Strefa Bydło

Hodowca Bydła 2/2013

HB 2.2013 okl

W numerze:

 1. Stabilny żwacz to lepsze wykorzystanie paszy i wyższa produkcja mleka Józef Krzyżewski
 2. Wpływ żywienia i zdrowia cieląt na przyszłą wydajność mleczną Paweł Górka
 3. Zaburzenia oddechowe u nowonarodzonych cieląt Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 4. Groźny ochwat Paweł Stefański
 5. Odchów cieląt z przeznaczeniem na opas Maciej Adamski, Edyta Wojtas
 6. Oświetlenie w oborze niezwykle ważne Robert Szulc
 7. Z dobrej kukurydzy – dobra kiszonka Zbigniew Podkówka
 8. BASF jedną z pięćdziesięciu najbardziej innowacyjnych spółek na świecie BASF
 9. Samojezdny wóz paszowy to jedna z kluczowych technologii w zwiększaniu konkurencyjności BSL Strautmann
 10. Dobrze przygotować pole pod siew kukurydzy Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak
 11. Wybór odmian kukurydzy na kiszonkę w zależności od warunków glebowych i klimatycznych Anna Weber, Hubert Waligóra
 12. Wykorzystanie biomasy z użytków zielonych do produkcji mleka Dariusz S. Minakowski
 13. Intensywne odmiany traw w nowoczesnej gospodarce pastwiskowej Roman Łyszczarz
 14. Lucerna – sięgać po sprawdzone odmiany Piotr J. Domański
 15. Znaczenie roślin motylkowatych i ich mieszanek z trawami w produkcji wysokowartościowych pasz z użytków zielonych Jerzy Barszczewski
 16. Wykorzystanie pastwisk w produkcji mleka o podwyższonej wartości odżywczej Iwona Radkowska, Adam Radkowski
 17. Niektóre aspekty żywienia pastwiskowego krów mlecznych Juliusz Strzetelski

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Zaburzenia oddechowe u nowonarodzonych cieląt

Agnieszka Wilczek-Jagiełło
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

 

Schorzenia oddechowe są jedną z głównych przyczyn strat hodowlanych młodego bydła w Polsce, ale także na świecie. Szacuje się, że odsetek zachorowań na te schorzenia w różnych krajach waha się od 20 do nawet 80%. Schorzenia te są najczęściej wynikiem błędów związanych z warunkami odchowu cieląt (nadmierna wilgotność, zagęszczenie zwierząt, brak higieny) w powiązaniu z infekcjami bakteryjnymi i specyficznymi uwarunkowaniami anatomicznymi budowy układu oddechowego bydła. Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w artykule „Zapalenie płuc cieląt – problem wciąż aktualny” (HB 8/2012).

 

Paweł Górka
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

 

Krowy w laktacji to „oczko w głowie” każdego hodowcy. Nic w tym dziwnego, skoro to właśnie ta grupa zwierząt przynosi realne pieniądze gospodarstwu. W rezultacie uwagę hodowców przykuwają przede wszystkim sposoby zwiększenia uzyskiwanych efektów produkcyjnych od wspomnianej grupy zwierząt. Tymczasem prawidłowy odchów cieląt, w szczególności ich racjonalne żywienie, może pozwolić na uzyskanie znacznie większej wydajności mlecznej od pierwiastek już na starcie ich „zawodowej” kariery, a przez to na zauważalny wzrost dochodów gospodarstwa. Niestety, w pogoni za pilnowaniem wydajności krów często zapominamy o tym bardzo ważnym ogniwie produkcji, jakim jest odchów młodzieży hodowlanej.

 

W przeciwieństwie do innych dziedzin działalności gospodarstw rolnych produkcja mleka cechuje się dużą pracochłonnością. Nowoczesne obory wyposażone są w urządzenia do przygotowywania i zadawania paszy oraz podgarniania paszy na stole paszowym. Wprowadzenie do praktyki wozów paszowych umożliwiło zastosowanie żywienia w technologii TMR/PMR, które bardziej odpowiada potrzebom pokarmowym krów, co sprzyja zwiększeniu wydajności mlecznej krów. Nie bez znaczenie jest także uzyskanie stabilności w wyniki uzyskania większej wytrwałości laktacji.

 

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Optymalne pokrycie potrzeb pokarmowych wysokowydajnych krów jest możliwe do osiągnięcia tylko wówczas, jeśli będzie się w ich żywieniu uwzględniać skomplikowane procesy zachodzące w przewodzie pokarmowym. Przeżuwacze, do których należy krowa, dzięki specyficznej budowie przewodu pokarmowego, są zdolne wykorzystywać pasze, z wysoką zawartością węglowodanów strukturalnych, w tym m.in. celulozy. Są to pasze objętościowe (zielonki, kiszonki, siano), które przetwarzane są przez przeżuwacze na wysokowartościowe produkty, jakimi są mleko i mięso.

 

 

Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak
Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 

Dobrze przygotowane pole do siewu kukurydzy jest warunkiem powodzenia uprawy tej rośliny. Ten element agrotechniki nie zawsze jest wystarczająco doceniany, a przecież jest on niezmiernie ważny. Kukurydza będąc rośliną o dużych wymaganiach cieplnych oraz ze względu na rzadki siew, czyli małą obsadę roślin, wymaga szczególnie starannej uprawy roli. Należy zapewnić odpowiednią pulchność, właściwe stosunki powietrzne i wodne oraz najkorzystniejsze warunki cieplne gleby.

 

Tagi:

Robert Szulc
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu

 

Rola oświetlenia jest bardzo często przez ludzi – a szczególnie hodowców zwierząt inwentarskich niedoceniana i wręcz zaniedbywana. A ma ono duży wpływ na życie i rozwój organizmów żywych – w szczególności młodych. Życiodajne promieniowanie słoneczne stymuluje przebieg wielu procesów metabolicznych w organizmach, m.in. zwiększając zużycie tlenu.

 

Maciej Adamski, Edyta Wojtas
Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

 

Efektywność opasu związana jest z wieloma czynnikami genetycznymi i pozagenetycznymi. Wśród nich duże znaczenie mają czynniki środowiskowe (żywienie, utrzymanie, mikroklimat), decydują bowiem one o stopniu wykorzystania możliwości produkcyjnych zwierząt. Bezwzględnie związany jest z tym odchów cieląt, stanowiący podstawowy element w cyklu produkcyjnym mleka i mięsa wołowego. W Polsce pogłowie krów mlecznych znacząco przewyższa populację krów w typie mięsnym, dlatego też produkcja wołowiny nadal opiera się na bydle użytkowanym mlecznie.

 

 

Groźny ochwat

Paweł Stefański
Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Wielu hodowców słysząc ochwat, myśli kwasica i zastanawia się nad potencjalnymi, popełnionymi błędami żywieniowymi. Jednak ochwat może być wywołany przez inne czynniki, nie koniecznie bezpośrednio związane z żywieniem krów.

 

Anna Weber, Hubert Waligóra
Katedra Agromonii, Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

 

Kukurydza odgrywa ważną rolę w żywieniu zwierząt gospodarskich. W chowie bydła mlecznego i mięsnego kiszonka z całych roślin kukurydzy stanowi priorytetową energetyczną paszę objętościową. W 2012 roku areał produkcji kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę wynosił ok. 425 tys. ha (wg GUS), co stanowiło ponad 60% całkowitego obszaru uprawy tej rośliny.

 

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.