Strefa Bydło

Hodowca Bydła 12/2013

Tomasz Sakowski
IGiHZ PAN w Jastrzębcu

 

Głównym celem realizowanych programów doskonalenia bydła ras mlecznych i dwustronnie użytkowych jest uzyskanie postępu genetycznego w zakresie cech produkcyjnych, typu i budowy. W praktyce okazało się jednak, że selekcji krów na wysoką wydajność towarzyszy pogarszanie większości tzw. cech funkcjonalnych (np. płodności, zdrowotności), co wpływa na wzrost kosztów opieki weterynaryjnej i wcześniejsze brakowanie. Dlatego cechom funkcjonalnym w indeksach hodowlanych zaczęto przypisywać coraz większą wagę ekonomiczną.

 

Aleksander Osten-Sacken

 

Do niedawna polscy hodowcy krów mlecznych zwracali uwagę przede wszystkim, a często nawet wyłącznie, na wydajność w swoim stadzie. Jest to z pewnością najważniejszy parametr opłacalności produkcji mleka, ale duże znaczenie ma również długość użytkowania krów. Coraz większego znaczenia nabiera też skład mleka, gdyż w cennikach skupu wartość jednostek suchej masy systematycznie i znacząco wzrasta. Dotyczy to zwłaszcza białka, dla którego cena 1. jednostki w granicach 14-18 groszy nie jest już rzadkością.

 

Adam Kupczyk, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, WIP SGGW w Warszawie

 

Wprowadzenie

 

Biopaliwa transportowe w Polsce  przechodzą przez różne fazy rozwoju związane głównie ze zmiana uwarunkowań prawnych w samej UE. Do 2010 r., obowiązywała w UE Dyrektywa 2009/28/EC, a po tym okresie Dyrektywa 2009/28/EC, która wniosła znaczące i różnie oceniane zmiany.

 

Wojciech Neja
Zakład Hodowli Bydła, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Mięso obok mleka należy do podstawowych produktów pozyskiwanych od bydła. Cechą mięsa wołowego jest duża wartość odżywcza i dietetyczna. Ponadto mięso wołowe charakteryzuje się walorami smakowymi, które w głównej mierze zależą od typu użytkowego, rasy, systemu opasania, wieku, płci, czasu dojrzewania mięsa oraz od obróbki kulinarnej. Smakowitość wołowiny sprawia, że jest ona jednym z najważniejszych elementów kuchni europejskiej i amerykańskiej. Wołowina nadaje się do grillowania, smażenia, gotowania oraz duszenia. Jednocześnie jako mięso gatunkowe jest łatwo strawnym źródłem substancji odżywczych o niskiej zawartości tłuszczu (50% mniej niż w wieprzowinie) i dużej zawartości: białka, witamin, żelaza i substancji biologicznie czynnych.

 

Stanisław Wajda, Ewa Burczyk
UWM Olsztyn

 

Głównym celem chowu i hodowli bydła jest produkcja mleka lub mięsa. Wybór kierunku produkcji zależy od rangi ekonomicznej danej produkcji, która zależy od możliwości zbytu produktów oraz od typu posiadanych użytków zielonych, jakości gleb i klimatu.

 

Halina Skórko-Sajko, Dariusz S. Minakowski
UWM Olsztyn

 

Wprowadzenie dodatków paszowych nowej generacji pozyskanych drogą biotechnologiczną, stanowi jeden z wyznaczników postępu w żywieniu bydła mlecznego. Zastosowanie tych produktów w żywieniu bydła mlecznego przyczyniło się m.in. do stymulacji wydajności mlecznej krów, zwiększenia pobrania suchej masy, korzystnego wpływu na przemiany w żwaczu i stan zdrowotny oraz poprawę wskaźników rozrodu. Produkty biotechnologii, do których zalicza się aktywne kultury drożdży, probiotyki, prebiotyki i synbiotyki, biopleksy składników mineralnych, enzymy paszowe, prekursory glukozy, konserwanty i detoksykanty a także organizmy genetycznie modyfikowane (GMO), wpłynęły na unowocześnienie żywienia intensywnie użytkowanego bydła mlecznego.

 

Piotr Lisiecki

 

Utarło się kojarzyć Austrię z tradycją, elegancją, przepychem, starymi dobrymi czasami monarchii cesarsko-królewskiej. Walc, opera, kawa po wiedeńsku …
Ale jakoś nie kojarzymy Austrii z postępem i nowoczesnymi technologiami. Z tym zwykło się kojarzyć mówiącego tym samym językiem sąsiada Austrii. A zupełnie niesłusznie! Austriacy, albo szerzej, poddani wielonarodowościowej mieszanki monarchii austro-węgierskiej od wieków należeli do pionierów nowoczesności w przeróżnych dziedzinach nauki.

 

Racjonalny odchów cieląt

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Błędy popełniane w trakcie odchowu cieląt wpływają negatywnie na ogólną kondycję, wzrost i rozwój cieląt oraz na stan zdrowia uzyskiwanych z nich dorosłych krów. Ma to również duży wpływ na ich wydajność i tym samym na opłacalność produkcji mleka. Błędów popełnianych w okresie odchowu nie można zlikwidować w późniejszym etapie życia zwierząt. Będą one miały negatywny wpływ na efekty produkcyjne krów, szczególnie w przypadku wysokiej produkcji mleka. Z tych względów odchów cieląt należy prowadzić ze szczególną starannością od pierwszych dni ich życia.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.