Strefa Bydło

Hodowca Bydła 2/2012

HB 2.2012 okl

W numerze:

 1. Optymalne zestawienie dawki pokarmowej włókno strukturalne Józef Krzyżewski
 2. Zastosowanie efektywnych mikroogranizmów w produkcji bydlęcej Adrianna Pawlik, Grażyna Sender, Ewa Metera, Adrian Deas
 3. Aktywne kultury drożdży czynnik stymulujący przemiany w żwaczu i produkcyjność krów Józef Krzyżewski
 4. Bolusy rozwiązanie dyskusyjne Wojciech Neja
 5. Rozwój przewodu pokarmowego a żywienie cieląt Juliusz Strzetelski
 6. Co można jeszcze poprawić w oborze? Jolanta Oprządek, Artur Oprządek
 7. Efektywność chowu bydła mięsnego Maciej Adamski, Joanna Greis
 8. Monitorowanie pozostałości substancji hamujących w mleku surowym Dariusz Minakowski, Włodzimierz Cichosz
 9. Federalna wystawa hodowlana bydła simentalskiego w Ried w Austrii Tomasz Sakowski
 10. Niektóre spostrzeżenia dotyczące gąbczastego zwyrodnienia tkanki mózgowej u bydła – B S E Henryk Maciołek, Tadeusz Domerecki
 11. Niektóre spostrzeżenia dotyczące gąbczastego zwyrodnienia tkanki mózgowej u bydła – B S E (2) Henryk Maciołek, Tadeusz Domerecki
 12. GMO – oczekiwania i fakty widziane z perspektywy pp. prof. prof. K. Wiąckowskiego i G. Cichosz – replika Tomasz Twardowski 
 13. MM Agro - profesjonalizm, zaangażowanie i dyspozycyjność MM Agro
 14. Monitoring zwierząt Doglądaj swoje stado z dowolnego miejsca na świecie! Bentley Farm
 15. Możliwości produkcyjne użytków zielonych w Polsce Stanisław Kozłowski
 16. Mieszanki motylkowato-trawiaste Stefan Grzegorczyk
 17. Na czym polega właściwy dobór gatunków traw na użytki zielone Ewa Stamirowska-Krzaczek
 18. Produkcja wysokiej jakości pasz z użytków zielonych Ewa Stamirowska-Krzaczek
 19. Opłacalność renowacji użytków zielonych Mariusz Kulik
 20. Nowa 7-warstwowa folia rolnicza do sianokiszonki marki DUO PLAST

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

MM Agro - profesjonalizm, zaangażowanie i dyspozycyjność

    W województwie warmińsko-mazurskim pojawiła się nowa firma zajmująca się wyposażeniem budynków inwentarskich. Jest to firma MM Agro s.c., która specjalizuje się w wyposażaniu obór i stajni. Tworzy ją dwoje młodych i ambitnych ludzi, którzy podjęli współpracę z jedną z najlepszych firm w tej dziedzinie w kraju – JFC Polska. Obecnie są ich przedstawicielami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, razem uczestniczą w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez W-MODR.

Co można jeszcze poprawić w oborze?

Jolanta Oprządek, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec  Artur Oprządek, Agencja Nieruchomości Rolnych, Warszawa

 

Pojęcie dobrostanu na dobre zagościło w świadomości polskich hodowców wraz z akcesją naszego kraju do Unii Europejskiej. Prawodawstwo UE w tym zakresie opiera się na pięciu prawach zwierzęcia (za Webster, 1999):
■    prawo do bycia napojonym i nakarmionym, bez oznak głodzenia;
■    prawo do bycia wolnym od dyskomfortu;
■    prawo do bycia wolnym od bólu, zranień i chorób;
■    prawo do manifestowania swego normalnego zachowania;
■    prawo do bycia wolnym od lęku i chronicznego stresu.

 

Federalna wystawa hodowlana bydła simentalskiego w Ried w Austrii

Tomasz Sakowski  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

Co dwa lata w Austrii odbywa się krajowa wystawa bydła simentalskiego, która jest znakomitą okazją do spotkań hodowców ze wszystkich regionów i podsumowania wyników prac hodowlanych w postaci wyboru czempionów wystawy w wielu kategoriach. Liczą się tutaj nie tylko piękno i pokrój zwierzęcia, ale również zdolność do przekazywania pożądanych cech na swoje potomstwo. Dlatego oprócz pojedynczych zwierząt w walce liczyły się też linie po wybitnych matkach, a także stawki krów po wybitnych buhajach.

