Strefa Bydło

Hodowca Bydła 5/2012

Grażyna Szymańska, Wojciech Cieślicki, Karolina Śmiatacz
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Kukurydza jest rośliną o wszechstronnym wykorzystaniu, w związku z czym jej uprawa cieszy się dużym i stale rosnącym zainteresowaniem wśród rolników. Świadczy o tym ciągle wzrastający areał jej uprawy, który w zeszłym roku wyniósł prawie 760 tys. ha. Pojawiające się co roku na rynku nowe, bardziej plenne odmiany kukurydzy, umożliwiają również uzyskanie coraz to większych plonów.

 

Ile kiszonki należy przygotować?

Ewa Januś
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Roczne zapotrzebowanie zielonek na 1 dużą sztukę bydła szacuje się na 25-30 ton. W naszych warunkach klimatycznych sezon skarmiania zielonek trwa około 160 dni, a przez ponad 200 dni żywienie bydła musi być oparte o pasze konserwowane. Dlatego w okresie wegetacyjnym część zielonki przeznaczamy na bezpośrednie skarmianie, a część konserwujemy na okres żywienia jesienno-zimowo-wiosennego. Ważne jest zatem zapewnienie odpowiedniej produkcji zielonek w takiej ilości, by pokryć bieżące potrzeby i wyprodukować wystarczającą ilość dobrej kiszonki. Warto więc poświęcić trochę czasu, aby starannie zaplanować potrzebną ilość pasz objętościowych.

 

Adam Radkowski
Katedra Łąkarstwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Iwona Radkowska
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Balice k/Krakowa

 

W produkcji pasz przeznaczonych do żywienia zimowego, poważny problem stanowi właściwa konserwacja zielonej masy roślinnej oraz możliwość dłuższego jej przechowywania. Konserwacja pasz, to najbardziej newralgiczne ogniwo w produkcji zwierzęcej. Rolnik w większości przypadków jest zdany na przebieg warunków pogodowych, które to w głównej mierze decydują o jakości produkowanych pasz, których miarą są efekty produkcji zwierzęcej. Stąd też technologia konserwacji pasz jest szczególnie istotna.

 

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Błędy popełniane w odchowie cieląt są główną przyczyną ich upadków, które narażają hodowcę na ponoszenie dotkliwych strat. Od wielu lat w krajach UE wskaźnik upadków cieląt utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, przekraczającym 15%; co najmniej w połowie przypadków straty te są związane z błędami popełnianymi w odchowie. W USA w fermach wielkotowarowych zapada na różne schorzenia nawet do 70% cieląt a śmiertelność jest znacznie wyższa niż w krajach UE.

 

Tomasz Sakowski, Ewa Metera
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

 

Jak co roku, w drugiej połowie lutego, w Norymberdze w Niemczech odbywają się targi rolnictwa ekologicznego pod nazwą BIOFACH. Tym razem państwem wiodącym targów były Indie, gdzie trudno sobie wyobrazić, aby w tak gęsto zaludnionym kraju znalazło się jeszcze miejsce na ekologiczne uprawy. Równolegle z ekspozycjami targowymi przebiegał kongres i liczne szkolenia marketingowe.

 

Leopold Tupalski
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Oddział w Poznaniu, Zakład Odnawialnych Źródeł Energii

 

Zgodnie z danymi Ministerstwa Gospodarki, Polska dysponuje zbliżonym potencjałem w produkcji biogazu do Niemiec. O ile nasi zachodni sąsiedzi są światowym liderem w tym zakresie, dysponując blisko 5000 instalacjami o łącznej mocy 1900 MW mocy elektrycznej, o tyle nasz kraj wciąż w znikomym stopniu wykorzystuje biogazowe technologie. Poniższy artykuł przedstawia aktualną sytuację w Polsce, jak również nowe rodzime rozwiązania, które mają ułatwić, a tym samym przyspieszyć zagospodarowanie biogazowego potencjału w naszym kraju.

 

Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Wśród nowo pojawiających się chorób zakaźnych zwierząt (new emerging diseases) infekcja wywołana przez wirus Schmallenberg (SBV) od kilkunastu miesięcy zaczyna odgrywać coraz większą rolę. SBV jest nowym wirusem, który został po raz pierwszy zidentyfikowany jako przyczyna choroby bydła, owiec i kóz w Europie. Zachorowania pojawiły się na terenach, na których uprzednio zupełnie nie występowały (tereny dziewicze). Infekcja indukuje dwa profile chorobowe. Dla pierwszego charakterystyczną cechą jest krótkotrwała gorączka, biegunka i spadek mleczności oraz sporadycznie poronienia, podczas gdy drugi profil chorobowy cechują poronienia, występowanie zaburzeń rozwojowych i rodzenie niezdolnego do życia potomstwa.

 

oprac. Dariusz S. Minakowski,

fot. Włodzimierz Bobrowski-Korolko

 

Seminarium nt. „Profilaktyka w hodowli bydła mlecznego” zostało zorganizowane w dniu 30.03.2012 r. w Piątnicy przez firmę DELACON Polska Sp. z o.o. Wzięli w nim udział producenci mleka oraz pracownicy służb surowcowych OSM Piątnica, która jak wiadomo zajmuje czołową pozycję w polskim sektorze mleczarstwa.

 

Piotr Lisiecki

 

11 maja 2012 w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego miał miejsce ważny jubileusz. 25-lecie obchodziła w tym dniu firma Dramiński. Z tej okazji spotkało się liczne grono przyjaciół i rodziny Państwa Dramińskich.
Nie zabrakło również vip-ów ze świata nauki i medycyny.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.