Strefa Bydło

Hodowca Bydła 10/2013

Marek Gaworski, Jarosław Chlebowski
SGGW w Warszawie

 

Dój krów zmierza w kierunku pełnej automatyzacji. Potwierdzają to coraz powszechniej użytkowane w gospodarstwach roboty udojowe. Ale nie tylko. Nowym rozdziałem w ograniczaniu udziału człowieka w procesie doju jest automatyczna dojarnia karuzelowa, stanowiąca nowatorskie rozwiązanie oferowane przez firmę DeLaval.

 

Katarzyna Markowska, Dariusz Minakowski

 

27.09.2013 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie. Była to już 64 inauguracja roku akademickiego w historii wydziału. Obok licznego grona pracowników naukowo-dydaktycznych i kadry inżynieryjno-technicznej wydziału uczestniczyli w niej nowoprzyjęci na pierwszy rok studiów studenci. Wśród zaproszonych gości wymienić należy: prorektora ds. ekonomicznych i rozwoju, I zastępcę J.M. UWM w Olsztynie prof. Mirosława Gornowicza, I zastępcę Prezydenta Miasta Olsztyna Halinę Zaborowską-Boruch. Uroczystą inaugurację zaszczycili swoją obecnością doktorzy honoris causa prof. Andrzej Faruga, prof. Tadeusz Krzymowski, prof. Jerzy Strzeżek, prof. Stanisław Wajda. W uroczystości wzięli również udział m.in. dr inż. Janusz Lorenc – były poseł i senator RP, mgr inż. Andrzej Milkiewicz – dyrektor oddziału ARR w Olsztynie, mgr inż. Jan Bambosz – z-ca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego oddziału ARiMR w Olsztynie, inż. Antoni Parfinowicz – z-ca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego ODR. W spotkaniu wzięli udział licznie zebrani przedstawiciele placówek naukowo-badawczych, zakładów doświadczalnych i produkcyjnych współpracujących z wydziałem.

 

Robert Szulc
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Poznaniu

 

Bydło nie jest zwierzęciem bardzo wymagającym jeżeli chodzi o warunki środowiskowe. Nie oznacza to jednak, że można lekceważyć jego potrzeby. Tylko wówczas, gdy zadbamy o dobrostan w oborze będzie ono w stanie ujawnić swój potencjał produkcyjny.

 

 

Tomasz Sakowski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

 

Rasa simentalska użytkowana jest w małych i dużych, prowadzonych ekstensywnie lub intensywnie fermach krów mlecznych w Europie, Ameryce Północnej, Australii i w Ameryce Południowej jak również w krajach, gdzie hoduje się bydło w mniejszych gospodarstwach dla zaspokojenia potrzeb właścicieli i ich rodzin. Jest to rasa plastyczna, której duża zdolność przystosowawcza wynika z dawnej trójstronnej użytkowości tych zwierząt.

 

Dariusz S. Minakowski

 

Z inicjatywy Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu – Zakład w Ciechanowie, odbyło się w dniu 10.10.2013 interesujące spotkanie seminaryjno-szkoleniowe dotyczące wprowadzenia innowacyjnej technologii seksowania nasienia i poprawy skuteczności zacieleń w wyniku zastosowania środka seksującego Heifer Plus®.

 


Dariusz S. Minakowski

 

W ramach działań na rzecz kompleksowego wykorzystania kukurydzy na cele paszowe lub do produkcji odnawialnych źródeł energii (biogaz, bioetanol), odbyła się kolejny raz w gospodarstwie rolnym BIOMAX pp. Olkowskich w Pienicach, impreza promocyjno-informacyjna pod hasłem „Biogazowa kukurydza”.

 

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Jednym z najtrudniejszych zagadnień w hodowli bydła mlecznego, zwłaszcza krów wysokowydajnych, jest optymalizacja żywienia. Optymalna dawka pokarmowa, zwłaszcza dla wysokowydajnych krów, niezależnie od systemu utrzymania i żywienia (tradycyjny, TMR, PMR), oprócz pełnego pokrycia zapotrzebowania zwierząt na energię, białko, składniki mineralne i witaminy, powinna posiadać także odpowiednią strukturę fizyczną. Struktura ta jest uzależniona od składu komponentowego (rodzaju skarmianych pasz) dawki pokarmowej.

 

Agnieszka Wilczek-Jagiełło
Lublin

 

Okres okołoporodowy obejmuje 3 tyg. przed spodziewanym porodem i trwa do 3-4 tyg. po wycieleniu krów. Jest to bardzo ważny moment, w którym często decydują się losy krów, odnośnie ich wydajności mlecznej, statusu zdrowotnego, a także skuteczności i terminu przyszłego zacielenia. Pomimo coraz lepszej wiedzy z zakresu fizjologii i przemian metabolicznych u bydła, ciągle jeszcze zbyt wielu hodowców boryka się z problemami okresu okołoporodowego. Oprócz ewidentnej zmiany sposobu żywienia krów zasuszonych i świeżo wycielonych warto również zwrócić uwagę na oferowane w sprzedaży preparaty dla krów (suplementy diety), które mają na celu „bezpieczne” przejście przez okres okołoporodowy.

 

Przemysław Wieczorek

 

Pasze objętościowe to fundament żywienia bydła. Każda krowa jest przeżuwaczem wyposażonym w wielokomorowy żołądek, w którym odbywa się za pomocą symbiotycznej mikroflory rozkład i trawienie pasz, a w szczególności pasz włóknistych. O tym jak przygotować dobrej jakości kiszonkę z kukurydzy dyskutowano na dorocznej Szkole Zakiszania.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.