Strefa Bydło

Hodowca Bydła 4/2012

HB 4.2012 okl

W numerze:

 1. Znaczenie makro- i mikroelementów u bydła Katarzyna Piotrowska-Tomala
 2. Wartość odżywcza mleka UHT Adrianna Pawlik, Grażyna Sender
 3. Kwasy tłuszczowe w tłuszczu mleka Józef Krzyżewski
 4. Użytkowość mleczna różnych ras i mieszańców F1 Piotr Wójcik
 5. Rodzime rasy bydła i sposoby ich ochrony Anna Majewska
 6. Przyczyny brakowania cieląt mięsnych, cz. I Maciej Adamski, Bartosz Kłos
 7. Ogrodzenia elektryczne Robert Szulc
 8. Alltech w mistrzowskim stylu Przemysław Wieczorek
 9. Czynniki determinujące jakość mięsa wołowego Jolanta Oprządek, Piotr Urtnowski
 10. Odmiany lucerny Piotr J. Domański
 11. Zalety utrzymania krów w systemie alkierzowo-pastwiskowym Iwona Radkowska, Adam Radkowski
 12. Zasady nawożenia użytków zielonych gnojowicą Adam Radkowski, Iwona Radkowska
 13. Jak skutecznie zwalczać chwasty w kukurydzy? Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra
 14. Choroby występujące w uprawach kukurydzy i ich zwalczanie Grażyna Szymańska, Karolina Śmiatacz, Agnieszka Faligowska
 15. 5-warstwowa folia do sianokiszonki Silotite
 16. Szkodniki występujące w uprawie kukurydzy Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Grażyna Szymańska, Karolina Śmiatacz, Agnieszka Faligowska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Areał uprawy kukurydzy w Polsce w ostatnich latach znacząco wzrósł, z ponad 675,6 tys. ha w roku 2010, do blisko 760 tys. ha w roku 2011. W odróżnieniu od zmieniającego się areału uprawy kukurydzy ziarnowej w zależności od koniunktury na rynku, obserwuje się systematyczny wzrost powierzchni zasiewów na kiszonkę. Związane jest to z rosnącym zainteresowaniem chowem bydła mlecznego oraz stabilizacją pogłowia. Ubiegły rok, w którym odnotowano rekordowo wysokie polny zarówno ziarna jak i świeżej masy całych roślin, potwierdził zainteresowanie uprawą kukurydzy w naszym kraju.

 

Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Kukurydza podobnie jak pszenica i ryż, jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych na świecie. W Polsce w ostatnich latach zauważalna jest tendencja do zwiększającego się areału uprawy kukurydzy, zarówno na cele paszowe jak i przemysłowe. W poprzednim sezonie było to spowodowane nienajlepszym przezimowaniem niektórych gatunków roślin ozimych (w szczególności rzepaku ozimego) i przesiewaniem ich najczęściej kukurydzą. Trudno powiedzieć jaka sytuacja będzie w 2012 roku, czy sytuacja się powtórzy?

 

Szkodniki występujące w uprawie kukurydzy

Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Areał kukurydzy w ostatnich latach niezależnie od kierunku użytkowania ustabilizował się na poziomie 700-750 tys. hektarów. To między innymi dlatego, że są duże możliwości wielokierunkowego wykorzystania kukurydzy zarówno w przemyśle spożywczym, przemysłowym oraz przede wszystkim jako dobra pasza dla zwierząt gospodarskich.

