Strefa Bydło

Hodowca Bydła 1/2013

HB 1.2013 okl

W numerze:

  1. Międzynarodowa wycena wartości hodowlanej buhajów – grudzień 2012
  2. Postępowanie z krowami zasuszonymi Józef Krzyżewski
  3. Problemy zdrowotne odchowu cieląt Marta Wieczorek-Dąbrowska, Eugeniusz Malinowski, Andrzej Olszewski
  4. Infekcyjne schorzenia racic nadal aktualne Paweł Stefański
  5. Samojezdne wozy paszowe – przegląd Robert Szulc
  6. Kontrola zdrowia bydła przed wprowadzeniem do stada Katarzyna Jankowska
  7. Ochrona zdrowia w stadach bydła mięsnego Maciej Adamski, Paula Zabłocka
  8. Specjalistyczny transport bydła Marek Gaworski
  9. Źródła energii odnawialnej możliwość własnej energii Robert Szulc
  10. Najdziwniejsza wizyta na fermie Piotr Lisiecki

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Robert Szulc
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu

 

Współczesny świat bezapelacyjnie dąży w kierunku pozyskiwania coraz większych ilości energii z różnych alternatywnych źródeł. Głównym celem jest uzyskanie energii w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego, a jednocześnie przyczyniający się do zmniejszenia produkcji energii z tradycyjnych źródeł.

 

Marek Gaworski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

 

Działania związane z transportem bydła stanowią szczególny czas konfrontacji potrzeb zwierząt, umiejętności organizacyjnych i doskonałości sprzętu technicznego. Priorytetem w tej konfrontacji powinno być dobro zwierząt, osiągane w efekcie wdrożenia odpowiednich rozwiązań organizacyjno-technicznych.

 

Paweł Stefański
Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Gdy w 1974 roku Cheli i Mortellaro po raz pierwszy opisywali Dermatitis digitalis, na pewno nikt nie przypuszczał, że ta jednostka chorobowa będzie występowała w chowie bydła mlecznego najczęściej na terenie całego świata w XXI wieku. Dziś, gdy straty ekonomiczne wywołane przez technopatie palców, w samej tylko Wielkiej Brytanii osiągnęły ok. 100 mln funtów rocznie, a średnia długość użytkowania krów mlecznych w Polsce wynosi 2,8 laktacji (Lach, 2008) zasadne stało się pytanie jak ograniczyć występowanie kulawizn, szczególnie tych o charakterze infekcyjnym.

 

 

Robert Szulc
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu

 

Współczesne rolnictwo, a w szczególności chów zwierząt inwentarskich wymaga od rolnika znacznej i szerokiej wiedzy oraz fachowego podejścia do wielu zagadnień związanych z produkcją zwierzęcą. Jednym z niezwykle ważnych problemów z jakimi boryka się hodowca to przygotowanie i zadawanie odpowiednio zbilansowanej paszy. W poniższym artykule przedstawione zostało zagadnienie związane z przygotowaniem i sposobem zadawania pasz TMR w oborach bydła mlecznego.

 

Marta Wieczorek-Dąbrowska, Eugeniusz Malinowski, Andrzej Olszewski
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o.

 

Jednym z istotnych czynników decydujących o efektywności hodowli i użytkowania bydła jest wychów zdrowych i prawidłowo rozwiniętych cieląt. W gospodarstwach nastawionych na produkcję mleka to one w najbliższym czasie będą decydować o poziomie produkcji, jakości mleka i reprodukcji. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić im jak najlepszy start.

 

Ochrona zdrowia w stadach bydła mięsnego

Maciej Adamski, Paula Zabłocka

 

Decydując się na hodowlę bydła mięsnego należy mieć świadomość, iż ten rodzaj użytkowania obliguje do odmiennego system chowu. Jest to spowodowane w głównej mierze czynnikami ekonomicznymi i potencjałem genetycznym ras mięsnych. Ich wrodzona odporność na zmienne warunki środowiskowe oraz wysoki stopień przyswajania składników odżywczych pochodzenia roślinnego pozwala skutecznie minimalizować koszty produkcji. Jest to jednak możliwe tylko przy zastosowaniu odpowiedniej profilaktyki prozdrowotnej na odpowiednich etapach chowu.

 

Postępowanie z krowami zasuszonymi

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Jednym z podstawowych warunków uzyskania wysokiej wydajności mleka od krowy w okresie laktacji jest odpowiednie żywienie w okresie zasuszenia.

 

Katarzyna Jankowska
PAN Olsztyn

 

W momencie organizowania stada hodowlanego zasadniczą rolę odgrywa: lokalizacja fermy, program bioasekuracji, higiena technologii oraz jakość zwierząt przeznaczonych do hodowli. Wszystkie wymienione czynniki współgrające ze sobą pozwalają na uzyskanie stad o wysokim statusie zdrowotnym i wysokiej efektywności produkcji.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.