Strefa Bydło

Hodowca Bydła 11/2014

W numerze:

 1. Zioła, jako dodatki żywieniowe dla krów i cieląt Adrianna Pawlik, Grażyna Sender
 2. Pocięcie i wymieszanie dawki TMR Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka
 3. Energia na start w laktację Katarzyna Walkowiak
 4. Żywienie krów bez podziału na grupy technologiczne Wojciech Neja
 5. Zbiór kukurydzy odmian ziarnowych na finishu Dariusz S. Minakowski
 6. Kiszonka z traw w żywieniu młodego bydła opasowego – raport z badań Cezary Purwin, Zenon Nogalski, Iwona Wyżlic, Monika Sobczuk-Szul, Paulina Pogorzelska-Przybyłek, Zofia Wielgosz-Groth, Rafał Winarski
 7. O czym świadczą ciała ketonowe w mleku? Maciej Adamski, Katarzyna Walkowiak
 8. Właściwe postępowanie ze zwierzętami warunkiem dobrej produkcyjności Katarzyna Piotrowska-Tomala, Katarzyna Jankowska
 9. Co przemawia za prowadzeniem opasu mieszańców? Stanisław Wajda, Ewa Burczyk
 10. Jak uniknąć przekroczenia kwoty mlecznej? Jerzy Żółkowski
 11. Czy to Jawa, czy to sen? Czyli produkcja mleka na Wyspie Jawa Stuart Lumb
 12. Wsparcie dla rolników. Gdzie udzielą kredytu? SKOK Rafineria
 13. Mykoplazmozy bydła Zdzisław Gliński
 14. Innowacje w oborze - Produkty nagrodzone na targach w Hanoverze EuroTier 2014

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Wsparcie dla rolników. Gdzie udzielą kredytu?

    Kredyty dla rolników to częste pytanie Czytelników z Biskupca i okolic. Nie każda instytucja chętnie wspiera inwestycje w rolnictwie. Gdzie zatem szukać rozwiązania?

Innowacje w oborze - Produkty nagrodzone na targach w Hanoverze EuroTier 2014

Pulsator aparatu udojowego RotoPuls

Nowy, opatentowany pulsator aparatu udojowego RotoPuls łączy dojenie dostosowane do zwierzęcia z ergonomicznymi warunkami pracy, gwarantując przy tym wysoką jakość mleka. Przebieg krzywej impulsu można programować, a emisje hałasu są znacznie zredukowane. Wytrzymałe elementy konstrukcji pozwalają na niezakłóconą pracę. RotoPuls składa się z trzech głównych elementów: dwóch serwomotorów, bloku zaworów i zbiornika buforowego. Każdy z serwomotorów pracuje osobno i kontroluje talerz obrotowy w bloku silnika. Obwód tarczy obrotowej umożliwia kontrolowany ruch powietrza w fazie wytwarzania podciśnienia i wentylacji. Dzięki temu nie występują duże przyspieszenia na początku fazy A i C, co stanowi dodatkowe odciążenie wymion. Długość każdej fazy krzywej impulsu można dokładnie zaprogramować poprzez prędkość obrotu talerza obrotowego. Zbiornik buforowy jest umieszczony między blokiem zaworów a przewodem impulsowym. Jego zadaniem jest absorbowanie krótkotrwałej fali powietrza z pulsatora, a następnie powolne jej oddawanie do przewodu powietrza. Dzięki temu można zmniejszyć różnice podciśnienia w przewodzie powietrza.
BITEC Engineering,
Romanshorn, Szwajcaria

Czy to Jawa, czy to sen? Czyli produkcja mleka na Wyspie Jawa

Stuart Lumb, niezależny dziennikarz, Wlk. Brytania


Indonezja kojarzy nam się przede wszystkim z rajem turystycznym, a nie z krajem gdzie znajdują się ogromne fermy bydła mlecznego. Kilkaset kilometrów na zachód od Bali – słynnego ośrodka turystycznego, na wysokości 1400 metrów nad poziomem morza leży gospodarstwo liczące 3000 krów.

Mykoplazmozy bydła

Zdzisław Glinski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Mykoplazmy jako przyczyna chorób odgrywają coraz większą rolę w patologii zwierząt i człowieka. Ciągle są odkrywane nowe właściwości tych drobnoustrojów, poznawane nowe mechanizmy działania chorobotwórczego, także na poziomie molekularnym. Uaktualniono klasyfikację oraz usprawniono metody diagnozowania chorób wywołanych przez mykoplazmy.

Wojciech Neja

Zakład Hodowli Bydła, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Żywienie krów mlecznych w stadzie powinno być zróżnicowane, a zapotrzebowanie na składniki pokarmowe zależy od zmian zachodzących w produkcji mleka w ciągu cyklu produkcyjnego, obejmującego okres laktacji i zasuszenia. W przypadku większej liczby krów w gospodarstwie należałoby podzielić je na grupy według ilości produkowanego mleka, natomiast przy małej liczebności można je żywić bez podziału na grypy technologiczne.

Zioła, jako dodatki żywieniowe dla krów i cieląt

Adrianna Pawlik, Grażyna Sender

IGHZ PAN w Jastrzębcu

 

W naturalnym środowisku zwierzęta chętnie żywią się roślinami, w składzie których znajdują się substancje czynne. Opisywane jest zjawisko tak zwanego samolecznictwa, u którego podstaw leży instynktowne pobieranie przez chore, wolno żyjące ssaki i ptaki, roślin o działaniu leczniczym i wspomagającym regenerację organizmu. W szczególności tyczy się to roślin o właściwościach przeciwpasożytniczych oraz odtruwających.  

