Strefa Bydło

Czy system utrzymania może wpływać na długowieczność krów?

Henryk Pawlak

Poznań

 

Hodowcy coraz więcej uwagi poświęcają dobrostanowi zwierząt gospodarskich, a w przypadku bydła wręcz mówią o „komforcie dla krów”. Jest to wynik nie tylko pobudek czysto humanitarnych, wynikający z chęci ulżenia zwierzętom często zmuszanym przez człowieka do bytowania w bardzo niekorzystnych warunkach środowiskowych, ale także – a może przede wszystkim – z wyrachowania. Przecież nietrudno zauważyć, że zwierzęta trzymane w dobrych warunkach, właściwie pielęgnowane i racjonalnie żywione, więcej produkują, rzadziej chorują i… dłużej żyją. A więc z punktu widzenia ekonomiki gospodarstwa przynoszą mu większy dochód i są bardziej opłacalne.

Dlatego między innymi zagadnienie długowieczności bydła stało się też tematem dociekań nauki. Przed paroma laty, dwoje doktorantów z Instytutu Hodowli i Genetyki Zwierząt Uniwersytetu w Getyndze*, w ścisłej współpracy z organizacją hodowców bydła w Dolnej Saksonii, zajęło się badaniem długowieczności krów w rejonie działania związku.

                Ta organizacja, to Osnabrücker Herdbuch Geselschaft (OHG), niewielki, lecz bardzo ekskluzywny związek hodowców bydła o 115-letniej tradycji. Pierwotnie zajmował się rasą niemiecką czarno-białą, a od 1974 r. – rasą holsztyńsko-fryzyjską i od wielu dziesiątków lat populacja osnabückiego bydła zdobywała zawsze pierwsze miejsca pod względem wydajności mlecznej. O klasie OHG najlepiej świadczy zestawienie dziesięciu najlepszych krów za rok 2014/15 (rok „obliczeniowy” trwa od 1.07 do 30.06).

                Taki jest efekt wprowadzonej w OHG, dla uatrakcyjnienia hodowli w 1966 r., nieoficjalnej konkurencji mającej wyłonić z niewielkiej populacji krów rekordzistek, które osiągnęły wydajność, co najmniej 100 000 kg mleka. Wtedy czas potrzebny na uzyskanie takiego rekordu wynosił ponad 10 laktacji. Dzisiaj, bo konkurencja trwa nadal, i wiosną tego roku osiągnęła już ponad 1100 krów-rekordzistek, potrzeba było tylko 6-9 laktacji, co najlepiej świadczy o wzroście wydajności krów.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.