowi początkowemu. Wysoka odporność na fuzariozę łodyg i kolb oraz wszelkie choroby liści.

RGT Smartboxx (Z)

(FAO 250) odmiana o wybitnych parametrach ziarnowych, charakteryzująca się bardzo wysokim potencjałem plonowania oraz szybkim oddawaniem wody w końcowym etapie wegetacji. Rośliny średnie do wysokich o bardzo mocnym ulistnieniu, szerokich i dość długich liściach. Bardzo dobry wigor początkowy i stay – green oraz doskonała zdrowotność. MTZ 280-300 g. Powyższa odmiana uzyskała jeden z najwyższych wyników w badaniach rozpoznawczych COBORU w 2021 roku, przy bardzo niskiej wilgotności ziarna. W badaniach rozpoznawczych w Niemczech w 2021 r. osiągnęła najwyższy wynik plonu ziarna w grupie średnio – wczesnej.

f5 Fot. 5. Odmiany z przeznaczeniem na ziarno sieje się w mniejszej obsadzie, niż odmiany kiszonkowe. Kukurydza na ziarno powinna być zasiana jak najwcześniej, ale zawsze w ogrzaną glebę

RGT Exxposition (K)

(FAO 260) odmiana o ziarnie typu dent o bardzo wysokich i mocno ulistnionych roślinach, zapewniających bardzo wysoki i stabilny plon suchej masy. Odmiana doskonale radzi sobie w trudnych warunkach i mimo przeciwności potrafi wyprodukować stabilny plon. Średnia ilość rzędów w kolbie 15,9 od 28 do 30 ziaren w rzędzie. MTZ 310-330 g. Wyróżnia się bardzo dobrym efektem stay – green, co daje możliwość zbioru na kiszonkę w szerokim zakresie terminów. Doskonała zdrowotność w całym okresie wegetacji zapewnia wysokie bezpieczeństwo uprawy.

RGT Fonxxionel (Z)

(FAO 270) odmiana typu dent o wysokim plonowaniu i bardzo dobrym oddawaniu wody z ziarna, co pozwala na znaczące oszczędności przy kosztach suszenia. Odmiana dobrze radzi sobie w każdych warunkach klimatyczno – glebowych i dobrze adaptuje się do zmiennych i trudnych warunków. Posiada mocny system korzeniowy i zdrową, sztywną łodygę, co zapewnia bezpieczeństwo uprawy przez cały okres wegetacji. Bardzo wysoki potencjał plonowania ziarna MTZ 320-340 g.

SAATBAU

Primino (Z)

(FAO 190-200) wczesna odmiana ziarnowa o ziarnie w typie pośrednim flint – dent. Zarejestrowana w 2020 r. w UE. Odmiana nadająca się do uprawy w całej Polsce, toleruje słabsze stanowiska. Mocny wigor wiosenny i wysoka tolerancja chłodów sprawiają, że doskonale radzi sobie przy starcie nawet przy zimnej wiośnie. Krótkie FAO to możliwość wcześniejszego zbioru, dzięki temu można na spokojnie przygotować pole po kukurydzy pod pszenicę. Zbierane ziarno ma zwykle niską wilgotność, co zmniejsza koszty suszenia.

Kasano (Z)

(FAO 240) odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania ziarna potwierdzonym w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU, w 2021 roku zarejestrowana w Unii Europejskiej. Wysoka jakość ziarna, typ ziarna flint – dent – flint, ziarno szybko oddaje wodę, co ogranicza koszty suszenia. Odmiana rekomendowana do uprawy na glebach średnich i lepszych. Wysoka odporność na wyleganie przez cały okres wegetacji oraz wysoka tolerancja na wiosenne chłody to kolejne zalety powyższej odmiany.

f6Fot. 6. Szybszemu wysychaniu ziarna na polu sprzyja luźne ułożenie liści okrywowych kolby i cieńsza okrywa owocowo-nasienna ziarniaka

Delft (Z/K)

(FAO 250) odmiana uniwersalna o typie ziarna pośrednim flint – dent – flint, zarejestrowana w UE. Odmiana tolerująca słabsze stanowiska. Rośliny wysokie i bardzo wysokie o szerokich liściach i wysokim udziale kolb. Plantatorzy mogą liczyć na wysoki potencjał plonowania ziarna oraz bardzo wysokie plony suchej masy.

SYNGENTA

SY Aniston (K)

(FAO 250) mieszaniec o ziarnie typu flint – dent, nadaje się także do uprawy na ziarno i biogaz. Rośliny bardzo wysokie, bogato ulistnione, pozwalają uzyskać wysoki plon suchej masy. Sprawdza się na wszystkich stanowiskach, na których uprawiana jest kukurydza. Bardzo dobry wigor wiosenne i silny stay green. Odmiana charakteryzuje się kolbami typu flex, czyli dostosowującymi swoją długość i liczbę rzędów do warunków wegetacji. Ziarniaki typu pośredniego z przewagą flinta.

SA 1650 (SY Altess) (K)

(FAO 250-260) mieszaniec dwuliniowy SC, o ziarnie typu flint – dent. Rośliny bardzo wysokie, bogato ulistnione, typowa odmiana masowa. Odmiana charakteryzująca się dobrym profilem zdrowotnościowym i wysoką strawnością całych roślin. Sprawdzi się na wszystkich stanowiskach, na których może być uprawiana kukurydza.

SB 1813 (SY Helenor) (Z)

(FAO 250-260) mieszaniec dwuliniowy S. C. o ziarnie typu dent. Odmiana o bardzo stabilnym potencjale plonowania, wyróżniająca się bardzo dobrym parametrem dry down. Odporna na wyleganie łodygowe. Odmiana z programu hodowli Artesian, czyli odmian mniej podatnych na stres suszy i na wysokie temperatury. Charakteryzują się podwyższoną tolerancją na suszę i upały, dzięki temu, że lepiej gospodaruje wodą. Do jej uprawy rekomendowane są gleby szybciej nagrzewające się wiosną. Ziarno szybko oddaje wodę przed zbiorem.

SC 3360 (SY Granaris) (Z)

(FAO 270) mieszaniec o ziarnie w typie dent o bardzo wysokim i stabilnym potencjale plonowania. Odmiana z programu hodowlanego Artesian, dobrze gospodarująca wodą, dzięki temu lepiej znosi stres suszy i wysokie temperatury. Najlepiej uprawiać ją na glebach szybko nagrzewających się wiosną. Kolba typu flex o ziarnie typu dent, które łatwiej i szybciej wysycha, dzięki temu skraca się okres miedzy dojrzałością fizjologiczną, a optymalnym terminem omłotu.

SA 1500 (SY Remus) (K)

(FAO 250) odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC) nadająca się do uprawy na średnich i dobrych stanowiskach. Odmiana z grupy Powercell, czyli programu hodowli odmian o bardzo wysokiej zawartości energii i strawności. Powercell to przede wszystkim bardzo wysoka zawartość skrobi, bardzo dobra strawność włókna oraz całych roślin. Powyższy program hodowli to także korzyści w produkcji mleka min. więcej energii strawnej dla bydła, wyjątkowa strawność włókna, lepsze zdrowie stada i wyższa produkcja mleka. SA 1500 to rośliny odporne na wyleganie o bardzo dobrym profilu zdrowotnościowym.

okl HB 2023 1

Ten artykuł pochodzi z magazynu Hodowca Bydła 1/2023

Kup ten numer
Kup prenumeratę
© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.