Substancje czynne, znajdujące się w ziołach, zostały dość dokładnie rozpoznane i mogą być w większości uzyskiwane drogą syntezy chemicznej. Działanie takich substytutów naturalnych substancji jest jednak często słabsze niż działanie (odpowiednio przygotowanego i przechowywanego) surowca zielarskiego. Sytuację tę tłumaczy się poprzez fakt, że substancja czynna, znajdująca się w roślinie, pozostaje w stanie fizjologicznej równowagi z innymi składnikami, wraz z którymi jest pobierana i przyswajana przez organizm. Dodatkowo, zioła można podawać w mieszankach, których składniki wzajemnie potęgują swoje działanie.  Dlatego też stosowanie oczyszczonych ekstraktów z ziół jest niejednokrotnie mniej uzasadnione niż stosowanie ekstraktów nieoczyszczonych, w których znajduje się wiele rożnych substancji o uzupełniającym się działaniu.   Wśród plusów stosowanie ziół w żywieniu zwierząt, należy podkreślić pozytywny stosunek WHO i konsumentów do składników naturalnych. Ziołowe dodatki paszowe nie budzą wątpliwości w ekologicznym chowie bydła i gwarantują oczekiwaną jakość produktów. Często mogą być alternatywą dla antybiotyków. Dodatkowo, nie powodują efektów ubocznych, a przedawkowanie jest mało prawdopodobne. Warto stosować zioła, dla poprawy zdrowia u wszystkich grup wiekowych bydła mlecznego, a u krów dla poprawy poziomu produkcji, a prawdopodobnie również – składu mleka.

Tagi: ,

 Katarzyna Piotrowska-Tomala, Katarzyna Jankowska

PAN Olsztyn

 Rasy bydła mięsnego w porównaniu do ras mlecznych są bardziej odporne i wytrzymałe na warunki klimatyczne. Galloway, aberdeen angus, highland mogą cały rok przebywać na pastwisku korzystając w zimniejszych okresach z prowizorycznych wiat w przeciwieństwie do ras mięsnych bardziej delikatnych tj. charolaise czy limousine, które powinny mieć możliwość schronienia.

Hodowcy bydła ras mięsnych powinni wziąć pod uwagę specyficzne wymagania zwierząt planując i organizując bukaciarnię i wybiegi dla bydła. Należy zatem dobierać zwierzęta charakteryzujące się wysokim poziomem zdrowotności oraz stopniem wykorzystania paszy, dzięki czemu hodowca osiągnie zadowalający poziom produkcji. Rasy wymagające intensywnego żywienia, mało odporne na choroby oraz niesprzyjające warunki środowiskowe nie wzbudzają dużego zainteresowania hodowców.

Pocięcie i wymieszanie dawki TMR

Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka

                                                              

Żywienie wysokomlecznych krów nie jest sprawą łatwą. Wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia, które nabywa się latami. Trzeba je też przez cały czas uzupełniać. Nie wystarczy dobrze wyliczyć skład dawki TMR. Wymagane jest jeszcze dobre jej rozdrobnienie i wymieszanie, gdyż w przeciwnym wypadku krowy będą segregowały paszę i każdy osobnik pobierze co innego.

 Aby żywienie w systemie TMR spełniało zakładaną rolę, wszystkie zastosowane do jego tworzenia komponenty tj. pasze objętościowe, treściwe, dodatki mineralno-witaminowe oraz inne, muszą być wymieszane ze sobą razem, w odpowiednich proporcjach. Założeniem twórców żywienia TMR jest, aby każdy kęs pobranej paszy zawierał ten sam skład, tę samą wartość pokarmową oraz tę samą strukturę, a krowa miała przez całą dobę swobodny dostęp do pożywienia.

Stanisław Wajda, Ewa Burczyk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Walory smakowe oraz wysoka wartość odżywcza mięsa wołowego mają wpływ na wzrastające spożycie tego gatunku mięsa na wszystkich kontynentach. Obserwuje się przy tym prawidłowość, że im wyższa stopa życiowa społeczeństwa, tym wyższe spożycie mięsa wołowego na jednego mieszkańca.

W krajach Unii Europejskiej, gdzie są duże tradycje w spożyciu mięsa wołowego podstawą produkcji mięsa wołowego są rasy bydła mięsnego. I tak we Francji, Hiszpanii i Irlandii krowy ras mięsnych stanowią około 50% populacji wszystkich hodowanych krów. Inaczej jest w krajach tzw. nowej Unii Europejskiej (Polska, Litwa, Czechy, Słowacja), gdzie pomimo prób zwiększenia stad bydła ras mięsnych krowy tych ras stanowią tylko około 1% populacji wszystkich hodowanych krów. Wynika z tego, że produkcja mięsa wołowego w tych krajach musi być oparta głównie na bydle ras mlecznych lub mieszańcach uzyskanych po buhajach ras mięsnych i krowach ras mlecznych. Powszechnie uważa się, że do krzyżowania towarowego powinny być kierowane przede wszystkim krowy wieloródki o niższej wartości użytkowej i handlowej. Taki dobór krów do krzyżowania towarowego równocześnie sprzyja doskonaleniu stada w użytkowaniu mlecznym. Szacuje się, że obecnie w Polsce buhajami ras mięsnych unasieniane jest jedynie 12% krów, z czego około 48 % krów unasieniana jest buhajami rasy limousine. Mając to uwadze w opisywanym poniżej eksperymencie wykonano badania nad określeniem wartości rzeźnej buhajków rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i jej mieszańców uzyskanych po buhajach rasy limousine i krowach rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej żywionych intensywnie z dużym udziałem pasz treściwych.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.