Strefa Bydło

Hodowca Bydła 11/2013

Dariusz S. Minakowski, UWM w Olsztynie
Włodzimierz Cichosz, LAB-MLEK sp. z o.o. w Olsztynie

 

Nieodzownym kryterium kwalifikacji mleka surowego do skupu i przetwórstwa jest monitorowanie pozostałości substancji hamujących (SH). Powszechne stosowanie środków farmakologicznych w leczeniu bydła wiąże się z ryzykiem występowania ich pozostałości w mleku. Producent mleka zobowiązany jest do pozyskiwania surowca wolnego od pozostałości SH.

 

Agnieszka Wilczek-Jagiełło
Lublin

 

Mykotoksyny to produkty przemiany materii grzybów pleśniowych głównie z rodzaju: Aspergillus, Penicillium i Fusarium. Grzyby pleśniowe występują powszechnie na roślinach w czasie wegetacji, ale do paszy mogą dostać się także w późniejszych etapach ich magazynowania i przetwarzania. Czynnikami wybitnie sprzyjającymi rozwojowi grzybów pleśniowych są niewłaściwe warunki przechowywania ziarna, a także kiszonek – wysoka wilgotność, dostęp tlenu i podwyższona temperatura. Należy przy tym wspomnieć, że nie wszystkie gatunki grzybów z wspomnianych powyżej rodzajów są zdolne do produkcji mykotoksyn. Wśród 150 gatunków należących do rodzaju Aspergillus, tylko 45 produkuje szkodliwe mykotoksyny.

 

Czy można odpajać cielęta raz dziennie?

Paweł Górka
Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Powszechnie przyjętą zasadą jest odpajanie cieląt mlekiem lub preparatem mlekozastępczym dwukrotnie w ciągu dnia. Możliwe jest jednak bezpieczne ograniczenie tego zabiegu do jednokrotnego odpoju, przynajmniej w niektórych etapach odchowu cieląt. Postępowanie takie pozwala na zmniejszenie nakładów pracy.

 

Tagi:
© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.