Strefa Bydło

Hodowca Bydła 5/2013

HB 5.2013 okl

W numerze:

 1. Pobranie suchej masy kluczowy czynnik wpływający na poziom produkcji mleka Józef Krzyżewski
 2. Mikroflora przewodu pokarmowego, a zdrowie i produkcyjność bydła Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 3. Ketoza widoczna w mleku Krzysztof Słoniewski
 4. Wrzód podeszwy przyczyną obniżenia dobrostanu krów Paweł Stefański
 5. Jak należy chronić strzyki? Wojciech Neja
 6. Dobra płodność w stadach wysokowydajnych Katarzyna Piotrowska-Tomala
 7. Uaktualnij biznesplan odchowu jałówek Paweł Górka
 8. Sztuka projektowania obór Michał Boćkowski, Marek Gaworski
 9. Choroby bakteryjne skóry u bydła Katarzyna Jankowska
 10. Techniczne wyposażenie systemu zaopatrzenia bydła w wodę Michał Boćkowski, Marek Gaworski
 11. Krowi powab i czar na ringu w Rotholz (Austria) Tomasz Sakowski
 12. Zimowa Szkoła Hodowców Bydła, Zakopane 2013 Katarzyna Markowska
 13. Rozwiązania i metody ograniczające emisję gazów Wojciech Krawczyk
 14. Konserwowanie pasz z użytków zielonych – ważny każdy szczegół Iwona Radkowska, Adam Radkowski
 15. Testy nowej folii. Silotite PRO 750 mm Rafał Świecki
 16. Praktyczne uwagi do sporządzania kiszonek
 17. Czy choroby w uprawie kukurydzy są nadal problemem? Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra
 18. Profilaktyka i zwalczanie najważniejszych szkodników w uprawie kukurydzy Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Testy nowej folii. Silotite PRO 750 mm

Rafał Świecki; British Polythene Industrues, Formipac


Dzięki uprzejmości, naszego dystrybutora folii, firmy Blattin oraz pana Mateusza Makarewicza, który usługowo robi sianokiszonkę w belach – owinęliśmy około 80 bel folią Silotite PRO. Test odbył się w lipcu 2012 roku. Do owijania użyto folii Silotite PRO o grubości 19 mikronów i szerokości 750 mm, oraz praso-owijarki Krone CombiPack Multicut 1500+. Owijaliśmy wykę, którą Pan Mateusz karmi swoje bydło.

Zimowa Szkoła Hodowców Bydła, Zakopane 2013

Opr. Katarzyna Markowska


    W dniach 11-15.03.2013 r. Zakopane już po raz XXI gościło Zimową Szkołę Hodowców Bydła. Ta niezwykle ciekawa, prestiżowa konferencja co roku w tym uroczym miejscu gromadzi pracowników nauki, przedstawicieli firm związanych z produkcją bydlęcą oraz hodowców i producentów bydła. To tutaj w niewielkiej, pękającej w szwach, salce ośrodka Bankowiec dyskutuje się o najważniejszych problemach i wyzwaniach w produkcji mleka i mięsa wołowego. Organizatorami Szkoły Zimowej Hodowców Bydła w Zakopanem jest Katedra Hodowli Bydła Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na czele z prof. dr hab. Janem Szarkiem. W tym roku współorganizatorem konferencji było także Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Patronat na XXI szkołą objął Profesorski Klub Hodowców Bydła w Polsce, Komitet nauk Zootechnicznych PAN oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Tomasz Sakowski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

 

W dniach 6-7 kwietnia w Austrii w miejscowości Rotholz położonej u wejścia do doliny rzeki Ziller, odbyła się federalna wystawa bydła rasy simentalskiej. W Austrii wystawa ogólnokrajowa odbywa się co dwa lata i mobilizuje wszystkich miłośników tej rasy do przyjazdu. W tym roku zaprezentowało się ponad 200 zwierząt. Walkę o czempionaty w poszczególnych kategoriach obejrzało ponad 4000 widzów, którzy podczas nominacji zwycięskich krów tworzyli atmosferę jak na prawdziwym meczu piłkarskim, gorąco kibicując swoim hodowcom i ich bardzo wypielęgnowanym krowom.

