Strefa Bydło

Hodowca Bydła 1/2012

IV Konferencja - Wystawa FERMA BYDŁA w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży

    W tegorocznej IV edycji Konferencji-Wystawy Ferma Bydła, która odbyła się 19-20.11.2011 w WSA w Łomży wzięli udział liczni hodowcy – producenci mleka oraz żywca wołowego, głównie z województwa podlaskiego. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele służb surowcowych zakładów mleczarskich oraz studenci WSA w Łomży. Swoją ofertę zaprezentowało kilkanaście firm paszowych, SHIUZ a także firmy obsługujące produkcję bydlęcą. Organizatorami IV Konferencji-Wystawy Ferma Bydła byli Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Krajowe Stowarzyszenie Obszarów Wiejskich, WSA w Łomży, Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa Rozwoju Wsi oraz PFHBiPM.

Kiszonka o dużej zawartości energii z odmian kukurydzy KWS

Robert Zawieja; Agroservice Kukurydza, KWS Polska Sp. z o. o.

 

 

Wartość pokarmowa kukurydzy ulega znacznym zmianom w okresie jej dojrzewania. Przy wyborze odmiany na kiszonkę warto się skupić przede wszystkim na plonie ziarna i na jego udziale w kiszonce.

Jak uzdrowić służbę zdrowia?

Jan M Fijor


    Przyczyną chaosu w służbie zdrowia jest praktyczny monopol państwa na rynku usług medycznych, zarówno przy ubezpieczaniu, płaceniu, jak i przy ich wykonywaniu. Monopol jak wiadomo rodzi brak konkurencji. Pod nieobecność konkurencji, wykonywane usługi są droższe, gorsze i rodzą atmosferę nieustannego kryzysu, jak choćby obecny chaos związany z tzw. refundacją leków. Tymczasem niewielka dawka konkurencji może sporo w służbie zdrowia uzdrowić.

Uwagi dotyczące żywienia jałówek hodowlanych

 

Juliusz Strzetelski

Instytut Zootechniki-PIB, Kraków-Balice

Zakładany wiek i masa krowy przy pierwszym wycieleniu decydują o sposobie odchowu i rozwoju jałówek. Tempo wzrostu jałówki do pierwszego wycielenia zależy od poziomu żywienia i gęstości energetycznej dawki pokarmowej, której minimalna wartość (mGED, w JP/JW) powinna zapewnić zakładane tempo wzrostu. Czynniki te nie są bez znaczenia dla przyszłej produkcyjności krowy. W odchowie jałówek ras mlecznych jak i w przypadku odchowu przyszłych krów mamek możemy wyróżnić trzy „kluczowe okresy”: odłączenia, dojrzewania płciowego i pierwszego zacielenia.

 

Żywienie krów w okresie okołoporodowym i wczesnej laktacji

Józef Krzyżewski 

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

Jednym z podstawowych warunków uzyskania wysokiej wydajności mleka od krowy w okresie laktacji jest odpowiednie żywienie w okresie okołoporodowym, który obejmuje ostatnie tygodnie okresu zasuszenia i pierwsze tygodnie po porodzie do osiągnięcia szczytu laktacji.

 

Innowacyjność - nieodzowny warunek efektywnej produkcji mleka i żywca wołowego

Dariusz S. Minakowski

Takie założenie przyświecało licznie zebranym uczestnikom konferencji szkoleniowo-doradczej w dniu 6.01.2012 w Sokołowie. Organizatorem konferencji adresowanej do producentów mleka i żywca wołowego z regionu Podlasia była firma TRANS-ROL z Kruszewa Wypych. W spotkaniu wzięli również udział pracownicy sektora doradczego, SHiUZ z Piątnicy, firm obsługujących sektor rolniczy oraz przedstawiciele służby weterynaryjnej. Program konferencji obejmował część wykładową i dyskusję. Dwa podstawowe wykłady przeprowadzili znani w Polsce specjaliści z zakresu żywienia bydła i produkcji pasz, prof. Z. M. Kowalski z UR w Krakowie oraz dr inż. Z. Lach z OHZ Osięciny.

 

Oddziaływanie korekcji racic na zdrowotność kończyn i wydajność mleczną krów w chowie stadnym

Henryk Maciolek, Piotrów Trybunalski

Podstawowym założeniem współczesnego, nowoczesnego chowu bydła mlecznego jest zdrowotność kończyn oraz wysoka wydajność mleczna krów z równoczesnym obniżeniem kosztów produkcji. Jest to jeden z czynników coraz szerszego wprowadzania chowu bezściołowego, który ma zapewnić opłacalność produkcji oraz zmniejszenie nakładu pracy na obsługę stada utrzymywanych krów mlecznych lub opasowych.

 

Grupy technologiczne za i przeciw

Wojciech Neja 

Duży potencjał produkcyjny krów mlecznych wynikający z intensywnego doskonalenia genetycznego, wymaga od hodowcy bardzo precyzyjnej organizacji ich żywienia. Obecne zasady żywienia krów mlecznych powinny uwzględniać fazę laktacji oraz wielkość produkcji. Zróżnicowana wydajność krów w laktacji oraz okres zasuszenia nie ułatwiają ujednolicenia sposobu karmienia, jednak powinny być podstawowym kryterium służącym do grupowania krów (tworzenia grup żywieniowych, technologicznych) w zależności od systemu zadawania pasz. Zaniedbanie dobrej organizacji żywienia prowadzi do problemów zdrowotnych takich jak: zaburzenia w rozrodzie, ciche ruje, choroby metaboliczne, choroby racic, zapalenie wymion.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.