Strefa Bydło

Hodowca Bydła 4/2014

Zalety dobre folii do kiszonek i sianokiszonek

Straty wynikające z zastosowania folii o słabych parametrach mogą być dotkliwe. Liczy się nie tylko jej wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, lecz wiele innych czynników, o których często zapominamy. Na właściwości folii wpływa przede wszystkim metoda produkcji i zastosowane nowoczesne technologie.

Roman Łyszczarz
Pracownia Łąkarstwa, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, UTP w Bydgoszczy

 

Tym tajemniczym tytułem nie zaskoczę producentów mleka, hodowców bydła mięsnego, nasienników, moich studentów i tych, którzy indywidualnie prosili mnie na swoje łąki i pastwiska. Najwięcej emocji wzbudza WUŁ.
Kiedy tylko wyświetli się to pojęcie podczas mojej prezentacji, uczestnicy zaczynają patrzeć po sobie, odważniejsi pokazywać dyskretnym gestem, nieliczni podnoszą ironicznie głos i mówią: Profesorze od kiedy to WUŁ pisany jest przez „U” otwarte? Od tej chwili, nawet Ci, którzy jeszcze nie zdążyli się włączyć w aktywny odbiór zaczynają z zainteresowaniem przyglądać się prelekcji.

 

Maciej Adamski, Kamila Arwar
UP Wrocław

 

Jednym z najważniejszych elementów w utrzymaniu bydła opasowego jest kontrola prawidłowego wzrostu i rozwoju zwierząt. W tym celu należy dokładnie kontrolować masę ciała bydła przed rozpoczęciem i zakończeniem opasu, a także w trakcie jego trwania.

 


Piotr Lisiecki

 

„Jest zima, to musi być zimno! Pani Kierowniczko, takie jest odwieczne prawo natury.” – tą złotą myślą spuentował palacz z kotłowni pretensje kierowniczki ADM w kultowym filmie Stanisława Barei „Miś”. Podobnie od wieków hodowcy bydła podchodzili do problemu upałów. W najlepszym wypadku krowy w gorące lato miały stały dostęp do wody, rzadko natomiast trochę cienia.
Po prostu – jest lato, to musi być gorąco …

Maciej Adamski, Marta Kaliciak
UP Wrocław

 

Błędy popełnione w okresie wychowu negatywnie wpływają na późniejszą wydajność mleczną. Koszt odchowu jałówki holsztyńsko-fryzyjskiej stanowi około 15-20% kosztów produkcji mleka.

 

                Prawidłowy odchów jałówek, właściwe przygotowanie do ciąży i laktacji stanowią fundament prawidłowego przebiegu pierwszej laktacji. Zmieniająca się wydajność w trakcie jej trwania zależy od wielu czynników, jest procesem złożonym. Przebieg pierwszej laktacji zależy w znacznym stopniu od wielopłaszczyznowego przygotowania do niej jałówki. Prawidłowy odchów jałówek hodowlanych jest podstawą osiągnięcia satysfakcjonującego efektu ekonomicznego dla hodowcy. Podstawą jest uzyskanie prawidłowo odchowanej, dobrze odżywionej, ale niezatuczonej jałówki.

Marek Gaworski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

 

Wyprodukowanie wysokiej jakości sianokiszonki wiąże się koniecznością wyeliminowana dostępu powietrza do podlegającej procesom fermentacji masy roślinnej. Aby stworzyć takie warunki konieczne jest – obok ugniecenia bądź sprasowania masy – jej szczelne przykrycie lub osłonięcie. Tak postawiony cel wymaga użycia właściwie dobranej folii w poszczególnych technologiach produkcji sianokiszonki.

 

Iwona Radkowska
Instytut Zootechniki – PIB, Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej
Adam Radkowski
Instytut Produkcji Roślinnej/Zakład Łąkarstwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Zioła od wielu wieków wykorzystywane są w leczeniu a także profilaktyce chorób u ludzi i zwierząt. Pierwotnie właściwości lecznicze poszczególnych ziół określano na podstawie obserwacji, a następnie utrwalano i przekazywano w tradycji medycyny ludowej. Obecnie coraz częściej powraca się do naturalnych metod leczenia, na nowo odkrywane są lecznicze i prozdrowotne właściwości ziół.

 

 

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

 

Racjonalne żywienie bydła będzie możliwe do wprowadzenia tylko wówczas, gdy będziemy w stanie wyprodukować kiszonki charakteryzujące się wysoką wartością pokarmową i jakością. Warunek ten może być spełniony m.in. przy stosowaniu odpowiednio dobranych i właściwie zastosowanych dodatków do zakiszania.

                Wśród rolników spotyka się różne opinie dotyczące celowości stosowania dodatków wspomagających lub stymulujących zakiszanie zielonek. Według aktualnej wiedzy dotyczącej sporządzania kiszonek nie należy mieć najmniejszych wątpliwości co do celowości stosowania odpowiednio dobranych dodatków do zakiszania wszystkich rodzajów zielonek a także ziarna zbóż, zwłaszcza kukurydzy, przeznaczonego na paszę dla wysokowydajnych krów. Dodatki produkowane do zakiszania poszczególnych rodzajów zielonek ułatwiają przebieg procesu zakiszania poprzez szybkie namnażanie bakterii fermentacji mlekowej w pierwszych godzinach po załadowaniu zakiszanej zielonki do zbiornika lub ułożeniu jej na pryzmie. Gromadzący się w odpowiedniej ilości kwas mlekowy szybko zakwasza środowisko, dzięki czemu zostaje zahamowany rozwój niepożądanych drobnoustrojów (grzybów pleśniowych, drożdży, bakterii tlenowych), które zużywając najbardziej wartościowe składniki (cukry rozpuszczalne w wodzie) i zmniejszają wartość pokarmową kiszonki oraz pogarszają jej parametry jakościowe. Ponadto, drobnoustroje te prowadzą rozkład białka do niepożądanego amoniaku oraz produkują toksyny, co powoduje nie tylko pogorszenie smakowitości kiszonki, lecz także wpływa toksycznie na organizm zwierzęcia a pośrednio i człowieka, ponieważ część mikotoksyn przechodzi do mleka.

Jerzy Żółkowski
SGGW Warszawa

 

W krajach Unii Europejskiej zwraca się dużą uwagę na zapewnienie zwierzętom możliwie dobrych warunków życia. Konsumenci produktów pochodzenia zwierzęcego są skłonni płacić więcej za produkty (mleko, mięso, jaja) mając świadomość, że pochodzą one od szczęśliwych zwierząt.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.