Strefa Bydło

Hodowca Bydła 2/2012

HB 2.2012 okl

W numerze:

 1. Optymalne zestawienie dawki pokarmowej włókno strukturalne Józef Krzyżewski
 2. Zastosowanie efektywnych mikroogranizmów w produkcji bydlęcej Adrianna Pawlik, Grażyna Sender, Ewa Metera, Adrian Deas
 3. Aktywne kultury drożdży czynnik stymulujący przemiany w żwaczu i produkcyjność krów Józef Krzyżewski
 4. Bolusy rozwiązanie dyskusyjne Wojciech Neja
 5. Rozwój przewodu pokarmowego a żywienie cieląt Juliusz Strzetelski
 6. Co można jeszcze poprawić w oborze? Jolanta Oprządek, Artur Oprządek
 7. Efektywność chowu bydła mięsnego Maciej Adamski, Joanna Greis
 8. Monitorowanie pozostałości substancji hamujących w mleku surowym Dariusz Minakowski, Włodzimierz Cichosz
 9. Federalna wystawa hodowlana bydła simentalskiego w Ried w Austrii Tomasz Sakowski
 10. Niektóre spostrzeżenia dotyczące gąbczastego zwyrodnienia tkanki mózgowej u bydła – B S E Henryk Maciołek, Tadeusz Domerecki
 11. Niektóre spostrzeżenia dotyczące gąbczastego zwyrodnienia tkanki mózgowej u bydła – B S E (2) Henryk Maciołek, Tadeusz Domerecki
 12. GMO – oczekiwania i fakty widziane z perspektywy pp. prof. prof. K. Wiąckowskiego i G. Cichosz – replika Tomasz Twardowski 
 13. MM Agro - profesjonalizm, zaangażowanie i dyspozycyjność MM Agro
 14. Monitoring zwierząt Doglądaj swoje stado z dowolnego miejsca na świecie! Bentley Farm
 15. Możliwości produkcyjne użytków zielonych w Polsce Stanisław Kozłowski
 16. Mieszanki motylkowato-trawiaste Stefan Grzegorczyk
 17. Na czym polega właściwy dobór gatunków traw na użytki zielone Ewa Stamirowska-Krzaczek
 18. Produkcja wysokiej jakości pasz z użytków zielonych Ewa Stamirowska-Krzaczek
 19. Opłacalność renowacji użytków zielonych Mariusz Kulik
 20. Nowa 7-warstwowa folia rolnicza do sianokiszonki marki DUO PLAST

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

MM Agro - profesjonalizm, zaangażowanie i dyspozycyjność

    W województwie warmińsko-mazurskim pojawiła się nowa firma zajmująca się wyposażeniem budynków inwentarskich. Jest to firma MM Agro s.c., która specjalizuje się w wyposażaniu obór i stajni. Tworzy ją dwoje młodych i ambitnych ludzi, którzy podjęli współpracę z jedną z najlepszych firm w tej dziedzinie w kraju – JFC Polska. Obecnie są ich przedstawicielami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, razem uczestniczą w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez W-MODR.

Niektóre spostrzeżenia dotyczące gąbczastego zwyrodnienia tkanki mózgowej u bydła – B S E

Henryk Maciołek, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa  Tadeusz Domerecki, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach

Pierwszy przypadek gąbczastego zwyrodnienia mózgu stwierdzono u owiec chorych, wypasanych na wspólnych pastwiskach, a chorobę określono mianem trzęsawki (scrapie), która najczęściej występowała od około 1730 roku na terytorium Anglii. Uważano wówczas, że czynnikami wywołującymi „chorobę scrapie” są przede wszystkim wyładowania atmosferyczne lub nadmierny popęd płciowy, występujący u zwierząt udomowionych. Dopiero w 1938 roku francuscy badacze: J. Cuille i P.-L. Chelle stwierdzili, że czynnikiem chorobotwórczym jest jeszcze bliżej nieokreślony wirus .

