Strefa Bydło

Hodowca Bydła 7-8/2012

XII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Święto Mleka w Płoniawach-Bramurze, Postęp i satysfakcja z dorobku hodowlanego

Oprac. Dariusz S. Minakowski

 

Kolejna XII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Płoniawach-Bramurze odbyła się w dniu 3.06.2012 r. Najlepsze zwierzęta w różnych grupach wiekowych i użytkowych bydła, zostały zaprezentowane przez liczne grono hodowców z powiatów makowskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego oraz ciechanowskiego.

Energia z kukurydzy kiszonkowej - sposób na obniżenie kosztów żywienia bydła

Adam Majewski, KWS

 

Dla praktyki rolniczej jednym z najważniejszych parametrów wyboru odmiany kukurydzy na kiszonkę jest ogólny plon suchej masy i plon ziarna (skrobi) z hektara. Analizując wpływ różnych składników pokarmowych kiszonki z kukurydzy na wydajność mleka i codzienne koszty żywienia bydła stwierdzamy, że skrobia wnosi ze sobą najwyższą wartość energetyczną i jest głównym powodem dla uprawy kukurydzy na kiszonkę. Kolejnym źródłem energii dla krów jest strawne włókno, które nadaje strukturę paszy, jednocześnie podnosząc wartość energetyczną paszy objętościowej.

Henryk Maciołek, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.
Anetta Zielińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, NSD, Warszawa
Tadeusz Domerecki, Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Skierniewicach

 

Zabieg dekornizacji zabezpiecza utrzymywane zwierzęta przed licznymi a niekiedy ciężkimi uszkodzeniami skóry lub innych narządów w tym np.: gałki ocznej, kończyn, okolicy brzucha, pachwin. Rogi bydła mogą być także przyczyną śmierci człowieka obsługującego stado.

 

Tagi: ,

Elżbieta Sowula-Skrzyńska, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
Grzegorz Skrzyński, Justyna Żychlińska-Buczek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Chów i hodowla bydła podlegały w ostatnich kilkunastu latach dużym zmianom. Liczebność krów mlecznych uległa istotnej redukcji. Spowodowana jest ona między innymi zmianami w strukturze gospodarstw, odchodzeniem od produkcji mleka małych gospodarstw oraz wprowadzeniem wyższych wymagań jakościowych. Nie bez znaczenia była również duża zmienność cen oraz spadek dochodów producentów.

 

 

Warunki mikroklimatyczne w oborach wolnostanowiskowych

Wojciech Krawczyk
Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej – Instytut Zootechniki PIB

 

Warunki utrzymania bydła definiujące m.in. jego potrzeby bytowe reguluje Dyrektywa 98/58/EC, a jej implementacją w prawie polskim jest Rozporządzenie MRiRW z dnia 2.09.2003 r. (Dz. U. Nr 167 poz. 1629) w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 724). Wspomniane akty prawne określają podstawowe zagadnienia dotyczące dobrostanu bydła w tym kwestie mikroklimatu panującego w budynkach inwentarskich.

 

Tagi:

Katarzyna Markowska

 

W dniach 23-24 czerwca 2012 odbyła się kolejna XIX Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie. Imprezę jak co roku zorganizował Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy współudziale innych instytucji z terenu Podlasia. Tradycyjnej i okazałej jak zwykle wystawie zwierząt hodowlanych towarzyszyła zorganizowana po raz pierwszy Ogólnopolska Wystawa Drobiu im. Adama Medykiewicza.

 

 

W opinii wielu uczestników, takiej imprezy jeszcze nie było. Z okazji jubileuszu zarząd firmy Trouw Nutrition Polska zorganizował dla swoich klientów, pracowników i kooperantów piknik piłkarski w Grodzisku Mazowieckim. Imprezę wspaniale prowadził Krzysztof Skiba. Rozgrywki piłkarskie relacjonował z wirtuozerią sprawozdawcy sportowego. Zapraszał klientów do wspólnej zabawy, a  swoją pozytywną energią potrafił zarazić każdego obecnego na pikniku.
Przybyłych na uroczystość z okazji 20-lecia istnienia firmy przywitali Jurgen Verkuyten, prezes Trouw Nutrition Polska oraz Tadeusz Gochnio, dyrektor operacyjny. Obaj panowie podkreślali fundamentalną rolę wszystkich współpracujących z firmą ludzi.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.