 

Katarzyna Jankowska
PAN Olsztyn

 

Skóra i jej wytwory (rogi, włosy, kopyta, racice, gruczoły skórne) określana jest mianem układu powłokowego. Stanowi ona jednorodną strukturę charakteryzującą się budową warstwową, składającą się z warstwy zewnętrznej zwanej naskórkiem (rodzaj nabłonka wielowarstwowego płaskiego, ulegająca ciągłemu złuszczaniu – komórki naskórka potrzebują około 3 tygodni do osiągnięcia dojrzałości i po kolejnych 7 dniach ulegają całkowitemu złuszczeniu).

 

Katarzyna Piotrowska-Tomala
PAN Olsztyn

 

Problem niekorzystnego wpływu zaburzeń płodności na potencjał produkcyjny krów jest zagadnieniem szeroko analizowanym zarówno przez lekarzy weterynarii jak i hodowców bydła. Zaburzenia w rozrodzie wymieniane są obok mastitis, schorzeń kończyn oraz chorób metabolicznych jako jedne z najważniejszych problemów zdrowotnych oraz ekonomicznych w stadach krów wysokomlecznych. Dlatego dobra płodność krów jest uznawana za istotny składnik opłacalności produkcji mlecznej i rzutuje na wzrost wydajności w stadzie. Straty ekonomiczne, wynikające z zaburzeń płodności są związane m.in. z problemami w zacieleniu się krów oraz wynikającymi z tego zwiększonymi kosztami na zabiegi lekarsko-weterynaryjne.

 

Krzysztof Słoniewski
Warszawa

 

Subkliniczna ketoza to zaburzenie metaboliczne, przejawiające się wzrostem zawartości tak zwanych „ciał ketonowych” we wszystkich płynach ustrojowych organizmu krowy – przede wszystkim we krwi, ale także w moczu i w mleku. Wspomniane ciała ketonowe to substancje chemiczne powstające w wątrobie krowy podczas niepełnego „spalania” tłuszczów. Są to głównie kwas beta-hydroksymasłowy (BHM), kwas acetooctowy i aceton. Diagnozowanie ketozy opiera się na określaniu zawartości BHM w surowicy krwi. Przyjmuje się, że gdy wspomniana zawartość przekracza 2,9 mmol/litr, to u zwierzęcia występują widoczne objawy choroby – mówi się wówczas o klinicznej ketozie.

 

Paweł Górka
Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

O tym, że odchów jałówek ma duży wpływ na efekty produkcji mleka zapewne nie trzeba przekonywać. Niestety, czas jaki przeciętnie hodowca poświęca, albo inaczej, jaki w ogóle może poświęcić na organizację i kontrolę odchowu jałówek jest znikomy, przynajmniej w porównaniu do tego jaki poświęca na obsługę stada krów. Koszt odchowu jałówek to jednakże pokaźna pozycja w całkowitych kosztach produkcji mleka. Warto więc upewnić się, że odchów jest realizowany ekonomicznie. Do dyskusji i przemyśleń w tym zakresie zachęcają w szczególności coraz mocniej propagowane zmiany w ogólnie przyjętych programach odchowu jałówek.

 

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Już od dawna posiadamy wiedzę na temat korzystnej roli probiotyków w żywieniu zwierząt. Dotychczas, główny nacisk kładziono na znaczenie pożytecznej mikroflory u zwierząt monogastrycznych (trzody chlewnej i drobiu). Mniej natomiast uwagi poświęcano znaczeniu tej mikroflory na funkcjonowanie przewodu pokarmowego u bydła. Okazuje się, że również w przypadku przeżuwaczy mikroflora jelitowa odgrywa szczególną rolę w utrzymaniu zdrowia już od wczesnych etapów życia zwierząt, a także kiedy zwierzęta przeżuwające posiadają wykształcony w pełni przewód pokarmowy.

 

Wojciech Neja
Zakład Hodowli Bydła, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Strzyki są bardzo ważną częścią wymienia. Na nich pracują kubki udojowe. O skuteczności doju decyduje wielkość strzyków, ich kształt, wierzchołek, osadzenie i ustawienie. W każdym ze strzyków przebiega kanał strzykowy, zakończony mięśniem zwieraczem powstrzymującym samoczynny wypływ mleka. Mięsień zwieracz stanowi równocześnie barierę ochroną przed wnikaniem do wymienia drobnoustrojów ze środowiska zewnętrznego. Dlatego dbałość o strzyki oraz ich pielęgnacja jako jeden z elementów higieny doju jest ważnym czynnikiem zapobiegającym występowaniu mastitis w stadzie.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.