 

Odmiany lucerny

Piotr J. Domański
COBORU Słupia Wielka

 

Lucerna należy do głównych roślin pastewnych, dobrze plonujących na terenie prawie całej Polski (z wyjątkiem rejonów nadmorskich i górskich). Największe nasilenie uprawy i jednocześnie największe plony zielonki uzyskuje się w środkowo-zachodniej części kraju. Jako wysokobiałkowa pasza objętościowa w postaci zielonki, siana lub sianokiszonki znajduje duże uznanie rolników w żywieniu bydła mlecznego i opasowego, a także owiec.
Warto zaopatrzyć się w materiał siewny odmian zbadanych w warunkach przyrodniczych Polski. Ograniczeniem może być cena nasion, ale opłaca się kupić dwie lub trzy wartościowe odmiany, których właściwości wzajemnie się uzupełniają i przed siewem zmieszać nasiona.
Po zakończeniu użytkowania plantacji, lucerna pozostawia bardzo dobre stanowisko, wyraźnie poprawia żyzność gleby. Na 1 ha pola pozostaje w glebie 8 ton masy korzeniowej, co pozwala na ograniczenie dawek nawożenia mineralnego dla roślin następczych.

 

Tagi:

Adam Radkowski
Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Łąkarstwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Iwona Radkowska
Instytut Zootechniki – PIB, Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej. Balice k/Krakowa

 

Gnojowicą nazywa się przefermentowaną mieszaninę stałych i płynnych odchodów zwierzęcych rozcieńczonych wodą. Wykorzystanie gnojowicy na gruntach ornych i użytkach zielonych jest jak najbardziej celowym sposobem jej zagospodarowania. Gnojowicę na łąkach i pastwiskach stosuje się pogłównie tj. wczesną wiosną lub po każdym pokosie lub wypasie. Stado 100 krów mlecznych może dostarczyć przez okres zimy taką ilość gnojowicy, która wystarczy do nawiezienia 20 ha powierzchni użytków zielonych.

 

Iwona Radkowska
Instytut Zootechniki – PIB, Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej. Balice k/Krakowa
Adam Radkowski
Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Łąkarstwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Środowisko, w którym krowy mleczne są utrzymywane ma znaczący wpływ na wydajność, jakość mleka, ich zdrowotność, reprodukcję, dobre samopoczucie zwierząt oraz rentowność gospodarstwa. Hodowca ma za zadanie zapewnić zwierzętom jak najlepsze warunki, najlepiej zbliżone do naturalnych. Dobrostan krów ogólnie odnosi się do minimalizacji stresu u krów w celu maksymalizacji produkcji mleka i samopoczucia zwierząt.

 

Przemysław Wieczorek
www.FotoFerma.pl

 

20 marca br. na stadionie Lecha Poznań w iście mistrzowskim stylu, odbyły się wykłady w ramach 26-tej Europejskiej Trasy Wykładowej firmy Alltech. W sali, która w czerwcu będzie gościła najważniejszych VIP-ów Euro 2012, zasiedli zaproszeni przez Alltech goście, firmy współpracujące oraz dziennikarze.

 

Jolanta Oprządek, Piotr Urtnowski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Pan w Jastrzębcu

 

Według stanu na 31 grudnia 2010 roku populacja aktywna bydła mięsnego liczyła 25 696 krów. Tak mała liczba krów mięsnych w zasadzie nie ma żadnego wpływu na skalę i jakość produkcji wołowiny w kraju. W Unii Europejskiej krowy ras mięsnych stanowią przeciętnie około 1/3 pogłowia krów, a w takich krajach jak Francja, Hiszpania czy Irlandia, nawet większość pogłowia. Zbyt mała populacja bydła mięsnego ogranicza możliwości skutecznej selekcji w obrębie poszczególnych ras. Należy uznać, że jeszcze przez pewien czas poprawa wartości genetycznej bydła mięsnego będzie realizowana głównie przez import z krajów wiodących w hodowli poszczególnych ras.

 

Wartość odżywcza mleka UHT

Adrianna Pawlik, Grażyna Sender
IGHZ PAN w Jastrzębcu

 

Aby zapobiec rozwojowi niebezpiecznych dla zdrowia mikroorganizmów w żywności konieczne jest zastosowanie czynników fizycznych lub chemicznych, które efektywnie wyeliminują bakterie. W przypadku mleka i jego przetworów czynnikiem, który służy utrwaleniu produktu jest najczęściej wysoka temperatura.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.