 

Optymalne zestawienie dawki pokarmowej włókno strukturalne

Józef Krzyżewski  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

Jednym z najtrudniejszych zagadnień w hodowli bydła mlecznego, zwłaszcza krów wysoko wydajnych, jest optymalne zestawienie dawki pokarmowej. Optymalna dawka pokarmowa, zwłaszcza dla wysoko wydajnych krów, niezależnie od systemu utrzymania i żywienia (tradycyjny, TMR, PMR), oprócz pełnego pokrycia zapotrzebowania zwierząt na energię, białko, sole mineralne i witaminy, powinna posiadać także odpowiednią strukturę fizyczną. Struktura ta jest uzależniona od składu komponentowego (rodzaju skarmianych pasz) dawki pokarmowej i od składu chemicznego całej diety.

 

Monitorowanie pozostałości substancji hamujących w mleku surowym

Dariusz Minakowski, UWM w Olsztynie

Włodzimierz Cichosz, LAB-MLEK sp. z o.o. w Olsztynie

Nieodzownym kryterium kwalifikacji mleka surowego do skupu i przetwórstwa jest monitorowanie pozostałości substancji hamujących (s. h.). Powszechne stosowanie środków farmakologicznych w leczeniu bydła wiąże się z ryzykiem występowania ich pozostałości w mleku.

 

Rozwój przewodu pokarmowego a żywienie cieląt

Juliusz Strzetelski  Instytut Zootechniki-PIB, Kraków-Balice

 

Zależnie od wieku i zaawansowania funkcji trawiennych można wyróżnić trzy okresy rozwoju przewodu pokarmowego cieląt, które wiążą się z rodzajem pobieranego pokarmu:
■    Faza żywienia paszą płynną (siarą a następnie mlekiem lub preparatem mlekozastępczym) W okresie tym funkcjonuje rynienka przełykowa, która doprowadza paszę płynną bezpośrednio do trawieńca z pominięciem nieczynnego żwacza.
■    Okres przejściowy, w którym zapotrzebowanie cieląt na składniki pokarmowe pokrywa zarówno pasza płynna jak i pasza stała, głównie treściwa.
■    Żywienie paszami stałymi i utrwalenie funkcji przeżuwania. Cielę pokrywa zapotrzebowanie na składniki pokarmowe w oparciu tylko o pasze stałe.

 

Nowa 7-warstwowa folia rolnicza do sianokiszonki marki DUO PLAST

DUO PLAST AG®
DUO PLAST AG® podczas targów Agrotech 2012 po raz pierwszy zaprezentuje pierwszą na rynku
7-warstwową folie rolniczą. DUO 7PLUS XL to pierwsza tego rodzaju folia rolna stretch wytwarzana według opatentowanej formuły, gwarantującej całkowicie szczelne owinięcie bel, atym samym maksymalną wydajność.
7-warstwowe folie znane są obecnie przede wszystkim z przemysłu żywnościowego. W rolnictwie dotychczasowym stosowane są standardowo folie o 3 do 5-warstw.

 

Tomasz Twardowski 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

W poprzednim wydaniu Hodowcy Bydła opublikowany został artykuł pp. profesorów: Stanisława Więckowskiego oraz Grażyny Cichosz na temat oczekiwań i faktów związanych z GMO. Poniżej prezentujemy artykuł polemiczny p. profesora Tomasza Twardowskiego z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Obydwie publikacje pozostawiamy Państwa ocenie. Oczekujemy na dalsze komentarze w sprawie wykorzystania roślin modyfikowanych genetycznie w żywieniu zwierząt.

 

Tagi:

Efektywność chowu bydła mięsnego

Adamski Maciej, Greis Joanna  Uniwerystet Przyrodniczy, Wrocław

Efektywność chowu bydła mięsnego w znacznej mierze oparta jest na świadomości hodowcy oraz jego umiejętności odpowiedniego ustosunkowania się do wielu składowych wpływających na końcowy wynik produkcji.

 

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.