Strefa Bydło

Hodowca Bydła 4/2016

W numerze:

 1. Korzyści wynikające z żywienia pastwiskowego Anna Wilkanowska
 2. Ogrodzenie elektryczne dla bydła Katarzyna Sobocińska
 3. Technologia PRO, kiedy więcej znaczy mniej Silotite
 4. Siew kukurydzy Marek Gaworski
 5. Uprawa kukurydzy na kiszonkę
 6. Koszty wychowu i użytkowania mlecznego krów Krzysztof Bilik, Elżbieta Sowula-Skrzyńska
 7. Kwasy omega-3 – możliwość zwiększenia zawartości w mleku Józef Krzyżewski
 8. GMO – tak straszne jak je malują? Małgorzata Horecka
 9. Przygotowanie krowy do następnej ciąży Dawid Sobociński
 10. Żywienie krów a emisja metanu Katarzyna Sobocińska
 11. Ciąże bliźniacze u bydła – rzadkie, ale możliwe Marcin Różewicz
 12. Choroby bydła przenoszone ze zwierząt łownych I. Bąblowica, bruceloza, erlichioza, gorączka Q Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Korzyści wynikające z żywienia pastwiskowego

Anna Wilkanowska

Uniwersytet w Molise, Włochy

 

W znacznej części państw europejskich, po okresie ograniczenia wypasu, związanego ze wzrostem wydajności mlecznej oraz coraz powszechniejszego stosowania dawek TMR, aktualnie znów można zauważyć wzrost zainteresowania pastwiskowym żywieniem krów. Ponadto, wzrasta również zainteresowanie prozdrowotną funkcją żywności, co stymuluje wprowadzanie na rynek tzw. żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która poza składnikami odżywczymi posiada także składniki fizjologicznie aktywne.

GMO tak straszne jak je malują?

Małgorzata Horecka

 

Najprawdopodobniej tym razem nie uda się namówić rządzących do kolejnego odroczenia zakazu stosowania pasz GMO. Zapis ten pojawił się w ustawie już 10 lat temu i jak do tej pory kilka razy data jego wprowadzenia była przesuwana. Niestety, jak mawiają od wieków: „Co się odwlecze, to nie uciecze”. Ciężki czas nadchodzi wielkimi krokami, a data 1 stycznia 2017 roku nie jednemu rolnikowi spędza sen z powiek.

Głównie zakaz ten dotknie hodowców drobiu, w drugiej kolejności producentów trzody chlewnej, ale i nam – producentom mleka nie będzie łatwo. Spośród zarejestrowanych i dopuszczonych do żywienia zwierząt roślin, olbrzymie znaczenie w żywieniu przeżuwaczy ma śruta sojowa GMO i różne odmiany kukurydzy uprawianej na kiszonkę i ziarno. Pomimo tego że o wejściu zakazu wiadomo od dawna, sytuacja na rynku paszowym nie zmieniła się znacząco i brak jest odpowiednich zasobów białka do produkcji pasz. Do tej pory, aby pokryć to zapotrzebowanie do produkcji pasz wymagany był import białka paszowego na poziomie 70 procent, gdyż krajowe zasoby były w stanie pokryć jedynie 30 procent.

                Nadzór paszowy zlecił w 2006 roku badania, które wykazały iż praktycznie całość śruty sojowej na polskim rynku pochodzi od modyfikowanej soi Roundup Ready. Dzieje się tak, ponieważ główni producenci soi, czyli USA, Brazylia i Argentyna zrezygnowały z soi niemodyfikowanej ze względu na ochronę przed zachwaszczeniem i szkodnikami.

                Oczywiście istnieje możliwość uprawy soi na terenach naszego kraju, niemniej jednak będzie to bardzo trudne i kosztowne, gdyż na świecie jest bardzo niewiele odmian, które spełniają kryteria pozwalające na ich uprawę w Polsce. Soja należy do roślin dnia krótkiego o dużych wymaganiach termicznych, w warunkach naszego klimatu odmiany soi musiałyby „dostosowywać się” do niekoniecznie sprzyjającego klimatu i ich uprawa musiałaby wiązać się z kosztami specjalnego traktowania upraw.

                Biorąc pod uwagę, iż w świetle analiz rynku paszowego orientacyjna ilość śruty sojowej stosowanej w mieszankach paszowych dla krów mlecznych o wydajności powyżej 7000 kg mleka wynosi 15%, problem ten staje się bardzo dotkliwy i znaczący.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Tagi:

 

SilotitePro, zaawansowana, wstępnie rozciągnięta 5-warstwowa folia do sianokiszonki pozwalająca na usprawnienie procesu owijania i lepszą jakość sianokiszonki. Produkowana przez firmę Formipac folia posiada patent oraz certyfikat SP – Szwedzkiego Instytutu Technicznego. Produkt pozwala też na łatwiejszy recykling dzięki swej unikalnej budowie.

