Strefa Bydło

Hodowca Bydła 10/2012

HB 10.2012 okl

W numerze:

 1. Bioaktywne składniki w paszach z użytków zielonych Zofia Antoszkiewicz, Dariusz Minakowski
 2. Żywienie krów a zawartość CLA w mleku i produktach mleczarskich Marika Kowalska, Adam Ambroziak, Marek Aljewicz, Grażyna Cichosz
 3. Skład i wartość odżywcza tłuszczu mlekowego w zależności od żywienia krów Adam Ambroziak, Marika Kowalska, Marek Aljewicz, Dariusz Minakowski, Grażyna Cichosz
 4. Dlaczego należy spożywać mięso wołowe? Barbara Łaska, Teresa Stawska
 5. Wpływ żywienia energetycznego na rozród krów Józef Krzyżewski
 6. Wysłodki buraczane – suche czy kiszone? Marek Gaworski
 7. Zadawanie paszy robotem Leopold Tupalski
 8. Dbajcie o nogi krów Rafał Sieradzki, Maciej Adamski
 9. Pustodój unikaj go jak ognia! Michał Gedymin
 10. Preparaty deratyzacyjne Robert Szulc
 11. Rotawirusowa biegunka Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro
 12. Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie Katarzyna Markowska, Dariusz S. Minakowski
 13. Współczesne postrzeganie dobrostanu zwierząt Anna Wójcik
 14. Odwiedziliśmy gospodarstwa laureatów naszego konkursu redakcja
 15. Mikrociągnik w produkcji mleka

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

Katarzyna Markowska, Dariusz Minakowski


    28.09.2012 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Wzięło w niej udział grono pracowników naukowo-dydaktycznych i kadra inżynieryjno-techniczna wydziału oraz nowo przyjęci na pierwszy rok studiów studenci. Wśród licznie zaproszonych gości na uroczystości byli: dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM – Prorektor ds. rozwoju kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kadencji 2012-2016, a także rektorzy i prorektorzy minionych kadencji władz uczelni: prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski, dr h. c., prof. dr hab. Jerzy Strzeżek, dr h. c., prof. dr hab. Jan Jankowski i prof. dr hab. Władysław Kordan, szef Rady Fundacji Absolwentów Uczelni dr inż. Janusz Lorenc oraz przedstawiciele władz miasta, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i instytucji współpracujących z Wydziałem Bioinżynierii Zwierząt. Uroczystą inaugurację zaszczycili swoją obecnością znakomici goście z zagranicy: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zierząt Państwowego Uniwersytetu w Grodnie wraz z doc. dr Aleksandrem Tarasem i dr Niną Mininina, a także prof. dr Paulius Matusewiczius – Dziekan Wydziału Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej z Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu w Kownie z Litwy.

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Jednym z ważniejszych problemów w chowie bydła mlecznego jest równoczesne utrzymanie wysokiej wydajności mleka i płodności. Zaburzenia w rozrodzie krów, obok schorzeń gruczołu mlekowego (mastitis), to najważniejszy problem produkcyjny i zdrowotny wysoko wydajnych krów mlecznych, decydujący w znacznym stopniu o opłacalności produkcji mleka.

 

 

Marek Gaworski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Wśród czynników stanowiących o efektywnej produkcji bydła w gospodarstwie ważne miejsce zajmują produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego wykorzystywane na cele paszowe. Wysłodki buraczane jako produkt uboczny przemysłu cukrowniczego są cenną paszą energetyczną w żywieniu bydla. Dlatego w okresie trwającej kampanii cukrowniczej warto pomyśleć o zabezpieczeniu gospodarstwa w niezbędny zapas wysłodków buraczanych.