 

Mieszanki motylkowato-trawiaste

Stefan Grzegorczyk  Katedra Łąkarstwa, UWM w Olsztynie

Stosowane w dobie intensyfikacji produkcji pasz wysokie nawożenie mineralne, a w szczególności azotowe, doprowadziło do znacznej degradacji zbiorowisk roślinnych na trwałych użytkach zielonych. Jednym z przejawów tego zjawiska było uproszczenie składu florystycznego, a zwłaszcza ustępowanie roślin motylkowatych, co wiązało się z obniżeniem jakości pasz. Pociągało to za sobą również niekorzystne zmiany w środowisku glebowym.

 

Możliwości produkcyjne użytków zielonych w Polsce

Stanisław Kozłowski  Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, UP Poznań

Mianem użytków zielonych określa się zbiorowiska trawiaste, bez względu na ich lokalizację i sposób powstania, poddane paszowemu wykorzystaniu. Takie zdefiniowanie sprawia, że można je podzielić na dwie zasadnicze grupy.

 

Na czym polega właściwy dobór gatunków traw na użytki zielone

Ewa Stamirowska-Krzaczek  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Dokładne poznanie właściwości biologicznych oraz wymagań siedliskowych gatunków, a coraz częściej odmian traw i motylkowatych jest kluczem do pozyskania plennych i trwałych mieszanek.

 

Produkcja wysokiej jakości pasz z użytków zielonych

Ewa Stamirowska-Krzaczek  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Istotą gospodarki łąkowo-pastwiskowej jest dostarczenie zwierzętom wartościowej i zdrowej paszy, której jakość powinna pokrywać potrzeby zwierząt, wynikające z ich cech gatunkowych, rasowych, poziomu wydajności, czy wieku. Oceniając jakość pasz objętościowych włóknistych, przeznaczonych dla przeżuwaczy, najważniejszym kryterium jest wartość energetyczno-białkowa.

 

Opłacalność renowacji użytków zielonych

Mariusz Kulik  Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu,  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Użytki zielone na terenie Polski zajmują 9,9% powierzchni kraju, co stanowi 19,7% użytków rolnych. Ekosystemy trawiaste mają ogromne znaczenie przyrodnicze, pełnią rolę tzw. zielonego filtra przyrody i często wespół z lasami nazywane są „zielonymi płucami miast”, bowiem absorbują duże ilości zanieczyszczeń pochodzących z powietrza. Jednak użytki zielone mimo zmieniających się trendów nadal dostarczają cennej paszy dla zwierząt, w postaci zielonki pastwiskowej oraz siana lub sianokiszonki. Wszystkie proekologiczne systemy ukierunkowane są na produkcję taniej i zdrowej paszy dla zwierząt gospodarskich.

 

Aktywne kultury drożdży czynnik stymulujący przemiany w żwaczu i produkcyjność krów

Józef Krzyżewski  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

Podstawowym warunkiem intensywnego żywienia wysoko wydajnych krów mlecznych, decydującym o zdrowiu, cechach mleczności oraz długości ich użytkowania, obok starannego zbilansowania dawki pokarmowej jest zapewnienie optymalnego środowiska w żwaczu. Nie należy zapominać o tym, że 70-90% białka pobranego w paszy ulega przemianom w żwaczu w znacznej części na białko drobnoustrojów a przemiany węglowodanów w żwaczu prowadzą do powstania tzw. lotnych kwasów tłuszczowych, które w 70-80% pokrywają zapotrzebowanie krowy na energię zużywaną głównie do produkcji mleka.

 

Monitoring zwierząt Doglądaj swoje stado z dowolnego miejsca na świecie!

Okres okołoporodowy u bydła jest okresem niezwykle istotnym w hodowli. Czas wycielenia to punkt kulminacyjny wieńczący naszą pracę od momentu rui, przez zacielenie, ciążę aż po poród. Ponadto jest to okres o największej chłonności kapitałowej. Każdy hodowca wyczekuje momentu porodu cielęcia. Wymaga to ciągłego doglądania i pilnowania krów w okresie okołoporodowym. Niejednokrotnie musimy zaniedbywać inne obowiązki w tym czasie. Ponadto każdy wieczorem potrzebuje odpoczynku, a w nocy spokojnego snu, bez wstawania w celu sprawdzenia czy już nadszedł czas porodu.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.