Siew kukurydzy

Marek Gaworski

Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

SGGW Warszawa

 

Trudno wyobrazić sobie nowoczesną produkcję mleka bez udziału pasz na bazie kukurydzy. Osiągnięcie wysokich plonów tej niewątpliwie strategicznej w gospodarstwach mlecznych rośliny jest uwarunkowane precyzyjnym podejściem do technologii jej produkcji. Istotę precyzyjnego podejścia do technologii produkcji kukurydzy w sposób szczególny wyraża … siew precyzyjny.

Uwzględniając kolejne etapy technologii produkcji, siew kukurydzy i jego dokładność pełnią kluczową rolę w osiąganiu wysokich plonów równie wysokiej jakości roślin. Warto tym samym zwrócić uwagę na najważniejsze zasady prawidłowego podejścia do siewu kukurydzy na bazie coraz nowocześniejszego sprzętu technicznego.

Tagi:

Ogrodzenie elektryczne dla bydła

Katarzyna Sobocińska

 

Utrzymanie pastwiskowe jest najtańszym sposobem żywienia bydła, zwłaszcza opasowego. Ogrodzenie elektryczne to najbardziej skuteczna metoda wypasu. Ma ono na celu wywołanie chwilowego bólu dzięki przepływowi impulsu elektrycznego przez ciało po dotknięciu ogrodzenia. Uczucie jest nieprzyjemne lecz nieszkodliwe dla organizmu. Zwierzę uczy się nie podchodzić do granicy, jaką stanowi ogrodzenie. Kluczowe znaczenie podczas budowy takiego ogrodzenia ma wybór elektryzatora oraz przewodów ogrodzeniowych i słupków.

Elektryzator

W zależności od umiejscowienia wybiegu można wybrać elektryzator sieciowy na 220-230 V, zasilany akumulatorem na 12 V albo baterią 9 lub 6 V. Podłączenie do sieci jest tańszym rozwiązaniem i nie trzeba pamiętać o wymianie czy ładowaniu baterii. Elektryzator akumulatorowy/bateriowy jest natomiast bardziej mobilny, można go przenosić w różne miejsca i jego zakup jest tańszy.

                Aby zwierzę odczuło działanie pastucha, liczy się nie tylko napięcie ogrodzenia (w woltach), pozwalające przejść impulsowi elektrycznemu przez skórę i sierść, ale także energia, dzięki której mózg zarejestruje bodziec bólowy. Dlatego ważną jednostką jest energia impulsu elektrycznego, podawana w dżulach (J) lub milidżulach (mJ). Należy na nią zwracać uwagę podczas zakupu, ponieważ im wyższa wartość energii, tym dotknięcie ogrodzenia jest bardziej bolesne.

                Niska roślinność jest idealna na ogrodzenie elektryczne. Jeśli wiadomo, że przyrost jest duży na granicach wybiegu należy systematycznie ją podkaszać, bądź wybrać większą moc elektryzatora. Każdy kontakt roślinności z przewodem zmniejsza skuteczność działania i powoduje większe zużycie prądu. Jeśli podłoże jest suche lub kamieniste albo ogrodzenie długie to moc elektryzatora musi także być większa (więcej dżuli).

                Elektryzator należy dobrać do zwierząt, które będą wypasane. Dla małych stad krów mlecznych nada się elektryzator o mocy 0,4-1,5 dżula. Jeśli natomiast wypasa się bydło mięsne, zazwyczaj większe i o grubszej skórze, moc powinna być w granicach 2,5-6 dżuli. Wszystko zależy także od zachowania krów, czy mają tendencję do uciekania i taranowania przeszkód.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Przygotowanie krowy do następnej ciąży

Dawid Sobociński

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt

 

Przygotowanie krowy do kolejnej ciąży zaczyna się już w dniu jej wycielania. Prawidłowy przebieg porodu będzie odpowiedzialny za szybką regenerację organizmu i wystąpienie kolejnego cyklu płciowego.

Tagi: ,

Kwasy omega-3 możliwość zwiększenia zawartości w mleku

Józef Krzyżewski

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

W świetle aktualnej wiedzy mleko jest traktowane jako produkt spożywczy, będący źródłem nie tylko łatwo przyswajalnych składników pokarmowych, lecz także znacznej ilości składników charakteryzujących się dużą aktywnością biologiczną, korzystnie wpływających na zdrowie konsumentów. Składniki bioaktywne występują zarówno we frakcji białkowej, jak i tłuszczowej mleka, jednakże w tłuszczu jest ich najwięcej.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Koszty wychowu i użytkowania mlecznego krów

Krzysztof Bilik, Elżbieta Sowula-Skrzyńska

Instytut Zootechniki PIB

 

Na wzrost i rozwój jałówek ras mlecznych oraz ich późniejszą użytkowość mleczną wpływają czynniki genetyczne i środowiskowe. Z czynników poza genetycznych największy wpływ na kształtowanie wskaźników produkcyjnych i ekonomicznych u bydła mlecznego wywiera żywienie.

Tagi: ,
© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.