 

Tagi:

Skład i wartość odżywcza tłuszczu mlekowego w zależności od żywienia krów

Adam Ambroziak, Marika Kowalska, Marek Aljewicz, Dariusz Minakowski, Grażyna Cichosz
Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, UWM w Olsztynie

 

Prowadzone w wielu krajach badania wskazują, że w zależności od sposobu żywienia krów, w tym udziału pasz pochodzących z użytków zielonych, można oddziaływać na zawartość w mleku cennych prozdrowotnych kwasów tłuszczowych: CLA, WNKT omega-3 oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczu. Szczególnie żywienie krów zielonką pastwiskową wpływa na zwiększenie wartości biologicznej mleka, w tym na korzystne zmiany jego lipidowych składników.

 

Leopold Tupalski
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu, Zakład Odnawialnych Źródeł Energii

 

Wśród czynników decydujących o opłacalności produkcji mleka istotne znaczenie ma żywienie krów. Stąd też konieczna jest racjonalizacja tego elementu chowu bydła, połączona z obniżaniem ponoszonych kosztów. Obecnie istnieje szereg rozwiązań technicznych, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie tego celu. Do rozwiązań tych zaliczyć można roboty paszowe, które wciąż są rzadko spotykane w polskich gospodarstwach rolnych. Przedstawiony poniżej sposób działania oraz cechy charakterystyczne robotów paszowych przybliżają ten obszar nowoczesnej technologii chowu.

 

Rotawirusowa biegunka

Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Zakażenia rotawirusowe są bardzo często przyczyną biegunek u zwierząt i u ludzi. U noworodków i małych dzieci wywołują one biegunki o ciężkim przebiegu. Uważa się, że dzieci do osiągnięcia wieku 5 lat przynajmniej raz były zakażone tym wirusem. Rotawirusy zakażają i wywołują choroby u cieląt, jagniąt, prosiąt, kociąt, szczeniąt, królików, szczurów, myszy, wielbłądziąt i małp oraz u kurcząt i indycząt.

 

Pustodój unikaj go jak ognia!

Michał Gedymin
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

 

Bardzo wielu naukowców, a także praktyków hodowców bydła mlecznego wskazuje na szkodliwą pracę aparatu udojowego, podczas gdy krowa jeszcze nie zaczęła lub już zakończyła oddawanie mleka (Rys. 1). To zjawisko zwane jest pustodojem.

 

Tagi:

Robert Szulc
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu

 

Produkcja zwierzęca jest bardzo charakterystyczną gałęzią działalności rolniczej, wymagającą nieustannej opieki i nadzoru nad zwierzętami, wszechstronnej wiedzy i doświadczenia hodowcy. Chów zwierząt to także niestety źródło emisji pyłów, gazów szkodliwych, odorów. W końcu budynki inwentarskie to także magnes dla wszędobylskich owadów, insektów i gryzoni które nie dość że rokrocznie doprowadzają swoją szkodliwą działalnością to olbrzymich strat, to też stanowią poważne zagrożenie chorobotwórcze. Poniższy artykuł porusza ważną kwestię ochrony budynków przed gryzoniami i sposoby walki z nimi.

 

Dziękujemy wszystkim prenumeratorom Hodowcy Bydła, którzy wzięli udział w naszym konkursie czytelniczym. Rozlosowaliśmy cztery nagrody główne (Elektroniczny wykrywacz mastitis, Elektroniczny wykrywacz rui i wczesnej ciąży oraz dwa mobilne zestawy do wlewów dożwaczowych) oraz 50 nagród pocieszenia (nazwiska laureatów umieszczone zostały w HB 7-8/2012). Wydają się to być niewielkie prezenty np. w porównaniu do tych oferowanych przez jedno z czasopism rolniczych, gdzie główną nagrodą jest samochód terenowy lub ciągnik. Nasza redakcja jednak stara się podkreślać swoje mocne strony. Jedną z nich jest niewątpliwie ścisła specjalizacja w kierunku produkcji mleka i żywca wołowego. Co miesiąc dzielimy się wiedzą wyłącznie na temat produkcji bydlęcej na ponad 80 stronach czasopisma. Do tego w ciągu roku z myślą o naszych czytelnikach wydajemy bezpłatne suplementy tematyczne nt. przygotowywania kiszonek, zielonek, produkcji mleka czy krów długowiecznych.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.