Strefa Bydło

Hodowca Bydła 9/2015

 

W numerze:

 1. Czym dziś zastępować pasze objętościowe? Tadeusz Barowicz, Władysław Brejta
 2. Zasady żywienia jałówek systemem TMR Krzysztof Bilik
 3. Jak uniknąć zagrożeń w okresie okołoporodowym? Józef Krzyżewski
 4. Lizawki źródło nie tylko witamin i minerałów Wojciech Neja
 5. Algi (Prototheca spp.) czynnikiem odpowiedzialnym za mastitis krów Andrzej Bochniak
 6. Warto docenić wagę higieny doju Marek Gaworski, Michał Boćkowski
 7. Bydło polskie czerwone ostatni Mohikanie historii chowu bydła w Polsce Tomasz Sakowski
 8. Jakie perspektywy w hodowlach bydła? Jerzy Żółkowski
 9. Kukurydza na paszę lub jako źródło odnawialnej energii w postaci biogazu Pienice, 30.08.2015 Dariusz S. Minakowski
 10. Kiszone wilgotne ziarno kukurydzy w żywieniu bydła Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Władysław Brejta
 11. Produkcja kiszonek z kukurydzy w silosach i pryzmach Marek Gaworski, Michał Boćkowski
 12. Zarządzanie rozrodem w stadach bydła mięsnego Andrzej Bochniak
 13. Żywienie cieląt przeznaczonych na opas Krzysztof Bilik
 14. Opas bydła rzeźnego może być opłacalny Stanisław Wajda, Marian Kropiwnicki, Ewa Burczyk
 15. O Bambrach poznańskich Henryk Pawlak
 16. Laminitis Marta Kaliciak, Katarzyna Walkowiak, Maciej Adamski

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Zasady żywienia jałówek systemem TMR

Krzysztof Bilik

Instytut Zootechniki PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

 

W ostatnich latach w wychowie jałówek ras mlecznych coraz częściej stosuje się system żywienia dawkami kompletnymi (TMR). System ten polega na skarmianiu do woli mieszaniny złożonej z pasz objętościowych, treściwych i dodatków mineralno-witaminowych. Dawka TMR powinna zapewnić pokrycie zapotrzebowania energetyczno-białkowego i mineralno-witaminowego dla jałówek, przydzielonych do określonej grupy wiekowej (technologicznej).

Krzysztof Bilik

Instytut Zootechniki PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

 

Żywienie i odchów cieląt w stadach mięsnych różni się od odchowu cieląt w stadach mlecznych. Cielęta ras mięsnych są bowiem utrzymywane przy swoich matkach i w czasie odchowu wypijają całą ilość mleka wydzielanego przez krowę w okresie laktacji. O wynikach odchowu i wartości zdrowotnej cielęcia decyduje wartość odżywcza siary i mleka matki, higieniczne warunki utrzymania krów w czasie porodu oraz prawidłowe postępowanie z cielęciem po urodzeniu.

Józef Krzyżewski

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Jednym z podstawowych warunków uzyskania wysokiej wydajności mleka od krowy w okresie laktacji jest odpowiednie żywienie w okresie okołoporodowym, który obejmuje ostatnie tygodnie okresu zasuszenia i pierwsze tygodnie po porodzie do osiągnięcia szczytu laktacji. W drugiej połowie okresu zasuszenia zachodzą istotne zmiany fizjologiczne w organizmie krowy, związane z przygotowaniem wymienia do produkcji mleka w kolejnej laktacji oraz z intensywnym rozwojem i przyrostem masy płodu. W tym czasie przyrost masy płodu stanowi ok. 75% masy urodzonego cielęcia. Między 20. a 7. dniem przed ocieleniem następuje również bardzo duży przyrost miąższu gruczołu mlekowego, dzięki czemu ciężar wymienia wzrasta z 14 do 20 kg (przyrost dobowy wynosi około 460 g).

Marek Gaworski*, Michał Boćkowski

* Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

 

Kukurydzę zalicza się do szczególnie wartościowych surowców paszowych. Wymaga ona jednak odpowiedniej konserwacji, by można było w pełni wykorzystać jej walory żywieniowe w okresie skarmiania. Zbiór kukurydzy podlega pełnej mechanizacji, której szczegóły wraz ze spełnieniem wymagań technologicznych stanowią o ocenie efektywności procesu.

Tagi:

Andrzej Bochniak

Prywatna Praktyka Weterynaryjna

 

Hodowcy utrzymujący bydło mięsne wiedzą jak wielkie znaczenie dla opłacalności ich produkcji ma satysfakcjonujący rozród. Prowadząc stały, a przede wszystkim kompetentny nadzór nad rozrodem można znacząco wyeliminować lub chociażby zminimalizować wiele nieprawidłowości, tak aby zapewnić optymalny poziom płodności samic we własnym stadzie.

Kukurydza na paszę lub jako źródło odnawialnej energii w postaci biogazu Pienice, 30.08.2015

Dariusz S. Minakowski

 

W ostatnim dniu sierpnia br. w ramach promocji i doskonalenia praktycznej wiedzy o uprawie kukurydzy oraz racjonalnym jej wykorzystaniu na paszę lub biogaz odbyło się w Gospodarstwie Rolno-Hodowlanym K. R. T Olkowskich w Pienicach gm. Krasnosielsk woj. mazowieckie, spotkanie rolników oraz producentów mleka i żywca wołowego. Impreza obejmowała również pokaz maszyn i urządzeń w ruchu do uprawy, zbioru i konserwowania kukurydzy. Tradycyjnie już po raz piąty impreza ta została zorganizowana pod hasłem „Kukurydza biogazowa”.

Lizawki  – źródło nie tylko witamin i minerałów

Wojciech Neja

Zakład Hodowli Bydła, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Lizawki solne dostarczają i uzupełniają niezbędne składniki mineralne i łagodzą ich niedobory, dzięki czemu zapobiega to występowaniu licznych schorzeń oraz prowadzi do poprawy mleczności krów. Chlorek sodu (NaCl) popularnie określany jako sól, odgrywa duże znaczenie w żywieniu ludzi i zwierząt. Obecnie sól jest nadal ważnym składnikiem diety ludzkiej, a poprzez jodowanie soli kuchennej rozwiązano problem niedoboru jodu, w tym wola tarczycy. Kolejnym elementem tej profilaktyki jest zwiększenie zawartości jodu w mleku krów. Jednak w Polsce jod zawarty w mleku pokrywa zaledwie kilka procent zapotrzebowania na ten pierwiastek.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.