Jakie jest zdanie KE ws. całkowitego zakazu chowu klatkowego?

csm Legehennenhaltung Egg production EUROVENT Parents Big Dutchman c514bab3bf30 czerwca – Komisja Europejska zapowiedziała, że w ciągu dwóch lat przedstawi propozycję odpowiednich przepisów w sprawie stopniowego znoszenia i ostatecznie zakazu stosowania systemów klatkowych w chowie zwierząt gospodarskich. W ocenie Komisji Europejskiej:  „zaprzestanie stosowania klatek będzie wymagało zmian w obecnych systemach rolniczych, Komisja rozważy społeczno-ekonomiczne i środowiskowe skutki środków, które mają zostać wprowadzone, oraz korzyści dla dobrostanu zwierząt w ocenie skutków, która ma zostać ukończona przed końcem 2022 r. W związku z tym konsultacje publiczne zostaną przeprowadzone najpóźniej na początku 2022 r. Komisja oceni wykonalność dążenia do wprowadzenia w życie proponowanego prawodawstwa od 2027 r." Wydany przez KE komunikat jest odpowiedzią na europejską inicjatywę obywatelską "End the Cage Age".

Niestety, mimo że KE deklaruje przedstawienie propozycji przepisów, które w następnym etapie muszą zostać poddane konsultacjom z krajami członkowskim i Parlamentem Europejskim, niektóre media bezkrytycznie swoje relacje oparły na komunikatach nadesłanych przez organizacje pozarządowe. W efekcie, odbiorcy tych mediów, a nawet niektórzy profesjonaliści, żyją w przekonaniu, że nastąpił jakiś przełom. Bowiem w komunikatach tych mocno zasygnalizowano (naszym zdaniem manipulacyjnie), że zakaz chowu jest przesądzony i będzie on obowiązywał od 2027 roku. Tak naprawdę tylko Polska Agencja Prasowa rzetelnie przekazała wieści z Brukseli.

W ocenie KIPDiP, formalna konstrukcja tak zwanej „inicjatywy obywatelskiej” oraz imponująca praca marketingowa wykonana wokół tej sprawy przez niektóre organizacje pozarządowe właściwie nie pozostawiły Komisji Europejskiej wyboru. Nie oznacza to jednak, że cokolwiek jest przesądzone. Przeciwnie, przewidujemy, że etap formalnych konsultacji społecznych oraz ocena możliwych skutków wprowadzenia takiego prawa na długo zatrzyma albo nawet uniemożliwi jakiekolwiek działania w tej sprawie.

źródło: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.